Sjokkdata: En million Covidvaksine-dødsfall i England

Av Hunter Fielding 15. februar 2024

Oversettelse fra Substrack

Alarmerende nye offisielle data fra den britiske regjeringen viser at England har lidd ett svimlende tap på én million mennesker forårsaket av Covid mRNA-vaksiner på bare to år.

Det er en dramatisk forskjell mellom dødeligheten i den vaksinerte befolkningen sett i forhold til de uvaksinerte

I følge britiske Health Agency (UKHSA), hadde 18,9 millioner mennesker innen 3. juli 2022 nektet den første dosen av COVID-19-injeksjonen. 21,5 millioner mennesker hadde nektet den andre dosen av COVID-19-injeksjonen , sammen med 2,6 millioner mennesker som hadde fått den første dosen, men nektet den andre. 30,4 millioner mennesker hadde nektet den tredje dosen av Covid-19-injeksjonen sammen med 8,9 millioner mennesker som hadde fått den andre dosen, men nektet den tredje.

I følge UKHSAs tall var 63,4 millioner mennesker kvalifisert for vaksinasjon på dette tidspunktet.

Totalt nektet 18,9 millioner mennesker COVID-19-vaksinen i England og forble helt uvaksinerte.

På toppen av dette nektet ytterligere 2,6 millioner en ny dose, noe som betyr at 21,5 millioner mennesker  ikke ble dobbeltvaksinert, og 8,9 millioner mennesker nektet en tredje dose, noe som betyr at 30,4 millioner mennesker, ikke ble trippelvaksinert.

I juli 2022 forble tretti prosent av befolkningen i England fullstendig uvaksinert. 34 % av befolkningen i England ble ikke dobbeltvaksinert, og 50 % av befolkningen var ikke trippelvaksinert.

Som vist i henhold til diagram utgjorde imidlertid den vaksinerte befolkningen som helhet 95 % av alle COVID-19-dødsfall mellom januar og mai 2023, mens den uvaksinerte befolkningen kun utgjorde 5 %.

Dødsfallene gjenfinnes i hovedsak ikke hos den en-dose- og to-dose-vaksinerte delen av befolkningen.

De aller fleste forekommer blant de 4x vaksinerte. Denne populasjonen står for 80 % av alle COVID-19-dødsfall i totalbefolkning, og 83 % av alle COVID-19-dødsfall blant de vaksinerte.

Det bekymringsverdige tallgrunnlaget er publisert av Office for National Statistics (ONS) i deres ‘Deaths by Vaccination Status’-datasettet, kan gjenfinnes her, eller lastes ned her

Følgende grafer viser dødsfall av alle årsaker etter vaksinasjonsstatus mellom 1. juli 2021 og 31. mai 2023 etter aldersgruppe.

Hver graf kan utvides ved å klikke på den for å se figurene tydeligere.

De uvaksinerte dødsfallene vises først i hver aldersgruppe, hvor dødsfall hos vaksinerte fremkommer for aldersgruppene.

Man trenger ikke å zoome inn for å se den fryktelige forskjellen i dødsfall etter vaksinasjonsstatus.

KildeSource

Mellom juli og september 2021 forkom det høyeste antallet dødsfall hos uvaksinerte av alle årsaker blant 70 til 79-åringer i august med 676 dødsfall. Mens det høyeste antallet hos vaksinerte av alle årsaker skjedde blant 80 til 89-åringer i september 2021 med sjokkerende 13 294 dødsfall.

KildeSource

Mellom oktober og desember 2021 så man det høyeste antallet dødsfall hos uvaksinerte av alle årsaker blant 80 til 89-åringer i desember med 776 dødsfall.

Derimot skjedde det høyeste antallet dødsfall hos vaksinerte av alle årsaker blant 80 til 89-åringer i desember 2021 med sjokkerende 16 171 dødsfall.

KildeSource

Mellom januar og mars 2022 fant man det høyeste antallet dødsfall hos uvaksinerte av alle årsaker blant 70 til 79-åringer i januar med 776 dødsfall.

Til sammenligning så det høyeste antallet dødsfall hos vaksinerte av alle årsaker blant 80 til 89-åringer i januar 2022 med sjokkerende 15 948 dødsfall.

KildeSource

Mellom april og juni 2022 så man det høyeste antallet dødsfall hos uvaksinerte av alle årsaker blant 80 til 89-åringer i april med 500 dødsfall.

Samtidig fant man det høyeste antallet dødsfall hos vaksinerte av alle årsaker blant 80 til 89-åringer i april 2022 med sjokkerende 14 902 dødsfall.

KildeSource

Mellom juli og september 2022 forekom det høyeste antallet dødsfall hos uvaksinerte av alle årsaker blant 80 til 89-åringer i juli med 493 dødsfall.

Til sammenligning så man det høyeste antallet dødsfall hos vaksinerte av alle årsaker blant 80 til 89-åringer i juli 2022 med sjokkerende 14 286 dødsfall.

KildeSource

Mellom oktober og desember 2022 fant man det høyeste antallet dødsfall hos uvaksinerte av alle årsaker blant 80 til 89-åringer i desember med 604 dødsfall.

Derimot skjedde det høyeste antallet vaksinerte dødsfall av alle årsaker blant 80 til 89-åringer i desember 2022 med sjokkerende 19 914 dødsfall.

KildeSource

Mellom januar og mars 2023 skjedde det høyeste antallet uvaksinerte dødsfall av alle årsaker blant 80 til 89-åringer i januar 2023 med 551 dødsfall.

Mens det høyeste antallet dødsfall hos vaksinerte av alle årsaker skjedde blant 80 til 89-åringer i januar 2023 med sjokkerende 18 297 dødsfall.

KildeSource

Mellom april og mai 2023 fant man det høyeste antallet dødsfall hos uvaksinerte av alle årsaker blant 70 til 79-åringer i mai 2023 med 405 dødsfall.

Samtidig så man høyeste antall dødsfall hos vaksinerte av alle årsaker blant 80 til 89-åringer i april 2023 med sjokkerende 13 713 dødsfall.

Det er svært bekymringsfullt at de offisielle tallene viser oss at de vaksinerte i betydelig grad overgår de uvaksinerte når det gjelder død i hver enkelt aldersgruppe siden juli 2021, dette til tross for at 30 % av befolkningen ikke en gang har fått en covid-19-injeksjon.

Tallgrunnlaget viser 965 609 dødsfall blant de vaksinerte sammenlignet med bare 60 903 dødsfall blant de uvaksinerte mellom juli 2021 og mai 2023.

Dette betyr at det var totalt 1 026 512 dødsfall i England i løpet av denne perioden, hvor de vaksinerte utgjorde 94 % av dem, mens de uvaksinerte kun utgjorde 6 % av dem.

Vi kan med andre ord være sikre på at COVID-19-vaksinasjon øker dødeligheten betraktelig.

Kilde: newsaddicts.comnewsaddicts.com

Oversettelse fra Substrack

Illustrasjon: Adobe

Publisert

i

,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.