ÅPENT BREV NR. 2 TIL HELSE- OG OMSORGSMINISTER INGVILD KJERKOL – ET BREV VEDRØRENDE VAKSINASJON, BIVIRKNINGER OG VAKSINEPASS.

Denne artikkelen er gjengitt med velvillig tillatelse fra nettavisen Derimot

Av Eva Fjeldstad

4,58 personer har dødd av vaksinene i snitt hver uke siden vaksinasjonsprogrammet startet – dvs 19 hver mnd eller minst en persom hver annen dag. I tillegg til 243 døde, er det 4341 som har alvorlige bivirkninger, hvilket vil si i snitt 82 alvorlig syke pr. uke eller nærmere 12 hver dag.

Jeg har ikke fått svar på mitt åpne brev av 3.11. 2021, men vil likevel stille nye spørsmål:

Vaksinene og bivirkningene.

Alle har vel fått med seg at du, den politiske ledelse og helsemyndighetene for øvrig ønsker at flest mulig/alle skal ta covid-vaksinene. Vi har nå siden 12.mars 2020 hørt om antall smittede, innlagte på sykehus og antall dødsfall på grunn av covid-19 hver eneste dag. Vi har hørt om overfylte sykehus og viktigheten av at alle vaksinerer seg for å hindre smitte, sykdom og død.

Men vi har ikke hørt noe om bivirkningene av vaksinene – sykdom og død som følge av vaksinering.

rapporten fra legemiddelverket kan vi lese at det pr. 4.1.22 har kommet inn 48 682 meldinger om mistenkelige bivirkninger og at 25 666 av disse er behandlet.

Av tabellen under her (tabell 3 side 6 i legemiddelverkets rapport) kommer det fram at det har vært totalt 243 dødsfall på grunn av vaksinene og 4341 alvorlige meldinger unntatt dødsfall – altså i tillegg til de 243 døde dersom vi regner sammen alle vaksinetypene.

Det er med andre ord i gjennomsnitt 919 meldinger pr uke om bivirkninger i de 53 ukene siden vaksinasjonsprogrammet startet – dvs 131 pr dag.

4,58 personer har dødd av vaksinene hver uke – dvs minst en persom hver annen dag og 19 i snitt hver måned. I tillegg til de døde, er det 4341 som har alvorlige bivirkninger, hvilket vil si i snitt 82 alvorlig syke pr. uke eller nærmere 12 hver dag i tillegg til de døde.

Og hva er definert som alvorlig bivirkning?

I følge Folkehelseinstituttets side er alvorlige mistenkte bivirkninger definert som hendelser som er livstruende, ender med død, fører til sykehusinnleggelse, medfører vedvarende eller betydelig nedsatt funksjonsevne eller arbeidsuførhet, eller er en medfødte anomali/fødselsdefekt (dvs skader på barnet på grunn av mors medisinbruk). 

Og hva slags bivirkninger er det snakk om?

Det som står nevnt er: Hjerteposebetennelse (perikarditt) • blodpropp i lungene • besvimelse (synkope) 6 • underlivsblødninger etter overgangsalder • hjertemuskelbetennelse (myokarditt) • dyp venetrombose • anafylaktisk reaksjon • blodpropp (trombose) • hjerterytmeforstyrrelser (arytmi) • blodpropp eller blødning i hjernen.

Vi har alle sett at avisene også har skrevet en del om unge kvinner som har fått menstruasjonsforstyrrelser. Det er i det hele tatt ikke nevnt, heller ikke nevrologiske tilstander. Det vil si at disse tilstandene ikke regnes som alvorlige? –  selv om de kan har store og langvarige konsekvenser. Og de langvarige konsekvensene vet vi fortsatt lite eller ingenting om selv om stadig med forskning viser uheldige konsekvenser av spikeproteinene.

Hvem vet hva?

