mRNAvax + SV40 = Turbokreft

Det ble 19.10.23 publisert en forskningsrapport som viser funn av forsterkende gensekvenser relatert til det kreftfremkallende apeviruset SV40 i Pfizers mRNA-vaksine.

SV40 og mRNA-vaksiner

Virolog David Speicherav er hovedforfatter i studien som nylig gjorde de urovekkende funnene i covid-19-vaksinene. Han uttrykker sin bekymring spesielt relatert til aggressiv kreft – gjerne omtalt som «turbokreft»:

Molecular virologist David Speicher, the lead author of the study that found SV40 enhancers in COVID-19 vaccines, told The Epoch Times in a recent interview that much more research is needed to investigate DNA contamination in the COVID-19 vaccines. Unanswered questions include whether the SV40 sequence in the vaccines is triggering «turbo cancers,» meaning ones of a particularly aggressive and fast-growing variety, he said.

The Epoch Times

SV40 is a monkey polyomavirus that has been linked to cancer in laboratory animals. While the virus itself was not found to be present in Pfizer’s COVID-19 vaccine, the presence of the SV40 enhancer gene is controversial because it comes from a virus associated with malignant transformation. However, some experts have raised concerns that the SV40 enhancer itself may be associated with adverse events.

The Epoch Times

SV40 kontaminerte poliovaksiner

Man kjenner best SV40 i relasjon til kontaminasjon av poliovaksinene på 50 og 60-tallet. Forurensingen var et resultat av at vaksinene ble dyrket på infiserte apenyrer. Både hos dyr og mennesker kan SV40 fremkalle ulike former for kreft, best kjent er lymfomer, brysthinne-, hjerne og beinkreft. Enkelte forskningsrapporter anslår at så mye som 50% av Non-Hodgkin lymfomer diagnostisert hvert år stammer fra SV40-viruset. Man har med andre ord hatt kjennskap til den karsinogene effekten av apeviruset allerede i en mannsalder.

Patolog Ute Krüger og lege Torkel Snellingen om eksplosiv kreftforekomst

Forsker, overlege og patolog Ute Krüger varslet allerede i 2022 omkring eksplosiv økning av hurtigvoksende kreft hos yngre individer. Hun finner hyppig tumorer på over 4 cm ved diagnostisering, tidvis opptil 16 cm, noe som tidligere var svært sjelden. I dette intervjuet, med lege Torkel Snellingen gjør hun rede for sine funn i form av caserapporter, bilder og mikroskopi. Kreftregisteret har også alarmert omkring alvorlig økning av både brystkreft og melanom. Giske Ursin ved Kreftregisteret, kalte økningen voldsom våren 2023.

Illustrasjon: Adobe

enigma

Kilder:

https://www.theepochtimes.com/health/billions-of-copies-of-dna-impurities-and-contaminants-in-a-single-dose-of-covid-19-mrna-vaccine-preprint-5515324

https://www.theepochtimes.com/health/dna-contamination-in-covid-19-vaccines-may-explain-rise-in-cancers-clots-autoimmune-diseases-5536705

https://osf.io/preprints/osf/mjc97

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC153983/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11897278/

Publisert

i

, , , , , , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.