Ny Forskning: Maskebruk økte covidforekomst

adobe

adobe

Forfatter: Steigan

Noen maskebrukere hadde opptil 40 prosent høyere forekomst av infeksjon, noe som motsier tidligere studier og motsetter seg narrativet om maskepåbud.

Personer som bar beskyttelsesmasker ble funnet å ha større sannsynlighet for å få COVID-19-infeksjoner enn de som ikke gjorde det, ifølge en fersk norsk studie.

Den fagfellevurderte studien, publisert i tidsskriftet Epidemiology and Infection 13. november, analyserte maskebruk blant 3209 personer fra Norge. Forskere fulgte dem i 17 dager, og spurte deretter deltakerne om deres bruk av masker. Teamet fant at det var en høyere forekomst av testing positivt for COVID-19 blant personer som brukte masker ofte.

Blant individer som «aldri eller nesten aldri» hadde på seg masker, testet 8,6 prosent positivt. Det steg til 15 prosent blant deltakerne som «noen ganger» brukte masker, og til 15,1 prosent blant de som «nesten alltid eller alltid» brukte dem.

Justert for faktorer som vaksinasjonsstatus, fant studien at individer som noen ganger eller ofte brukte masker hadde en 33 prosent høyere forekomst av COVID-19, sammenlignet med de som aldri eller nesten aldri brukte masker. Dette hoppet til 40 prosent blant folk som nesten alltid eller alltid brukte dem.

Vi noterer oss at Preben Aavitsland er blant forfatterne av studien.

Maskepåbudene handlet aldri om å hindre smitte. WHO og FHI visste på forhånd at de ikke ville gjøre det og de visste at maskebruken i seg sjøl representerte en helserisiko. Maskepåbudene ble gitt for å skape frykt, for å skape fremmegjøring og legge til rette for andre totalitære tiltak som reiseforbud, skolestengninger, lockdown og tvangsinternering – kalt «karantenehotell».

Illustrasjon: Adobe

Mer om maskebruk:

https://steigan.no/2023/05/finsk-studie-masker-hadde-ingen-effekt-pa-covid-tilfeller-blant-barn/

Publisert

i

,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.