Norske myndigheter omdefinerte genterapi til vaksiner 2. mnd før pandemien

enigma

Republisert: Hvordan sedere elefanten i rommet

Norske myndigheter omdefinerte begrepet profylaktisk (forebyggende) genterapi til vaksiner i et lovforslag allerede 2 mnd. før koronapandemien startet. Hva var grunnlaget og hvilke konsekvenser fikk det?

I 2020 ble «sannheten» vugget inn i en 60 år lang tornerosesøvn
omhyggelig svøpt i et edderkoppnett av velvalgte juridiske formuleringer, løgn, mangefulle møtenotater, og noen terabytes destruert korrespondanse. Sannheten er at motgiften til sedasjonen Koronakommisjonen ble eksponert for – hittil ikke er oppfunnet – hvor halveringstiden opplagt også er en utfordring.

Gamle «kjenninger» av økokrim og deres venner

Tidslinjen viste oss at det forelå en jevn strøm av milliardtransaksjoner
fra norske myndigheter til organisasjoner som CEPI og GAVI i årene før og under
Koronapandemien. GAVI ble opprettet av Bill Gates på starten av 2000 tallet og har i en årrekke samarbeidet nært med legemiddelindustrien. CEPI (global koalisjon for forebygging av epidemier og pandemier) er en nykommer som så dagens lys i Davos i 2017. Initiativtakerne Erna Solberg og Bill Gates, med økonomisk støtte fra Norge og Bill & Melinda Gates Foundation, er sentrale parter sammen med WHO og farmasøytisk selskaper som GSK, Johnson & Johnson, Merck, Pfizer, Sanofi og Takeda.

CEPI: legitimert korrupsjon

Det er ikke spesielt dristig å antyde at CEPI fungerer som en global interesseorganisasjon for verdens største farmasøytiske selskaper. Velsignet med ubegrensede midler og utad fremstilt nærmest som en ideell organisasjon – plasseres de i en særegen vektklasse.

Tidligere ble det oppfattet som korrupsjon der industrien hadde tette bånd til makten. I sammenhengen med CEPI har man derimot legitimert forholdet og invitert legemiddelindustrien helt inn i hjertet av beslutningsprosessene. Lobbyvirksomhet er dermed nå å anse som faglige bidrag.

Revidert bioteknologilov

Uavhengig av de endeløse spørsmålene man kan tillate seg å stille; er det stadig enkelte som vender tilbake:

Hvorfor ble bioteknologiloven endret rett i forkant av promotering av de hastegodkjente genterapeutiske «vaksinene»?

Svaret er opplagt; uten en slik endring ville det vært umulig å injisere
befolkningen med nettopp genterapi. Bioteknologiloven er svært streng på dette
området. Den eneste måten man kunne få gjennomslag for noe så dristig – var i form av reklassifisering; hvor profylaktisk genterapi fungerte som en overgangsterminologi. Den profylaktiske genterapien ble videre klassifisert som vaksiner – hvorpå det genterapeutiske legemiddelet lot seg plassere under legemiddelloven og derav gitt godkjenningstillatelse for eksperimentell vaksinering retorisk kamuflert som legemiddel og ikke genterapi.

Likevel befatter det mest interessante spørsmålet seg med tidslinjen:

Utkast til ny bioteknologilov (s. 57), med den skisserte overgangen fra genterapi til vaksiner, ble imponerende nok sendt til vurdering 13. desember 2019 – hele to måneder før pandemien startet. Erkjennelsen av behovet for å gjenskape begrepet genterapi i mindre avskrekkende vendinger og med mer anvendelig juridisk terminologi – blir dermed lite annet enn profetisk.

Bilde: «Gamle kjenninger av økokrim og deres venner«

  1. Fritt Vaksinevalgs høringssvar omkring Endring av bioteknologiloven: https://frittvaksinevalg.no/horingsuttalelser/endringer-i-bioteknologiloven-mv-26-5-2020/
  2. Første utkast 13.12.2019 (s. 55-58 i PDF): https://www.regjeringen.no/contentassets/4d5fc5a491da4e7a9f82d6832a75e745/no/pdfs/prp201920200034000dddpdfs.pdf https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-34-l-20192020/id2682309/
  3. Saksgang: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=77395

Illustrasjon:Adobe

Les mer hos fritt vaksinevalg om konsekvensene av falske definisjoner.

Publisert

i

, , , , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.