Viruset «Bent Høie»

ER BENT HØIE EN SYKDOM?

Tekst: Kjetil Tveit

Hvis man har medisinert et barn mot Bent Høie, vil dette bli regnet som overmedisinering i retten? Er Bent Høie en sykdom man kan medisineres mot? Dette skal jeg komme tilbake til.

Når et barn blir kvestet eller dør av en medisin, melder spørsmålet seg om helsepersonellet har utvist grov uforstand, og derfor kan stilles ansvarlig.

I Document kunne vi i går lese følgende:

«Påtalemyndigheten har innledet en etterforskning mot leger ved Drottning Silvias barnesykehus og Sahlgrenska universitetssykehus som vaksinerte barn mot covid-19. Dette etter at en 13 år gammel gutt døde av Modernas vaksine.» (1).

Også i Norge har vi kvestet barn. I NRK Vestland kunne vi i juli lese om Aksel (17) som: «kjempar for å ta livet tilbake etter koronavaksinen» (2).

Aksel fikk nevrologiske spasmer etter mRNA-«vaksinen» og sitter nå i rullestol.

Hva var det Aksel ble medisinert mot med denne genterapien, som mRNA egentlig er?

En medisin skal enten behandle eller forebygge sykdom. I dette tilfellet tenkte nok helsepersonellet at de skulle forebygge noe.

For man må vel ha tenkt… for det sier det internasjonale lovverket i Nürnbergkodeksen i rettsoppgjørene etter Nazi-Tyskland.

Det viste seg at mange helsepersonell hadde glemt å tenke selvstendig, og hadde blitt «kollektivistiske og lydige» (3), og gjorde bare som de fikk beskjed av av den demokratisk valgte sosialdemokraten Adolf Hitler (søsterpartiet til det norske Arbeiderpartiet).

Kollektivistene uten selvstendig autonomi ble hengt i galgen, mange av dem, fordi de tok ordrer fra Arbeiderpartiet i Tyskland, uten å tenke selv.

Så hva tenkte helsepersonellet som ga Aksel denne medisinen?

I FHIs oppdrag 45 «Om vurdering av koronavaksinasjon

av barn 12-15 år» fra august 2021 står det følgende:

«Friske 12–15 åringer har lav sykdomsbyrde og høy tiltaksbyrde. I

spørsmålet om hvorvidt de skal tilbys koronavaksine eller ei, kan det dermed være avgjørende hvordan tiltaksbyrden vektlegges.» (4).

Hmmm. Det høres ikke ut som en medisinsk vurdering å gi medisin mot et tiltak…

FHI vasket hendene sine juridisk, fordi de har vært klinkende uklar på at de ikke anbefaler 12 til 15-åringer å vaksinere seg.

Myndighetene rettet seg etter rådet fra FHI, og har vært like klinkende uklar på at heller ikke de anbefalte disse barna å vaksinere seg.

De har kun anbefalt at det skal finnes et tilbud. Det ligger en stor juridisk forskjell her, som legger ansvaret tungt på den enkelte sykepleier og lege sine skuldre.

Hvilke indikasjoner var denne medisinen offentlig godkjent for?

EMA forteller om den europeiske godkjenningen, som derfor også gjelder for det norske Legemiddelverket følgende i et brev:

«EMA forteller at mRNA vaksinene kun var godkjente for individuelt tilpasset bruk, og på ingen måte godkjente i en infeksjonsforebyggende sammeheng. (…) EMA beskriver videre; fordi vaksinen utelukkende har til hensikt å beskytte enkeltindividet – skal det foreligge en medisinsk vurdering og begrunnelse. I denne sammenheng er det kun en lege som kan vurdere det enkelte tilfellet spesifikt i et nytte versus risiko perspektiv.» (5).

Igjen… Hva tenkte legen/skepleieren da hen ga denne eksperimentelle genterapien til da 15 år gamle Aksel, som nå sitter i rullestol.

FHI anbefalte den ikke.

Legemiddelverket, via EMA, sier at legen skulle foreta en individuell vurdering av Aksels behov for «vaksinen» (genterapien).

EMA sier at den ikke beskytter bestemor og bestefar, fordi de sier: «…og på ingen måte godkjente i en infeksjonsforebyggende sammeheng.»

Det blir naturligvis opp til en evt. ny dommer sitt skjønn i et evt. nytt Nürnbergoppgjør etter fascismen som utspilte seg i Norge under pandemi-narrativet.

Aksel ble definitivt ikke vaksinert for å beskytte andre. Han ble definitivt ikke vaksinert for å beskytte seg selv, spesielt siden han ikke var i noen risikogruppe. FHI anbefalte ikke denne sykepleieren som satte sprøyten, til å gjøre det.

FHI skrev som nevnt at det kom an på hvor mye man tillegger tiltaksbyrden. Veldig rar logikk, siden Legemiddelverket ikke godkjente den til bruk mot smittespredning!

Hva er hensikten med å redusere tiltakene først når barna er vaksinert, hvis vaksinerte og uvaksinerte barn smitter likt?

Når man vaksinerer barn mot «tiltaksbyrden» betyr dette i så fall at Bent Høie tilbyr seg å være litt mindre autoritær, og litt mer medgjørlig, og slippe barna fri! Det kalles utpressing! Fordi det foreligger ingen rasjonal.

Slik jeg ser det må helsepersonellet ha vaksinert Aksel ene og alene mot Bent Høie. Men har man da tenkt autonomt og medisinsk, slik som kreves i helsepersonelloven, og i den internasjonale Nürnbergloven?

Helsepersonell som vaksinerer barn mot Bent Høies autoritære fascisme kan umulig tilskrives å ha tenkt på egenhånd, og handlet ut fra et medisinsk perspektiv?

FHI har som nevnt vasket hendene. Sorry du som vaksinerte Aksel. Det var din autonome avgjørelse, og derfor ditt ansvar.

Og en ting til. Dette var et medisinsk eksperiment siden mRNA-«vaksinen» ikke var endelig godkjent. Husket du å fortelle til Aksel og hans foresatte at han var med i et eksperiment, og at man ikke kjenner utfallet av eksperimentet?

Bent Høie er altså ingen sykdom man medisinerer barn mot. Hvis du tenker det, bør du levere inn din autorisasjon som helsepersonell, og ta din straff.

Kilder:

Document.no, Svenske leger under etterforskning etter at covid-vaksinen tok livet av en 13 år gammel gutt 8.6.24

https://www.nrk.no/vestland/aksel-17-vart-invalid-etter-koronavaksinen—kjempar-for-a-ta-livet-tilbake-og-for-erstatning-1.16482954

https://sykepleien.no/forskning/2015/01/sykepleie-og-ondskap

FHI: Koronavaksine til barn

Les også:

illustarsjon: adobe

Publisert

i

, , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.