Bivirkninger: Abnorme blodpropper etter Covidvaksinering: 150 studier

Richard Hirschman

Richard Hirschman

enigma

Ved siden av myokarditt er blodpropp et av de største bivirkningsfenomene etter mRNA-vaksinering. Blodproppene man har sett etter covidvaksinering er svært resistente ovenfor trombolytisk behandling og har en gummilignende struktur.

UOPPLØSELIGE GUMMITRUKTURER

I dette intervjuet med overlege Sture Blomberg og Lars Bern diskuteres funnene av de abnorme blodproppene man gjenfinner hos nylig avdøde covidvaksinerte.

Sture Blomberg beskriver også fenomenet på nettsiden Tro Vetande och Vetenskap med viktig billedmateriale blant annet hentet fra Richard Hirschman.

FILM: DIED SUDDENLY

I filmen Died suddenly får man ytterligere og inngående innsikt i alvorligheten omkring dette fenomenet, der balsamører har gjørt skrekkfunn hos avdøde covidvaksinerte. Et av problemområdene relatert til død etter mRNA-vaksinering har vært mangelfulle obduksjoner – hvor de nevnte funnene har vært svært verdifulle relatert til avdekking av faktisk komplikasjonsrate.

150 FORSKNINGSARTIKLER

De 150 forskningsrapportene vi her henviser til er hentet fra Dr. Mark Trozzis nettside og viser omfanget av forskning omkring blodpropper relatert til mRNA vaksinering:

