Forskning: 50 % høyere forekomst av skader hos de vaksinert i første trimester

En ny studie publisert hos JAMA ble omtalt hos FHI 6.2.24. Rapporten baserer seg på norske og svenske data. Forskerne mener at Covid-vaksinering av gravide er ukomplisert. Datagrunnlaget i studien viser oss et annet bilde med 50 % høyere forekomst av uønskede postnatale hendelser hos de vaksinert i første trimester, enn de født av mødre vaksinert i tredje trimester?

Tekst: IGOR CHUDOVIGOR CHUDOV oversettelse

enigma

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2814537https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2814537

Hensikten med studien var å bevise at COVID-vaksinering er trygt ved graviditet.

Meaning  In this large population-based study, vaccination of pregnant individuals with mRNA COVID-19 vaccines was not associated with increased risks of neonatal adverse events in their infants.

Forfattere mener at spedbarn født av vaksinerte mødre opplever færre uønskede bivirkninger og utfall sammenlignet med uvaksinerte mødre.

Results  Of 196 470 newborn infants included (51.3% male, 93.8% born at term, 62.5% born in Sweden), 94 303 (48.0%) were exposed to COVID-19 vaccination during pregnancy. Exposed infants exhibited no increased odds of adverse neonatal outcomes, and they exhibited lower odds for neonatal nontraumatic intracranial hemorrhage (event rate, 1.7 vs 3.2/1000; adjusted odds ratio [aOR], 0.78 [95% CI, 0.61-0.99]), hypoxic-ischemic encephalopathy (1.8 vs 2.7/1000; aOR, 0.73 [95% CI, 0.55-0.96]), and neonatal mortality (0.9 vs 1.8/1000; aOR, 0.68 [95% CI, 0.50-0.91]).

Forfatterne innrømmer:

 It is unlikely that mRNA COVID-19 vaccination during pregnancy directly reduces neonatal mortality, although others have suggested that such a protective effect is biologically plausible.12 The vaccine does not seem to pass the placenta or induce placental inflammation, and could not be traced in cord blood.25,26 The current study’s results could not elucidate the mechanisms that explain why infants of vaccinated individuals had lower risks of some outcomes including mortality. Unmeasured confounding due to vaccinated individuals being healthier may have contributed to the lower neonatal morbidity and mortality associated with COVID-19 vaccination during pregnancy.

Dataene i studien, inkludert undergruppe- og trimesteranalyse, tyder på at Covid-vaksiner gitt til gravide kan være farlige for fostre dersom mødrene ble vaksinert i løpet av første trimester.

Sensitivitets- og trimesteranalyser

Studien på spedbarn født i Sverige og Norge under pandemien inkluderer verdifulle og kompliserte data:

  • Sensitivitetsanalysen viser undergrupper av mødre, for eksempel, vaksinerte mødre som ikke hadde covid-19 under svangerskapet..
  • Fordeling etter trimester av COVID-vaksineeksponering. 

Sammenfattet reiser dataene alvorlige spørsmål om Covid-vaksinesikkerhet under graviditet.

De som fremhever fordelene med mors covid-vaksinasjon, sier ofte at vaksinen forhindrer covid-19 , som er farlig for fostre. Denne studien har en sensitivitetsanalyse som motsier denne teorien. 

For det første reduserte COVID-vaksiner IKKE infeksjoner under graviditeten, som tabell 1 viser:

Sensitivitetsanalysedataene viser at  spedbarn der mødre unngikk COVID-19 under svangerskapet, har tilsvarende utfall hos spedbarna (inkludert der mødre hadde Covid under svangerskapet)

Derfor gir ikke vaksinen beskyttelse mot infeksjon med reduksjon av relative risikoen for uønskede utfall. Ved å se på undergruppen av mødre som ikke hadde Covid finner man at infeksjon ikke påvirket relative risikoen for uønskede utfall.

Forfatterne antyder at «uforklarlige forstyrrelser», noen ganger beskrevet som «sunn vaksineeffekt», kan være årsaken til reduserte relative risikoen for vaksinerte vs. uvaksinerte.

Foruroligende forskjell mellom første og tredje trimester

Man kan anta at eksposisjon for et uvirksomt stoff i form av saltvann eller sukker piller ikke vil resultere i ulike utfall i graviditetens forskjellige trimestere med påvirkning av relativ risiko.

Hvorfor opplever da nyfødte der mødre ble vaksinert i første trimester av svangerskapet (når store organer dannes) omtrent 50 % høyere forekomst av uønskede postnatale hendelser, enn de født av mødre vaksinert i tredje trimester?

Hyppigheten av nesten alle negative spedbarnsutfall (sirkelt i blått) er dårligere for spedbarn i første trimester sammenlignet med spedbarn i tredje trimester. 

Kan vi utføre en statistisk test på noen av disse forskjellene for å se om ulikheten i resultatene i de to gruppene kan oppstå på grunn av ren tilfeldighet? 

Se på resultatet ovenfor, «neonatal trombocytopeni», uthevet i rødt. 

Den riktige statistiske testen for dette kalles en «two-proportion Z-test«:”:

Dataene viser at spedbarn som er eksponert for vaksinen tidlig (i første trimester av svangerskapet) har større sannynlighet for trombocytopeni etter fødselen. En P-verdi på 0,00001 antyder at forskjellen ikke oppsto på grunn av tilfeldigheter.

Den eneste sannsynlige forklaringen er at Covid-vaksiner, gitt i første trimester, på en eller annen måte forstyrrer fosterutviklingen og øker sannsynligheten for trombocytopeni og en rekke andre uønskede utfall. 

Den samme effekten vises når man ser på «alle uønskede utfall.» 

Spedbarn eksponert for Covid vakisne i første trimester har 0,68/0,49 – 1 = 0.68/0.49 – 1 = 39 % større risiko for alle uheldig utfall.

Hvordan kan en «sikker vaksine» som «ikke påvirker graviditet» gjøre eksponering i første trimester farligere?

Et lignende funn ble nylig sett i en annen studie hvor risikoen for nevroutviklingsforstyrrelser var tilsvarende høyere for eksponering i første trimester sammenlignet med tredje trimester:

https://www.igor-chudov.com/p/male-infants-and-male-rat-pups-disproportionallyht tps://www.igor-chudov.com/p/male-infants-and-male-rat-pups-disproportionally

Sammendrag

En delanalyse av gravide som unngikk COVID-19 viser «reduksjonen i uønskede utfall på grunn av vaksiner». Sannsynligvis skyldes dette forvirring i datagrunnlaget framfor reduksjon i infeksjon.

Samtidig antydes den uforklarlige forskjellen mellom spedbarn eksponert i første trimester og spedbarn eksponert i tredje trimester at Covid-vaksinene påvirker fosterutviklingen negativt.

Kilde: https://www.igor-chudov.com/p/covid-vaccines-are-most-dangerous

illustrasjon: adobe

enigma

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.