Forskning

Det finnes et ikke ubetydelig antall vitenskaplige publikasjoner på vaksineområdet som indikerer at en rekke vedtatte forestillinger rundt vaksiner og vaksineprogram må revurderes. Vi vil på denne siden publisere en rekke studier som kan bidra til å belyse ulike ubesvarte spørsmål.