Den skremmende grunnen til at de ikke vil erklære pandemien over?

I løpet av de siste to årene, i navnet for å holde alle «trygge» mot infeksjon, har globalistene rettferdiggjort angrep på demokrati, sivile friheter og personlige friheter uten sidestykke, inkludert retten til å velge din egen medisinske behandling. Nå ønsker WHO å gjøre sitt pandemiske styre permanent, og utvide det til helsevesenet i alle nasjoner.

Forhandlingene for denne traktaten begynte 3. mars 2022.( 1)  Som rapportert av The Pulse (video over):

«For å få overtaket på COVID-19-pandemien, foreslår Verdens helseorganisasjon en ny pandemitraktat de håper vil bli akseptert av nok medlemsland til å bli en realitet innen 2024.»

Pandemitraktaten er en direkte trussel mot en nasjons suverenitet til å ta avgjørelser for seg selv og sine borgere, og vil undergrave demokratiet overalt.

Traktaten truer nasjonal suverenitet

Som bemerket av The Pulse, «er det en rekke ting i traktaten som folk i verden må vurdere før de går denne veien.» I den omtalte videoen intervjuer The Pulse’s Joe Martino Shabnam Palesa Mohamed, et medlem av styringskomiteen til World Council for Health, som påpeker at traktaten gir WHO:

«… en overdreven mengde makt til å ta beslutninger i suverene land om hvordan folk lever og hvordan de håndterer pandemier, fra nedstengninger til mandater om behandling.»

Kort sagt, det ville skape en helhetlig tilnærming til sykdom, uten hensyn til alle de varierende situasjonene som finnes i de enkelte land, og dette er noe vi allerede vet ikke fungerer. Traktaten er en direkte trussel mot en nasjons suverenitet til å ta beslutninger for seg selv og sine innbyggere, og vil erodere demokratiet overalt.

Samtidig vil det koste hvert medlemsland millioner av dollar å delta i denne prosessen. Som forklart av Mohamed, vil traktaten måtte gå gjennom en avstemningsprosess på Verdens helseforsamling i 2023. De trenger flertall for at den skal vedtas, og hvis den blir vedtatt, vil alle medlemsland være bundet av den.

Traktaten er «ugyldig og ulovlig»

En annen bekymring som reises av Mohamed er at mange land ikke engang vet om denne traktaten ennå, og det er mulig at WHO kan prøve å presse på for tidligere implementering enn 2024 – alt uten offentlig deltakelse eller innspill. «Det er udemokratisk, det er grunnlovsstridig og derfor gjør det traktaten ugyldig og ulovlig,» sier hun.

Hun fremhever også WHOs mange helsepolitiske feil, som er «egent knyttet til interessekonflikter.» I et åpent brev om WHOs pandemiavtale skriver World Council for Health blant annet: (2)

«Den foreslåtte WHO-avtalen er unødvendig, og er en trussel mot suverenitet og umistelige rettigheter. Det øker WHOs kvelende makt til å erklære uberettigede pandemier, innføre dehumaniserende nedstengninger og håndheve dyre, usikre og ineffektive behandlinger mot folkets vilje.

WCH [World Council for Health] mener at folk har rett til å delta i enhver avtale som påvirker deres liv, levebrød og velvære.

WHO har imidlertid ikke engasjert seg i en prosess med offentlig deltakelse, noe som er bevis på at dens prioritet er å erobre mer makt til seg selv og sine medskyldige, enn å tjene folkets interesser. Uten en objektiv demokratisk prosess vil enhver avtale fra WHO, som handler via FN, være ulovlig, illegitim og ugyldig.

Historisk sett har WHO-ledelsen sviktet folket. Blant mange eksempler godkjente den den skadelige H1N1-vaksinen (svineinfluensa) for en kontroversiell pandemierklæring.

På samme måte mislyktes WHO under COVID-19-kapittelet da det oppmuntret til nedstengninger, undertrykte tidlige forebyggende behandlinger og anbefalte produktintervensjoner som har vist seg å være verken trygge eller effektive.

WHO kan ikke tillates å kontrollere verdens helseagenda, og heller ikke håndheve bioovervåking. Mens den mottar finansiering fra offentlige kilder som tilhører folket, er den fanget i en evig interessekonflikt fordi den også mottar betydelig finansiering fra private interesser som bruker deres bidrag til å påvirke og tjene på WHOs beslutninger og mandater.

For eksempel bidrar Gates Foundation og den Gates-finansierte GAVI-vaksinepromoteringsalliansen med over 1 milliard dollar i året.»

En annen bekymring er det faktum at når folk blir skadet av WHOs helsepolitikk, er det ingen ansvarlighet fordi WHO har diplomatisk immunitet. Ifølge Mohamed, «WHO bør ikke ta noen beslutninger om verdens helse i fremtiden.»

Den ultimate maktovertakelsen

Som Martino bemerker: mens traktaten hevder å være fokusert på pandemiplanlegging og reaksjoner, er det alvorlig bekymring for at den kan utvides til også å dekke andre helseområder. Mohamed er enig og sier at den potensielt kan utvides, ved å bruke WHOs forfatning som grunnlag for utvidelsen. Artikkel 2 i WHOs forfatning sier:

«For å nå sitt mål skal organisasjonens funksjoner være: a) å fungere som ledende og koordinerende myndighet for internasjonalt helsearbeid … k) å foreslå konvensjoner, avtaler og forskrifter, og gi anbefalinger med hensyn til internasjonale helsespørsmål …

s) å etablere og etter behov revidere internasjonale nomenklaturer over sykdommer, dødsårsaker og folkehelsepraksis … v) generelt å iverksette alle nødvendige tiltak for å nå organisasjonens mål.»

