Betenkning om rettsutviklingen i Verdens helseorganisasjon (pdf)

«Betenkning om rettsutviklingen i Verdens helseorganisasjon (WHO) – en rettslig gjennomgang og analyse av utkast til Pandemitraktat og endringsforslagene i Den internasjonale helseregulering» av professor i rettsvitenskap Morten Walløe Tvedt … Fortsett å lese Betenkning om rettsutviklingen i Verdens helseorganisasjon (pdf)