 1. Three cases of acute venous thromboembolism in women after vaccination against COVID-19 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213333X21003929
 2. Acute thrombosis of the coronary tree after vaccination against COVID-19 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1936879821003988
 1. US case reports of cerebral venous sinus thrombosis with thrombocytopenia after vaccination with Ad26.COV2.S (against covid-19), March 2 to April 21, 2020: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33929487/
 2. Portal vein thrombosis associated with ChAdOx1 nCov-19 vaccine: https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(21)00197-7/
 1. Management of cerebral and splanchnic vein thrombosis associated with thrombocytopenia in subjects previously vaccinated with Vaxzevria (AstraZeneca): position statement of the Italian Society for the Study of Hemostasis and Thrombosis (SISET): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33871350/
 2. Thrombosis with thrombocytopenia syndrome associated with COVID-19 vaccines: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735675721004381
 3. Covid-19 vaccine-induced thrombosis and thrombocytopenia: a commentary on an important and practical clinical dilemma: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033062021000505
 1. Thrombosis with thrombocytopenia syndrome associated with COVID-19 viral vector vaccines: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0953620521001904
 2. COVID-19 vaccine-induced immune-immune thrombotic thrombocytopenia: an emerging cause of splanchnic vein thrombosis: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665268121000557
 3. The roles of platelets in COVID-19-associated coagulopathy and vaccine-induced immune thrombotic immune thrombocytopenia (covid): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050173821000967
 4. Roots of autoimmunity of thrombotic events after COVID-19 vaccination: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568997221002160
 1. Thrombotic immune thrombocytopenia induced by SARS-CoV-2 vaccine: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejme2106315
 2. Thrombosis and thrombocytopenia after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104882?query=recirc_curatedRelated_article
 3. Thrombotic thrombocytopenia after vaccination with ChAdOx1 nCov-19 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104840?query=recirc_curatedRelated_article
 1. Post-mortemfindings in vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia (covid-19): https://haematologica.org/article/view/haematol.2021.279075
 2. Comparison of vaccine-induced thrombotic episodes between ChAdOx1 nCoV-19 and Ad26.COV.2.S vaccines: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896841121000895
 3. Hypothesis behind the very rare cases of thrombosis with thrombocytopenia syndrome after SARS-CoV-2 vaccination: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0049384821003315
 4. Primary adrenal insuficiency associated with thrombotic immune thrombocytopenia induced by the Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (VITT): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0953620521002363
 1. “Portal vein thrombosis occurring after thefirst dose of SARS-CoV-2 mRNA vaccine in a patient with antiphospholipid syndrome”: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666572721000389
 2. Early results of bivalirudin treatment for thrombotic thrombocytopenia and cerebral venous sinus thrombosis after vaccination with Ad26.COV2.S: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196064421003425
 3. Mechanisms of immunothrombosis in vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia (VITT) compared to natural SARS-CoV-2 infection: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896841121000706
 4. Prothrombotic immune thrombocytopenia after COVID-19 vaccination: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006497121009411
 5. Vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia: the dark chapter of a success story: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589936821000256
 6. Thrombosis after COVID-19 vaccination: possible link to ACE pathways: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049384821004369
 7. Vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia, a rare but severe case of friendlyfiwre in the battle against the COVID-19 pandemic: What pathogenesis?: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0953620521002314
 1. Thrombocytopenia and intracranial venous sinus thrombosis after exposure to the “AstraZeneca COVID-19 vaccine”: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33918932/
 2. Thrombosis with thrombocytopenia after messenger RNA vaccine -1273: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34181446/
 3. First dose of ChAdOx1 and BNT162b2 COVID-19 vaccines and thrombocytopenic, thromboembolic, and hemorrhagic events in Scotland: https://www.nature.com/articles/s41591-021-01408-4
 4. PF4 immunoassays in vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2106383
 1. Antibody epitopes in vaccine-induced immune immune thrombotic thrombocytopenia: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03744-4
 2. Thrombosis with thrombocytopenia syndrome associated with COVID-19 vaccines:. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735675721004381.
 3. Immune thrombosis and thrombocytopenia (VITT) associated with the COVID-19 vaccine: diagnostic and therapeutic recommendations for a new syndrome: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33987882/
 1. Laboratory testing for suspicion of COVID-19 vaccine-induced thrombotic (immune) thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34138513/
 2. Intracerebral haemorrhage due to thrombosis with thrombocytopenia syndrome after COVID-19 vaccination: thefirst fatal case in Korea: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402235/
 3. Risk of thrombocytopenia and thromboembolism after covid-19 vaccination and positive SARS-CoV-2 tests: self-controlled case series study: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34446426/
 4. Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia and cerebral venous sinus thrombosis after covid-19 vaccination; a systematic review: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34365148/.
 5. Primary adrenal insuficiency associated with thrombotic immune thrombocytopenia induced by Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (VITT): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34256983/
 6. Thromboaspiration infusion andfibrinolysis for portomesenteric thrombosis after administration of AstraZeneca COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34132839/
 7. 59-year-old woman with extensive deep venous thrombosis and pulmonary thromboembolism 7 days after a first dose of Pfizer-BioNTech BNT162b2 mRNA vaccine COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34117206/
 8. Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) following AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) COVID-19 vaccination: risk-benefit analysis for persons <60 years in Australia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34272095/
