Nigel Farage til The Telegraph: Vi må forberede oss på å forlate WHO som følge av traktaten

Kilde: The Telegraph & Meryl Nass

Nigel Farage forteller The Telegraph at Storbritannia bør forlate Verdens helseorganisasjon, i stedet for å gi organet ytterligere makt ved framtidige pandemier.

Presidenten for Reform UK beskrev WHO som «et sviktende, dyrt, udemokratisk, uansvarlig, overnasjonalt organ» med intensjon om å grovt overkjøre nasjonalstatene ved å diktere helsepolitiske avgjørelser ovenfor disse.

WHO foreslår en pandemiavtale som vil være juridisk bindende for alle 194 medlemslandene, med pålegg om obligatoriske nedstengninger og vaksinasjoner.

Håper på enighet under forhandlingene i slutten av mai

Regjeringen insisterer på at den aldri vil overlate myndighet til WHO omkring hvorvidt nedstengninger skal pålegges, for øvrig forteller Farage at ministrene bør være forberedt på å forlate organet dersom nødvendig.

Han har sluttet seg til den internasjonale gruppen Action on World Health (AWH), som mandag lanserer en kampanje for å reformere WHO.

AWH sier at WHO gjentatte ganger har mislyktes i å beskytte medlemslandene, ved feilaktig å påstå at covid-19 ikke var smittsom mellom mennesker så sent som i januar 2020. Organet behandlet også ebolautbruddet i Vest Afrika i 2014-16, samt Sars-utbruddet i Øst Asia 2003 på en kritikkverdig, og lite effektiv måte.

Gruppen ønsker videre å kutte WHOs budsjett på 75 milliarder kroner, i hovedsak finansiert av USA, Storbritannia og EU, samt forhindre snikinnføringer i traktaten bak lukkede dører i framtiden, hvilket også kan misbrukes i tilslutning til klimasaken.

Farage sier: «Vi trenger en skikkelig debatt omkring hva WHO egentlig er?»

«Vi vil ikke at denne traktaten skal signeres, vi mener WHO bør gå tilbake til de opprinnelige prinsippene»

«Vi er mer enn fornøyde med et tidlig varslingssystem ved pandemier, hvor vi gjerne hjelper andre land på grunnlag av samarbeide. Dersom dette ikke er mulig, bør vi trekke oss»

Farage ønsker at parlamentet skal diskutere saken, og har til hensikt å lansere en begjæring som vil forplikte parlamentsmedlemmer til å debattere saken hvis den får tilstrekkelige signaturer.

Han sier at WHO «kan være en kraft for det gode i verden», men at de har overskredet sitt mandat.

«Det er sjokkerende at noen i Genève som vi ikke har stemt på – kan tvinge oss inn i en slik faslåst avtale» sier han.

I USA har alle 49 republikanske senatorer skrevet til president Joe Biden, og oppfordret ham til å ikke signere traktaten.

De sier at det vil være «uakseptabelt» å «utvide WHOs autoritet over medlemslandene» under pandemier, og tilføyer at WHO «gjorde varig skade på landet» med utgangspunkt i feilaktig håndtering av covid-pandemien.

Illustrasjon: Skjermbilde The TelegraphVil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.