Bivirkninger etter covid-19 vaksinasjon

Her vil du finne løpende oppdateringer på innrapporterte bivirkninger etter covid-19 vaksinasjon til meldesystemene i norge.

Bivirkningsrapport fra Legemiddelverket
pr. 16. desember 2021

Antall innrapporterte bivirkninger til meldesystemet:  45 153
Av disse er kun 54% blitt behandlet, dvs:   20 245
Av disse er det beregnet alvorlige bivirkninger hos: 3 384

Av disse er andelen blant barn og ungdom mellom 12-29 år på: 4 273
Av disse er det beregnet alvorlige bivirkninger hos:  479

Det er et stort etterslep på vurdering av bivirknings-meldinger, 
dvs. 17 180 meldinger er ennå ikke gjennomgått. Dette gir befolkningen en dårlig oversikt og svekker grunnlaget for å vurdere vaksinenes risiko.  

https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksiner

27 580 innmeldte bivirkninger etter koronavaksinering er ennå ikke behandlet pr. 15.2.22. Blant disse ligger det dødsfall også. Hvorfor blir det ikke satt inn ressurser til å gå igjennom alle disse rapportene? Totalt 56 479 rapporter er sendt inn. Aldri før i historien har det vært meldt så mange bivirkningsrapporter. I tillegg er mørketallene store.

Kilde: https://legemiddelverket.no/…/meldte-mistenkte…

hovedtall 15022022

 
Av de innrapporterte alvorlige bivirkningene på 3 384 inkluderer det 216 mistenkte dødsfall etter vaksinering, hvorav 13 meldinger gjelder dødsfall etter vaksinering hos personer under 60 år.

Legemiddelverket definierer vaksinedødsfall  som “dødsfall i tidssammenheng med vaksinasjon”. Det er uklart stort vindu denne “tidssammenhengen” er. Dødsfallene som er klassifisert som vaksinebivirkning, har skjedd 1-9 dager efter vaksinasjon. Da ser det ut som om denne tidssammenhengen faktisk er snevrere enn 14 dager.

bcd922 7f7c48b6a3b04300a8ce6270c9c101c0mv2

Det har blitt registrert totalt 900 døde av/med corona i Norge per 28/10-2021
VG har gode oversikter som stadig oppdateres.

87 av de mistenkte dødsfallene er blant fullvaksinerte

15 av de mistenkte dødsfallene er blant delvis vaksinerte

(Tall hentet fra FHI-ukerapport 27.10.2021)

= 102 mistenkte dødsfall med personer som var vaksinerte, med en eller to doser mRNA-vaksine mot covid-19, noe som tilsvarer at drøyt 11 % av C19-dødsfallene er hos vaksinerte.

Denne andelen av delvis vaksinerte og fullvaksinerte vil komme til å stige raskt i tiden fremover da vaksinene ikke er i stand til å hindre at du blir smittet med covid-19, og det er fremdeles høyst usikkert i hvor stor grad vaksinene er i stand til å beskytte mot alvorlig sykdom og død.

image

 Studiene som ble gjennomført av vaksineprodusentene innen godkjenning var ikke egnet til å teste ut dette, det var heller ikke satt noe krav om det da varigheten av disse studiene kun pågikk i noen uker innen de ble godkjent via nødgodparagrafer. 
Men den viktigste årsaken til at det blir de fullvaksinerte som vil fylle statestikken over de som dør er nok mest av vaksinenes effekt blir radikalt redusert etter kun få måneder.
En siste studie fra Sverige viste at 7 måneder etter å ha fått andre dose av vaksinen til Pfizer/BioNTech var kun 15 % igjen av antistoffene hos deltakerne.

VG skriver i en artikkel: «Studie: Kraftig nedgang av antistoffer etter syv måneder»
Løsningen på den raskt svekkede beskyttelsen av vaksinene er å tilby en tredje dose med vaksinen, men man har foreløpig ingen erfaring med hvor lenge en slik booster-dose vil være i stand til å gi immunsystemet den ekstra stimuleringen som må til for å hindre at man blir utvikler alvorlig sykdom. I Israel har helseministeren allerede gått ut og forberedt befolkningen på at man sannsynligvis ta en fjerde dose, og de som nå kun har 2 doser blir regnet som uvaksinert og blir diskriminert via vaksinepassene på lik linje med de som ikke har tatt en eneste vaksine. 

Bivirkningsmeldinger for perikarditt og myokarditt etter vaksinasjon med nRNA-vaksine.

(skrive om disse her) ……….

Erfaringer med Covid 19 vaksinering – Norge

https://www.facebook.com/groups/erfaringermedcv19vaksiner
https://www.c19vaxreactions.com/
https://www.wewanttobeheard.com/
https://nomoresilence.world/

wir zeigen unser gesicht

https://www.universallifetools.com/2021/07/covid-vaccines-death-adverse-events-vaxlonghaulers-com/
https://www.vaxlonghaulers.com/?fbclid=IwAR333qPRJjtqB_MfzWKyIoorqKxRQ4jEHokACxI9VcYykLae6nhPjmtAIWA

 OPEN VEARS

Melde bivirkninger

Helsepersonell melder bivirkninger via melde.no

Pasienter og pårørende med fullmakt kan melde bivirkninger via eget skjema på helsenorge.no, klikk her for å komme til skjemaet for bivirkningsmelding.

Det er viktig å melde om alle de helseskadene og bivirkningene som oppstår slik at man er i stand til å kartlegge hvordan disse nye mRNA-vaksinene virker. De er fremdeles under klinisk uttesting og er kun godkjent til bruk på helt spesielle nødgodkjenninger. Sikkerhetsstudiene for disse vaksinene er ferdige før om ca 2 år. Først da vil vaksineprodusentene kunne levere inn alle sikkerhetsdata og be om endelig godkjenning. 
Husk også å melde fra hvis du er fullvaksinert og likevel blir syk med covid-19. Det kalles vaksinesvikt. Det er forventet at vaksinenes effekt taper seg etter noen måneder. 

Det er tilstrekkelig at du selv har en mistanke om at bivirkningen har sammenheng med vaksinen.

Du finner link til pakningsvedleggene for vaksinene her:

Søke om erstatning

skrive om denne teksten…..

lenke til pasientskadenemnda 

De nye koronavaksinene kan altså gi bivirkninger med mild til moderat intensitet som går over etter et par dager. Skulle du likevel få en så alvorlig bivirkning av vaksinen at det regnes som skade, har du krav på yrkesskadeerstatning eller pasientskadeerstatning.

– En eventuell vaksineskade vil kunne godkjennes som yrkesskade, sier advokat Yvonne Frøen hos Norsk Sykepleierforbund (NSF) og fortsetter:

– En vaksineskade etter covid-19-vaksine vil kunne være både en yrkesskade og en pasientskade, og erstatningskrav vil da kunne fremmes enten under yrkesskadeforsikringsloven eller etter pasientskadeloven.

Man kan altså ikke få dobbelt erstatning. Det kan også være greit å vite at pasientskadeloven har en egen bestemmelse om vaksineskader, med lavere terskel for godkjenning.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler pasientskadeerstatningssakene, mens arbeidsgivers forsikringsselskap behandler yrkesskadeerstatningssakene.

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.