Dens makt er allerede svært betydelig, og målet om å gjøre WHO til et globalt helsediktatur er praktisk talt skrevet inn i dens forfatning. Husk også at WHO fjernet henvisningen til omfattende dødsfall fra definisjonen av en pandemi, så nå kan en pandemi være omtrent hvilken som helst sykdom som oppstår i flere land. Selv fedme kan teoretisk kvalifisere. Så WHO kan kreve makt over helsevesenet på en rekke måter, hvis de får sjansen.

Traktaten vil gi WHO makt til å gi påbud om vaksinepass

Mens mesteparten av verden er mer enn klar til å gå videre, virker WHO uvillig til å gi slipp på sitt pandemistyre. En tjenestemann i WHO fortalte nylig Ottawa Citizen at COVID-pandemien fortsatt er «langt fra over».(3)

Årsaken til denne motviljen mot å erklære pandemien over er sannsynligvis fordi WHO håper å få makt til å gi mandat til vaksinepass og COVID-vaksinering over hele verden. Det jobber allerede med å lage et globalt vaksinepass/digital identitetsprogram. Som rapportert av WEBLYF:(4)

«Under dekke av et ’tillitsnettverk’ får også et annet initiativ kalt Vaccination Credential Initiative (VCI) fart på seg.

I samarbeid med store teknologiselskaper, store selskaper og store universiteter, beskriver VCI seg selv som ‘en frivillig koalisjon av offentlige og private organisasjoner som er forpliktet til å gi enkeltpersoner tilgang til kontrollerbar klinisk informasjon, inkludert en pålitelig og verifiserbar kopi av vaksinasjonsjournalene sine i digitalt eller papirformat ved bruk av åpne, interoperable standarder.’

VCIs SMART Health Cards, som rapportert av Off-Guardian, er allerede implementert av ’25 stater i USA, pluss Puerto Rico og DC, og har blitt USAs de-facto nasjonale pass.’ Som forklart i artikkelen:

«Den amerikanske regjeringen, i motsetning til mange europeiske land, har ikke utstedt sitt eget offisielle vaksinepass, vel vitende om at et slikt trekk ikke ville falle i smak hos den mer libertarianske amerikanske offentligheten, for ikke å nevne å bli viklet inn i spørsmålet om stat kontra føderal lov.

SMART-kortene lar dem omgå dette problemet. De er teknisk sett bare implementert av hver stat individuelt via avtaler med VCI, som teknisk sett er en privat enhet. Men siden SMART-kortene er indirekte finansiert av den amerikanske regjeringen, gjør implementeringen av dem i alle stater dem til en nasjonal standard i alt unntatt navnet.’

Traktaten vil skape global sensur av helseinformasjon

Traktaten vil også gi WHO makt til å sensurere helseinformasjon over hele verden. På Det europeiske råds nettside som diskuterer pandemitraktaten, under overskriften «Restoring Trust in the International Health System», heter det:(5)

«Avtalen … vil legge grunnlaget for bedre kommunikasjon og informasjon til innbyggerne. Feilinformasjon truer offentlig tillit og risikerer å undergrave folkehelseresponser. For å sikre innbyggernes tillit, bør det planlegges konkrete tiltak for å forbedre flyten av pålitelig og nøyaktig informasjon, samt for å takle feilinformasjon globalt.»

Med andre ord, under denne traktaten kan vi forvente enda større sensur enn det vi har opplevd så langt. Teknologiselskaper har allerede bevist hvor deres lojalitet ligger, og det er ikke med offentligheten.

Google, Facebook, Twitter, Instagram og andre har deplattformert omtrent alle som legger ut helseinformasjon som strider mot det WHO sier, virkelige data og verifiserbare fakta skal fordømmes. Finansielle plattformer har også forbudt folk av samme grunn. Tenk deg nå at det er en bindende internasjonal lov som gjør all den sensuren obligatorisk.

Du kan lære mer om The Great Reset på World Economic Forums nettsted(6),(7) og i Klaus Schwabs bok, «COVID-19: The Great Reset»(8) (men det kan være lurt å se gjennom de overveldende negative kommentarene på Amazon først).

Som nevnt i en artikkel fra World Economic Forum 21. juli 2020,(9) har de økonomiske ødeleggelsene forårsaket av nedstengninger av COVID-19-pandemien «potensialet til å skade global velstand i generasjoner fremover». Svaret, ifølge World Economic Forum, er at landene skal sørge for at det økonomiske systemet skal «Build Back Better».

Ikke tvil på dette. Dette fengende slagordet er en del av Great Reset-planen og kan ikke skilles fra den, uansett hvor altruistisk det kan høres ut. En del av «å bygge tilbake bedre» er å flytte det økonomiske systemet over til et heldigitalt sentralstyrt valutasystem som er knyttet til et vaksinepass og/eller digitalt identitetssystem.

Sammen vil de danne et gjennomgripende system for sosial kontroll, ettersom ønsket atferd kan stimuleres og uønsket frarådes gjennom tap av ulike «privilegier», inkludert tilgang til din egen økonomi. Digital valuta kan til og med programmeres av utstederen slik at den kun kan brukes til visse typer kjøp eller utgifter.

Selv om det kommer til å bli veldig vanskelig å stoppe dette løpske toget som er The Great Reset, er en del av vårt forsvar å motsette seg og forhindre at WHOs pandemiavtale blir realitet, ettersom vi ser ut til å miste vår nasjonale suverenitet hvis den gjør det.

Opprinnelig publisert 30. mars 2022 på Mercola.com

Oversatt fra originalen: The Chilling Reason They Won’t Declare the Pandemic Over?

Kilder og referanser:

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Forsidebilde: Myriam Zilles

Artikkelen er gjengitt etter tillatelse fra Derimot.

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.