Når jeg referer tallene fra legemiddelverkets rapporter til andre, blir de sinte og sier jeg jukser med statistikken. Det hjelper lite at jeg sier det er Legemiddelverket og FHI sine tall – da svarer de at om det var sant, ville de hørt om det i media. De stoler på myndighetene og media og forteller meg at myndighetene stanset AstraZeneka fordi 3 døde. Hadde flere dødd av de andre vaksinene, ville vaksinasjonen blitt stanset!

Ja det er riktig at AstraZeneka ble stanset etter 3 dødsfall det var mye snakk om i media. Men hvorfor har ikke Pfizer-injeksjonene blitt stanset lenge før antall døde har rukket å bli 223? Fordi media har holdt tett om det?

Ja, hvorfor får vi ikke høre noe om dette Kjerkol? Jeg tror det er mange som vil ha svaret på det! Fordi da ville de bli skremt fra å ta vaksinen? Er det noen annen grunn til ikke å opplyse om det? Og det er slett ikke i tråd med det FHI sier på samme side som nevnt over: Det er svært viktig at befolkningen mottar informasjon om disse forhold. Vi anbefaler at de som skal vaksineres blir informert skriftlig om risikoforhold ved bruk av vaksinen. Folkehelseinstituttet vil utarbeide og sende ut informasjon om kjente bivirkninger, risiko for alvorlige bivirkninger, samt forhold vedrørende erstatningsansvar til alle kommuner og helseforetak i forbindelse med pandemivaksinasjon. Jeg har ikke hørt om eller snakket med noen som har fått informasjon før injeksjonene annet enn at injeksjonene er trygge og effektive.

Jevnlige opplysninger om bivirkninger i media?

Hva tror du ville skjedd om vi hver uke siden vaksinasjonsprogrammet startet hadde fått opplyst antall døde og innlagte på sykehus på grunn av disse injeksjonene – om Dagsrevyen hadde opplyst dette daglig og samtidig intervjuet mennesker med alvorlige bivirkninger? Da ville folk blitt skremt fra å ta vaksinen! Nå har vi blitt skremt til å ta injeksjonene.

Hvilke rett har du til å bidra til at disse opplysningene ikke kommer ut til folket? For hadde du sagt at dette skulle ut, hadde det kommet ut! Du kan svare at det ikke er skjult i og med at det står i rapportene – men du vet like godt som meg og ut i fra erfaring av de aller fleste ikke går inn og leser rapportene i detalj. Du vet like godt som meg at de fleste i Norge stoler på politikere og myndigheter – hvilket jeg, og stadig flere – ikke ser noen grunn til å gjøre lenger.

Fra Østerrike.

Mange leser mye og hører på flere kilder enn Dagsrevyen, og mange skriver til avisene – men det blir ikke trykket her i ytringsfrihetens høyborg. Og de som ikke vil ta injeksjonene på grunn av at de vet dette og mer til – eller fordi de har helseproblemer eller har opplevd nære og kjære bli syke eller dø etter å ha tatt vaksinen – de blir omtalt som usolidariske og ikke villige til være med på «dugnaden» – blant annet. De blir kalt konspirasjonsteoretikere og høyreekstreme elementer – og det er tøft for mange. Merkelig også at stille og rolige demonstrasjoner med helt «vanlige mennesker» i de fleste europeiske land ikke blir nevnt med ett ord i norske medier – bare når det er voldelige opptøyer blir det nevnt og understreket at det er de høyreekstreme som protesterer. Demonstrasjonen i Wien 20.11.21 med nærmere 150 000 demonstranter ble ikke nevnt – ikke demonstrasjonen i Oslo samme dato med 1000 heller for den saks skyld.

Og viktigst av alt; uansett om injeksjonene skulle være det beste som har skjedd oss og alt noen av oss tenker er helt riv ruskene galt – hvor ble det av den enormt viktige samfunnsdebatten, den frie tanke og den frie tale? Hva har skjedd med ytringsfriheten og demokratiet?