 9. Comparison of vaccine-induced thrombotic events between ChAdOx1 nCoV-19 and Ad26.COV.2.S vaccines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34139631/.
 1. Bilateral superior ophthalmic vein thrombosis, ischemic stroke and immune thrombocytopenia after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33864750/
 2. celiac artery and splenic artery thrombosis complicated by splenic infarction 7 days after the몭 rst dose of Oxford vaccine, causal relationship or coincidence: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261633/.
 3. Primary adrenal insuficiency associated with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (VITT) vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34256983/
 4. Thrombosis with thrombocytopenia syndrome after COVID-19 immunization: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34236343/
 5. Thrombosis with thrombocytopenia syndrome associated with COVID-19 viral vector vaccines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34092488/
 6. Thromboaspiration infusion andfibrinolysis for portomesenteric thrombosis after administration of the AstraZeneca COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34132839/.
 7. Atypical thrombosis associated with the vaccine VaxZevria® (AstraZeneca): data from the French network of regional pharmacovigilance centers: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34083026/.
 1. Vaccine-induced thrombosis and thrombocytopenia with bilateral adrenal haemorrhage: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34235757/.
 2. Palmar digital vein thrombosis after Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34473841/.
 3. Cutaneous thrombosis associated with cutaneous necrosis following Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34189756/
 4. Thrombosis with thrombocytopenia after Messenger vaccine RNA-1273: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34181446/
 5. Coronavirus (COVID-19) Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34033367/
 6. Comparison of adverse drug reactions among four COVID-19 vaccines in Europe using the EudraVigilance database: Thrombosis in unusual sites: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34375510/
 7. Immunoglobulin adjuvant for vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34107198/
 8. Severe vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia following vaccination with COVID-19: an autopsy case report and review of the literature: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34355379/.
 1. Platelet activation and modulation in thrombosis with thrombocytopenia syndrome associated with the ChAdO × 1 nCov-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34474550/
 2. Report of the International Cerebral Venous Thrombosis Consortium on cerebral venous thrombosis after SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34462996/
 3. Immune thrombocytopenia associated with the Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine BNT162b2: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214250921002018
 4. Secondary immune thrombocytopenia putatively attributable to COVID-19 vaccination: https://casereports.bmj.com/content/14/5/e242220.abstract.
 5. Immune thrombocytopenia following Pfizer-BioNTech BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34155844/
 6. Newly diagnosed idiopathic thrombocytopenia after COVID-19 vaccine administration: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8176657/.
 7. Idiopathic thrombocytopenic purpura and the Modern Covid-19 vaccine: https://www.annemergmed.com/article/S0196-0644(21)00122-0/fulltext.
 1. Thrombocytopenia after Pfizer and Moderna SARS vaccination – CoV -2:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8014568/.
 2. Immune thrombocytopenic purpura and acute liver injury after COVID-19 vaccination: https://casereports.bmj.com/content/14/7/e242678.
 3. Carotid artery immune thrombosis induced by adenovirus-vectored COVID-19 vaccine: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34312301/.
 1. The roles of platelets in COVID-19-associated coagulopathy and vaccine-induced immune-immune thrombotic thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34455073/
 2. Cerebral venous sinus thrombosis negative for anti-PF4 antibody without thrombocytopenia after immunization with COVID-19 vaccine in a non-comorbid elderly Indian male treated with conventional heparin-warfarin-based anticoagulation: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34186376/
 3. Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population-based cohort study: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33952445/
 4. Procoagulant microparticles: a possible link between vaccine-induced immune thrombocytopenia (VITT) and cerebral sinus venous thrombosis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34129181/
 1. S. case reports of cerebral venous sinus thrombosis with thrombocytopenia after vaccination with Ad26.COV2.S, March 2-April 21, 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33929487/.
 2. Malignant cerebral infarction after vaccination with ChAdOx1 nCov-19: a catastrophic variant of vaccine-induced immune-mediated thrombotic thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34341358/
 1. Acute ischemic stroke revealing immune thrombotic thrombocytopenia induced by ChAdOx1 nCov-19 vaccine: impact on recanalization strategy: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34175640/
 2. Vaccine-induced immune thrombotic immune thrombocytopenia (VITT): a new clinicopathologic entity with heterogeneous clinical presentations: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34159588/.
 1. Imaging and hematologicfindings in thrombosis and thrombocytopenia after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402666/
 2. Autoimmunity roots of thrombotic events after vaccination with COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34508917/
 3. Cerebral venous sinus thrombosis after vaccination: the UK experience: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34370974/
 1. Cutaneous thrombosis associated with cutaneous necrosis following Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34189756/
 2. Myocardial infarction and azygos vein thrombosis after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19 in a hemodialysis patient: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34650896/
 3. Refractory vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) treated with delayed therapeutic plasma exchange (TPE): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34672380/.
 4. Rare case of COVID-19 vaccine-associated intracranial hemorrhage with venous sinus thrombosis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34556531/.
 5. Delayed headache after COVID-19 vaccination: a warning sign for vaccine-induced cerebral venous thrombosis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34535076/.
 1. Clinical features of vaccine-induced thrombocytopenia and immune thrombosis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34379914/.
 2. Predictors of mortality in thrombotic thrombocytopenia after adenoviral COVID-19 vaccination: the FAPIC score: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34545400/
