Dokumentar: Uvaksinerte er friskere

enigma

Mange opplever at det kan være tungt å sette seg inn i vaksinesaken og gruer seg til samtaler på helsestasjonen. Ofte kan dokumentarer være en fin måte å danne seg et inntrykk av sakskomplekset.

Stadig blir det påstått at uvaksinerte barn er friskere enn vaksienerte. Den eneste måten man kan undersøke forholdet på – er gjennom å sammenligne uvaksinert og vaksinert populasjon. Ulike forskningsrapporter har sett på fenomenet. Fellesnevneren viser at de uvaksinerte er friskere, og de vaksinerte er sykere. Vi har tidligere skevet om saken – med utgangspunkt i forliggende forskningen:

Studien understøttes av en lineær regresjonsanalyse hvor man fant sammenheng mellom antall vaksiner barn eksponeres for og spedbarnsdødelighet. USA, som er blant de mest vaksinerende, ligger også på topp i spedbarnsdødelighet sett i forhold til land med tilsvarende oppvekstsvilkår og sosioøkonomiske forhold. Funnene er nå bekreftet i en analyse fra 2023, basert på data fra 2019.

I denne dokumentaren får man en gjennomgang av forskning på fenomenet:

Omfattende forskningen er også å gjenfinne i en ferske bok fra høsten 23 «Vax-Unvax: Let the Science Speak (Children’s Health Defense)»:

Boka baseres på mer enn hundre fagfellevurderte forskningsartikler knyttet til vaksinert versus uvaksinert populasjon og deres helsetilstand. Det analyserte materialet man får kjennskap til knyttes til barnevaksinasjonsprogrammet, bruken av kvikksølv i vaksiner, levende virusvaksiner, HPV vaksinene, Gulfkrig syndromet relatert til antrax vaksinen, influensavaksinene, hepatitt vaksinene, vaksinering av gravide og Covid-19 vaksinasjon med bivirkningsfrekvens knyttet opp mot kardiologiske forhold, spontanabort, blodpropper, autoimmunitet samt en rekke andre urovekkende forhold.

illustrasjon: adobe

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.