Vi får høre at det i all hovedsak er gamle og de med underliggende sykdommer som blir syke og dør av injeksjonene. Tabellen under her – side 4 i Legemiddelverkets rapport – sier noe annet (Her er antall døde med i «Alvorlige bivirkninger»). Her ser vi at det er de fra 40-59 år som er høyest representert og at det er et større antall blant de mellom 18 og 39 enn blant de mellom 69 og 90 selv om vaksinasjonsgraden er mye lavere blant de yngre.

Overdødelighet.

Vi hadde underdødelighet i hele 2020. Etter av vaksinasjonskampanjen kom godt i gang, har vi hatt overdødelighet. Som Aftenposten skriver 5.11.2021: Etter en periode med lav dødelighet under pandemien, har utviklingen snudd. Antallet nye dødsfall øker kraftig. Hva har skjedd?

Ja, hva har skjedd – og hva skjer i USA? Der har forsikringsselskapene registrert en økning av dødsfall på 40% blant de mellom 18 og 64 år i tredje kvartal 2021 og trenden fortsatte inn i det siste kvartalet. Ledelsen i forsikringsselskapet OneAmerica sier dette gjelder alle selskaper i bransjen og at 10% økning i dødsfall er eksepsjonelt og noe som statistisk sett skjer hvert 200 år – og 40% er helt ekstremt. Det er ikke dødsfall som er coronarelatert, men mange ulike diagnoser. Kan det være vaksinebivirkninger? Hva annet kan det være?

Svineinfluensaepidemien og den desidert største vaksinekatastrofen.

I 2009 var Preben Aavitsland en av forkjemperne for Pandemrix-vaksinen som 45% av befolkningen tok. NTB publiserte et intervju med Aavitsland i september 2009.  Der kan vi blant annet lese at staten hadde en stor informasjons- og overtalelseskampanje for å få minst halvparten av de ansatte i helsesektoren til å ta vaksinen og at avdelingsdirektør Preben Aavitsland bekrefter at det er en generell skepsis og motvilje mot influensavaksine blant helsepersonell. Han understreker viktigheten av at nettopp helsepersonell tar denne fordi det viktig at helsepersonell holder seg friske under en pandemi, når det er stort press på sykehus og andre helseinstitusjoner. Helsepersonell bør også sørge for at de selv ikke smitter pasienter, sier han.

Mange er imidlertid skeptiske til virkestoffene i Pandemrix-vaksinen, som blant annet inneholder tiomersal og skavlen. – Til disse stoffene er det knyttet en rekke vandrehistorier om farlige bivirkninger. Disse er de siste månedene blitt spredd på diverse internettsider. Helsepersonell har tydeligvis vært flinke til å plukke dem opp, sier Aavitsland.

Lyder det kjent?

Hvis Svineinfluensa-vaksineringen var en katastrofe. Hva er da covid-vaksineringen?

21.1.2013 uttalte Preben Aavitsland til NRK at Pandemrix-vaksinen mot det nye svineinfluensaviruset som smittet verden rundt i 2009 viste seg å bli den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid. Den gangen hadde 1449 nordmenn rapportert om bivirkinger av Pandemrix-vaksinen. 38 prosent av tilfellene (550) ble den gang vurdert som alvorlige, (og så vidt jeg vet var det 10 døde).

Hva da med de 48 682 meldte bivirkningen av Covidvaksinene fram til januar 2022, og i tillegg til de 243 døde – 4341 som har alvorlige bivirkninger  –  til sammen 4584 ifølge tabell 3 i legemiddelverkets rapport? Hvorfor anser verken Aavitsland eller du og regjeringen at det er grunnlag for å endre vaksinepraksis? Dere går derimot inn for flere boosterdoser og antagelig også vaksinepass som jeg vet dere vurderer bruken av denne uka. 45% ble vaksinert i 2009 og 550 alvorlige bivirkninger var den mest alvorlige helseskandalen noensinne. Denne gang har 73,11% blitt vaksinert. Covidinjeksjonene burde da krysset grensen og blitt den desidert største vaksinekatastrofen – i alle fall ved 800 alvorlige bivirkninger. Nå er det som sagt mer enn 4500.

