EMA bekrefter: mRNA vaksinene var ikke godkjente

enigma

Forum for Democracy in the European Parliament henvendte seg nylig til det Europeiske Legemiddelverket (EMA) relatert til en rekke alvorlige forhold og bekymringer vedrørende mRNA-vaksinene. Nå viser det seg at vaksinene ikke var godkjente på en slik måte man ble forledet til å tro.

EMA forteller at mRNA-vaksinene kun var godkjente for individuelt tilpasset bruk, og på ingen måte i en infeksjonsforebyggende sammenheng. Noe som i liten grad harmonerer med hva befolkningen ble forespeilet da den eksperimentelle genterapien ukritisk ble sluppet løs under parolen «Trygge og effektive vaksiner» på bekostning av juridiske begreper som informert samtykke. I dag formulerer EMA seg slik: «The EMAs assessment reports on the admission of vaccines emphasize the lack of data on contagiousness.«

Ifølge EMA øker også faren for sykdom hos smitteeksponerte vaksinerte. Myndighetens propagandagrunnlag omkring beskyttelse av omgivelser og medmennsker er dermed ikke faktabasert og ville i enhver annen produktsammenheng vært klassifisert som grovt villedende – forenlig med svindel.

EMA beskriver videre; fordi vaksinen utelukkende har til hensikt å beskytte enkeltindividet – skal det foreligge en medisinsk vurdering og begrunnelse. I denne sammenheng er det kun en lege som kan evaluere det enkelte tilfellet spesifikt i perspektiv av nytte-/risikovurderinger. Noe som medfører at de aller fleste mRNA-vaksinene ble satt på feil grunnlag og uten tilstrekkelig medisinsk vurdering og innsikt.

Den danske studien: Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine:

20 minutter ut i konferansen presenterer statistiker Max Schmeling datagrunnlaget i den danske studien som identifiserte de svært varierende funnene av bivirkninger og dødelighet i forholdet mellom tre analyserte batcher av Pfizers mRNA-vaksine. Den systematiske strukturen i datagrunnlaget gir mistanke om kontaminasjon, eventuelt intensjonelt ulikt utformede varianter av mRNA-vaksinen.

Bilde: Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine, Wiley 2023.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13998

Forum for Democracy gjør i under konferansen rede for en rekke flere betenkelige forhold omkring mRNA vaksineringen.

Publisert

i

, , , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.