Varsler Sykepleierforbundet mRNA-vaksinesøksmål for å gjenopprette tilliten?

Sykepleierforbundet ønsker nå å ta et oppgjør med NPE (Norsk Pasientskadeerstatning) som nekter å kompensere sykepleiere som har blitt skadet av mRNA-vaksinene.

enigma

Dette er det samme forbundet som i sitt tidsskrift – vel vitende om at mRNA-teknologien var høyst eksperimentell – opererte med overskrifter som «Vaksiner dere nå!», «Vaksiner er den eneste veien ut av pandemien» etc. Bidragene bød på et bredt spekter av emosjonelt manipulerende retorikk med ladede begreper som egoisme, hensynsløshet og manglende empati med sine gråtende kollegaer.

De ga også sin fulle støtte til at sykepleierne skulle avdekke private helseopplysninger som vaksinasjonsstatus ovenfor arbeidsgiver uten hensyn til de prosessene medlemmene da ville utsettes for.

Bidragene kom på et tidspunkt i pandemien hvor man allerede visste at Covid hadde et nokså ukomplisert forløp for de fleste, alvorlige bivirkninger fra den eksperimentelle vaksineteknologien var avdekket og hvor den manglende effekten av immunisering i smitteperspektiv var et faktum.

Tillitsbrist

Sykepleierforbundet varsler at det moralske skoliosekorsettet nå er på plass og at de er beredt til å vise muskler. Dessverre er det alt for sent for deres skadelidenede medlemmer. Søksmålet er spill for galleriet, og et forsøk på å balansere den monumentale tillitsbristen de selv har skapt; – hvor et fåtall sykepleiere, med strategisk mediedekning, vil motta plaster på såret.

Mange er fortsatt syke og har tapt inntekt. Norsk Sykepleierforbund varsler søksmål dersom sykepleiere som mener de er blitt syke av coronavaksinen ikke får erstatning.

Mellom 40 og 50 sykepleiere har fått avslag fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) om krav på erstatning, ifølge NRK.

– Medlemmene våre som har blitt syke, får ikke den rettmessige erstatningen de har krav på. Mange er fortsatt syke og har tapt inntekt de ikke får dekket, sier nestleder Kai Øivind Brenden i Sykepleierforbundet til NRK.

De vil avvente Pasientskadenemndas behandling av sakene, men vurderer fortløpende om de skal ta noen av sakene til retten, sier Brenden.

– Det skal være trygt å vaksinere seg, og staten må da påta seg ansvaret for dem som blir syke av vaksinen, sier han.

NPE-direktør Kristin Cordt-Hansen sier de ikke har fått tilbakemeldinger fra Pasientskadenemnda om feil i saksbehandlingen.

– Hvis vi skulle fått nye signaler, så vil vi vurdere å åpne for ny behandling, sier hun til NRK.

I løpet av fjoråret fikk NPE totalt 673 søknader om erstatning etter skader knyttet til coronavaksine, ifølge Sykepleien. De siste tre årene har NPE utbetalt nær 17 millioner kroner i skadeerstatning etter coronavaksinene.

ABC

illustrasjon: adobe

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.