Vaksinepass.

Flere europeiske land har innført koronapass, og disse passene er gjort obligatoriske for adgang til konserter, teater, stormagasiner, transportmidler – og til og med arbeidsplasser. Også regjeringen Støre der du Kjerkol er en viktig brikke, diskuterer nå innføringen av koronapass. Dere hadde først strategien at vi måtte ha koronapass fordi uvaksinerte var årsaken til smitten. Så viste det seg at vaksinerte smittet minst like mye – da ble årsaken til vaksinepass den at uvaksinerte måtte beskyttes da de blir sykere enn andre og fyller sykehusene. Dette til tross for at det er politiske myndigheters ansvar at intensivplassene er 10 færre nå enn ved pandemiens start og at dere har motarbeidet tidlig behandling som kunne spart de fleste sykehusinnleggelser. I tillegg er det grunn til å tro at det fuskes med tallene? Nå MÅ vi også her i Norge ha vaksinepass fordi utelivsbransjen presser på for å åpne opp igjen? – de KREVER vaksinepass ellers går de konkurs. Og skal de åpne opp, så «må» dere innføre vaksinepass?

Det som er godt skjult for allmennheten, er at forberedelsene til å innføre vaksinepass har vært den offisielle planen til EU siden 2018. Du som helseminister er sikkert kjent med dette dokumentet som tydelig viser at coronapasset var planlagt i 2018 og skal innføres i 2022.

Hele rapporten finnes her.

Norge er IKKE I EU Kjerkol. Så selv om vi vanligvis lar oss styre av EU – gjør alt det EU ber om, så er det på tide å si stopp! Jeg og mange med meg sov da avtaler om Acer og salg av norsk kraft ble inngått til tross for at noen forsøkte å si fra. Nå har vi våknet og vi er SINTE. Hva når bivirkningstallene og antall døde av covidinjeksjonene oppdages av flertallet? Hva når en som er vaksinert står på togstasjonen og ikke får ta toget fordi vaksinepasset lyser rødt da hun har glemt å ta dose 4?,5?,6? – eller – 7?…. – fordi hun har vært så opptatt med stell og pass av sin mor, søster, mann – eller sønn kanskje – som har blitt pleietrengende etter vaksinasjonsskade? Hva når vi våkner av denne covid-dvalen (eller skal vi heller si covidpsykosen?) slik de fleste nå har våknet fra stømavtaledvalen?

«De som sover i demokratiet, våkner i tyranniet».

Jeg håper at du som er helseminister innser at du bør vise at du vet – og at dette åpne brevet til deg skal få en del lesere til å våkne. Det er på tide og vi må ikke glemme at det som foregår i flere land i Europa nå, og også i Australia, ikke har noe med demokrati å gjøre. Det er et diktatur vi ser konturene av, et tyranni der den politiske fargen i beste fall er mørkeblå med svarte og brune striper. Det er ikke politiske farger vi ønsker oss i Norge!

Men hilsen Eva Fjeldstad (Hurdal 11.01.2022)

Kopi sendt: Camilla Stoltenberg, Preben Aavitsland, Fredrik Solvang, viktige politikere, de fleste norske aviser og mange ulike grupper og personer på sosiale medier. Svaret på brevet vil bli publisert på min nettside.

Derimot.no sin redaksjon har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Dev Asangbam

Tidligere publisert i derimot.no

Se for øvrig andre faglig vitenskapelige brev til myndighetene av Jan Terje Voilaas – https://frittvaksinevalg.no/emner/kunnskapsbase/covid/

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.