Betenkning om rettsutviklingen i Verdens helseorganisasjon (pdf)

«Betenkning om rettsutviklingen i Verdens helseorganisasjon (WHO) – en rettslig gjennomgang og analyse av utkast til Pandemitraktat og endringsforslagene i Den internasjonale helseregulering» av professor i rettsvitenskap Morten Walløe Tvedt

Foreningen for Fritt Vaksinevalg er oppdragsgiver. Del II av betenkningen vil bli levert innen 15.1.24. Foreningen har sendt betenkningen til Stortingsrepresentantene.

Se foredraget fra Litteraturhuset med professor Morten Walløe Tvedt her

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.