Jussprofessor: Krisefullmakter til fare for demokratiet

Nye krisefullmakter for regjeringen: Forslaget bekrefter min frykt

Det haster å vekke folks oppmerksomhet om hva som er i ferd med å skje.

Kronikk: Hans Petter Graver, Aftenposten 7.4.24

Så får vi altså en snikende innføring av beredskapsfullmakter. Frykten etter pandemien var at den ville bli mønsterdannende for myndighetenes rettslige handlefrihet i kriser. Frykten ble ikke mindre da Stortinget, etter forslag fra regjeringen, vedtok en generell og permanent forskriftshjemmel om isolering og smittekarantene i smittevernlovens paragraf 4–3 a.

Det ble gjort uten en bred og demokratisk evaluering og gjennomgang av hvordan behovet for handlekraft bør balanseres opp mot demokratiske og juridiske garantier. Nå følger neste skritt.

Departementet foreslår en fullmaktslovgivning om sivil arbeidskraftberedskap som skal gi «rammer for regulering av det sivile arbeidslivet» når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare. Og som samtidig sikrer «tilstrekkelig fleksibilitet slik at tiltak kan tilpasses behovene i den konkrete situasjonen».

Regjeringen skal få fullmakt til følgende:

  • å regulere adgangen til å etablere eller avslutte arbeids- og tjenesteforhold
  • fastsette endringer i offentlig, kollektiv eller individuell regulering av arbeidstid, helse, miljø og sikkerhet og retten til ferie og permisjon
  • suspendere retten til arbeidskamp
  • pålegge enhver person mellom 18 og 72 år arbeidsplikt

Regjeringen skal kunne gi forskrift om unntak fra bestemmelser i forvaltningsloven.

Uavhengig av om landet er i krise, kan regjeringen gi forskrift om at klage over vedtak om forhåndsutskriving og opplysningsplikt ikke medfører utsatt iverksetting av vedtaket.

Regjeringen skal også kunne gi forskrifter som innskrenker retten til domstolskontroll og behandlingen av saker for domstolene….

Les resten av denne viktige kronikken i Aftenposten

illustrasjon: adobe

Publisert

i

, ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.