Betyr unøyaktige PCR-tester at vi ikke hadde noen Covid-pandemi?

enigma

Spørsmålet stilles i en nylig publisert analyse (23.2.24) av Fenton, Engler og Neil som konkluderer med at «SARS-CoV-2-pandemien» var indusert av overfølsomme og feilaktige PCR-tester.

Det har lenge vært kjent at antall sykluser i PCR-analysene hadde betydning for at man gjorde funn av virus-genmateriale der det ikke var tilstede i et omfang som kunne relateres til infeksjon hos den testede.

Et fenomen som i mindre grad har vært omtalt er kryssreaktivitet. Noe som handler om i hvilke grad PCR-testene fanger opp andre konkurrerende virus som forkjølelse og influensa, og hvor differensiering fra SARS-CoV-2 er svekket.

Analytikerne konkluderer med at graden av unøyaktighet i PCR-testene ikke kan underbygge oppfatningen om at vi hadde en pandemi forårsaket av SARS-CoV-2.

I en gjennomgang av aktuell forskning omkring PCR-testenes troverdighet med henblikk på kryssreaktivitet for andre virus, fant Fenton og kollegaer gjennomgående bevis for testenes svakhet og strategisk undertrykking av sentrale differensieringsdata hvilket gir grunnlag for å konkludere med at PCR-testene ikke kan brukes som bevis på at en pandemi forårsaket av SARS-CoV-2 fant sted.

«Vi identifiserte mange systematiske svakheter i disse studiene, og fant at mange triks hadde blitt brukt for å undertrykke bevis på kryssreaktivitet, og dermed villede publikum til å tro at PCR-tester er pålitelige.» 

«I tillegg til å fungere som en sterk og ikke-støttet forhåndsdisponering, er denne antagelsen sirkulær og basert på testresultater samlet inn ved bruk av den samme defekte PCR-teknologien.»

«Vi konkluderer med at argumentet om at dette var en ekte pandemi forårsaket av det nye SARS-CoV-2 virale patogenet i stor grad har vært avhengig av data fra svært unøyaktig og upålitelig PCR-testing, og at argumentasjonen på dette grunnlaget derav ikke ar holdbar.»

Kilde: https://substack.com/home/post/p-141959329

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.