WHO-saken: Foredrag med professor Morten Walløe Tvedt og Jørgen Heier

Lørdag 27/4-24 holdt professor i rettsvitenskap Morten Walløe Tvedt og advokat Jørgen Heier foredrag på Litteraturhuset omkring forhandlingene i Verdens Helseorganisasjon (WHO) relatert til pandemitraktaten og International Health Regulations (IHR).

Forhandlingene berører alle medlemslandene og dreier seg i hovedtrekk om en utvikling der WHO går fra å være et rådgivende til å bli et maktutøvende organ. Dersom medlemslandene stemmer i favør av forslaget vil WHO få overnasjonal makt til å pålegge medlemslandene tiltak i strid med menneskerettighetene og grunnloven.

I forkant av forhandlingene har nasjonale politikere i stadig større tempo endret norsk lovverk på en slik måte at dette nå er tilpasset endringene i WHO. Man har blant annet endret smittevernloven ved implementeringen av paragraf 4-3a på en slik måte at Stortinget ikke lengre involveres ved tiltak som tilsidesetter grunnloven og menneskerettighetene. Det foreligger også ytterligere endringer av smittevernloven, ulike krisefullmakter, samt forslag til grunnlovsendringer – elementer som utdypes i foredraget.

Foredraget er delt opp i to deler og kan ses her:

https://www.youtube.com/embed/TdM92zB-NsE?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=nb-NO&autohide=2&start=221&wmode=transparentAdvokat Jørgen Heier
https://www.youtube.com/embed/0rhMbxVO1uU?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=nb-NO&autohide=2&wmode=transparentProfessor i rettsvitenskap Morten Walløe Tvedt

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.