Eksplosiv økning i spedbarnsdødelighet

illustrasjon: adobe

illustrasjon: adobe

enigma

Nytt statistisk materiale fra CDC finner kraftig økning av spedbarnsdødelighet mellom 2021 og 2022. Forskning forklarer hvordan årsaken mulig lar seg knytte til kontaminasjon av mRNA-vaksinene med dobbelttrådet RNA (dsRNA).

Det har allerede gjentatte ganger vært hevdet at spedbarnsdødeligheten i USA har økt som følge av Covid-vaksinering av gravide. Påstandene har opphav i rent statistisk materiale.

I en ny gjennomgang hos TheHighWire gjøres det rede for mulige konsekvenser av funnene i tilslutning til relevant forskning.

Pfizer har på tidligere tidspunkt bekreftet funn av dobbelttrådet RNA (dsRNA) i sine vaksiner. Denne type kontaminasjon omtales som svært risikobetont i andre forskningsrapporter, hvor injeksjon av materialet kan medføre abort og sterilitet. dsRNA er strukturelt tilsvarende stoffet Poly(I:C). Stoffet er fostertoksisk og fremkaller spontanabort. I dyrestudier finner man at doser på 1 mg fremkalte abort hos 80%, mens 2 mg ga 100% effekt hos drektige kaniner.

Allerede i 1969 antydet forskere at injeksjon med Poly(I:C) kunne oppfattes som et nyttig redskap for populasjonskontroll: «The possibility also exists that poly I. poly C or related agents may be of value in population control.» (Nature 1969)

https://www.nature.com/articles/223718a0.pdf

illustrasjon: adobe

Les mer om spedbarnsdødelighet og vaksiner hos frittvaksinevalg

Publisert

i

, , , , , , , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.