Studie omtalt i Dagens Medisin hevder vaksinasjon beskytter mot «long covid», men flest vaksinerte døde

Forfatter: Professor Jarle Aarstad

Den svenske studien, omtalt i Dagens Medisin og publisert i British Medical Journal, finner at covid-vaksinerte var mindre utsatt for «long covid» etter infeksjon enn uvaksinerte. Men flest vaksinerte døde, og det er ikke det eneste som skurrer.

Som påpekt av Lacout og kolleger, viser studien at dødeligheten under observasjonstiden var signifikant høyere (p=0,001) blant vaksinerte (0,36 prosent) enn uvaksinerte (0,28 prosent). Jeg skal ikke bagatellisere «long covid» symptomer, men mener at dødelighet er en viktigere utfallsvariabel. Mindre viktig blir den ikke hvis vaksinasjon har hatt motsatt av tiltenkt effekt på dødelighet.

Jeg skal ikke bagatellisere «long covid» symptomer, men mener at dødelighet er en viktigere utfallsvariabel. Mindre viktig blir den ikke hvis vaksinasjon har hatt motsatt av tiltenkt effekt på dødelighet.

Videre var 21,8 ganger flere uvaksinerte covid-infiserte tidlig da pre-Alfa- eller Alfa-virusvarianter dominerte enn vaksinerte, og 6,0 flere vaksinerte var infiserte seint da Omikron-varianter dominerte enn uvaksinerte. Samtidig var 2,5 ganger flere uvaksinerte sykehusinnlagt og 5,2 ganger flere intensivbehandlet ifm. infeksjon enn vaksinerte (diskusjon av årsaker hører hjemme et annet sted). Tallene forteller at gruppene er veldig ulike langs minst to viktige dimensjoner hvor uvaksinerte gjennomgående ble smittet av pre-Alfa- eller Alfa-varianter og hadde høy sykelighet, mens vaksinerte gjennomgående ble smittet av Omikron-varianter og hadde lav sykelighet.

Studien har kontrollert for overnevnte og andre forhold, men tar ikke hensyn til at det hos gruppene er relativt få overlappende datapunkter langs ulike dimensjoner. Dette kan gi upålitelige estimater, omtalt som «extrapolation bias», og er diskutert av den anerkjente Harvard-forskeren Gary King og Langche Zeng.

Sammenligning av veldig ulike grupper kan gi upålitelige estimater, selv med relevante kontrollvariabler.

Problemet kan håndteres matching og «pruning», med fare for databortfall, samt vekting, men det har ikke studien gjort. Derimot analyserte den ulike strata separat, men som ikke nødvendigvis løser problemet med «extrapolation bias». F.eks. fant studien i stratumet som ikke var sykehusinnlagt ifm. covid-infeksjon at uvaksinerte var mer utsatt for «long covid» enn vaksinerte, i tråd med studiens hovedkonklusjon. Imidlertid sammenlignet den stratumet uvaksinerte med vaksinerte hvor førstnevnte overveiende ble smittet da pre-Alfa- eller Alfa-varianter dominerte og sistnevnte da Omikron-varianter dominerte. I tråd med diskusjonen over kan sammenligning av så ulike grupper gi upålitelige estimater, selv med relevante kontrollvariabler.

Det taler til studiens fordel at «long covid» var relativt utbredt blant uvaksinerte uansett dominerende variant. Imidlertid, siden de hadde progressivt høyere andel sykehusinnlagte og intensivbehandlet enn vaksinerte er det rimelig å anta at sykeligheten også var relativt høy blant uvaksinerte i stratumet som ikke var innlagt. Følgelig kan dette ha forklart «lang covid» vel så mye som vaksinasjonsstatus.

Innlegg refusert i Dagens Medisin. Bruk og del gjerne. Engelsk versjon kan leses her.

Orginalversjon

Illustrasjon: Adobe

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.