Stortinget vil granske myndighetenes pandemihåndtering

Initiativet fra SV og Venstre er på ingen måte prematurt. Behovet for granskning utover Korona-kommisjonens tafatthet melder seg i en situasjon hvor regjeringen synes å ha mistet all form for magemål med ønske om fullmakter på tvers av demokratiske prosesser i tilslutning til endringene av smittevernloven. En kontrollsak i regi av Stortinget vil med stor sannsynlighet fungere som et høyst påkrevet laksantia i en obstruktiv situasjon preget av politisk, så vel som juridisk stormannsgalskap.

Lovendringen innebærer at Stortingets medvirkning ved inngripende tiltak faller bort, slik at regjeringen selvstendig kan pålegge isolasjon, karantene, bruk av digital smitte sporing og vaksinepass. Opposisjonen som stemte mot endringen av smittevernloven har nå innsett behovet for en ny gjennomgang av myndighetens pandemihåndtering. Andre avstemning omkring smittevernloven finner sted 4 januar 2024.

– Pandemien er noe av det mest dramatiske som har truffet folk i Norge i moderne tid. Da vil det være merkelig om ikke Stortinget også skulle gå gjennom hvordan den ble håndtert av myndighetene i Norge, sier Lysbakken. Han viser til at det ble innført «veldig inngripende tiltak», som isolasjon, skolestenging og regler for hvor mange personer du kunne ha på besøk.

Lysbakken, NRK

Du kan signere dette oppropet dersom du er imot de politiske prosessene vi nå ser undergrave demokratiet.

enigma

Illustrasjon: adobe

Publisert

i

, , , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.