 1. Ischemic stroke as a presenting feature of immune thrombotic thrombocytopenia induced by ChAdOx1-nCoV-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34035134/
 2. Endovascular treatment for vaccine-induced cerebral venous sinus thrombosis and thrombocytopenia after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: report of three cases: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34782400/
 1. Possible triggers of thrombocytopenia and/or hemorrhage by BNT162b2 vaccine, P몭 zer-BioNTech: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34660652/.
 2. Multiple sites of arterial thrombosis in a 35-year-old patient after vaccination with ChAdOx1 (AstraZeneca), which required emergency femoral and carotid surgical thrombectomy: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34644642/
 1. Case series of vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia in a London teaching hospital: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34694650/
 2. Neuro-ophthalmic complications with thrombocytopenia and thrombosis induced by ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34726934/
 3. Thrombotic events after COVID-19 vaccination in over 50 years of age: results of a population-based study in Italy: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34835237/
 1. Intracerebral hemorrhage associated with vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia after ChAdOx1 nCOVID-19 vaccination in a pregnant woman: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261297/
 2. Age- and sex-specific incidence of cerebral venous sinus thrombosis associated with Ad26.COV2.S COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34724036/.
 3. Genital necrosis with cutaneous thrombosis following vaccination with COVID-19 mRNA: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34839563/
 4. Cerebral venous sinus thrombosis after mRNA-based COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34783932/.
 5. COVID-19 vaccine-induced immune thrombosis with thrombocytopenia thrombosis (VITT) and shades of gray in thrombus formation: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34624910/
 6. Acute ST-segment elevation myocardial infarction secondary to vaccine-induced immune thrombosis with thrombocytopenia (VITT): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34580132/
 7. Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) after vaccination with AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) COVID-19: a risk-bene몭 t analysis for persons <60% risk-benefet analysis for people <60 years in Australia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34272095/
 8. Characteristics and outcomes of patients with cerebral venous sinus thrombosis in thrombotic immune thrombocytopenia induced by SARS-CoV-2 vaccine: https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2784622
 1. Case study of thrombosis and thrombocytopenia syndrome after administration of the AstraZeneca COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34781321/
 2. Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome Associated with COVID-19 Vaccines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34062319/
 3. Cerebral venous sinus thrombosis following vaccination with ChAdOx1: thefirst case of definite thrombosis with thrombocytopenia syndrome in India: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34706921/
 4. COVID-19 vaccine-associated thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS): systematic review and post hoc analysis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34698582/
 1. Concerns for adverse effects of thrombocytopenia and thrombosis after adenovirus-vectored COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34541935/
 2. Cerebral venous sinus thrombosis after COVID-19 vaccination: neurologic and radiologic management: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34327553/.
 3. Case report: cerebral sinus vein thrombosis in two patients with AstraZeneca SARS-CoV-2 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34609603/
 1. Vaccine-induced immune thrombosis and thrombocytopenia syndrome after adenovirus-vectored severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 vaccination: a new hypothesis on mechanisms and implications for future vaccine development: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34664303/.
 2. Thrombosis in peripheral artery disease and thrombotic thrombocytopenia following adenoviral COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34649281/
 3. Cerebral venous sinus thrombosis and thrombotic events after vector-based COVID-19 vaccines: systematic review and meta-analysis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34610990/.
 4. Thrombosis after COVID-19 vaccination: possible link to ACE pathways: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34479129/
 5. Major artery thrombosis and vaccination against ChAdOx1 nCov-19 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34839830/
 1. Understanding the risk of thrombosis with thrombocytopenia syndrome following Ad26.COV2.S vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34595694/
 2. Comments on thrombosis after vaccination: spike protein leader sequence could be responsible for thrombosis and antibody-mediated thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34788138
 1. Thrombosis in pre- and post-vaccination phase of COVID-19; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34650382/
 2. Vaccine-associated thrombocytopenia and thrombosis: venous endotheliopathy leading to combined venous micro-macrothrombosis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34833382/
 1. Thrombosis and thrombocytopenia syndrome causing isolated symptomatic carotid occlusion after COVID-19 Ad26.COV2.S vaccine (Janssen): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34670287/
 2. An unusual presentation of acute deep vein thrombosis after Modern COVID-19 vaccine: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34790811/
 3. Immediate high-dose intravenous immunoglobulins followed by direct treatment with thrombin inhibitors is crucial for survival in vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia Sars-Covid-19-vector adenoviral VITT with venous thrombosis of the cerebral sinus and portal vein: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34023956/.
 4. Thrombosis formation after COVID-19 vaccination immunologic aspects: review article: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34629931/
 1. Imaging and hematologicfindings in thrombosis and thrombocytopenia after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402666/
 2. Cerebral venous sinus thrombosis, pulmonary embolism, and thrombocytopenia after COVID-19 vaccination in a Taiwanese man: a case report and review of the literature: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34630307/
 1. Fatal cerebral venous sinus thrombosis after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33983464/
 2. Autoimmune roots of thrombotic events after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34508917/.
 3. New portal vein thrombosis in cirrhosis: is thrombophilia exacerbated by vaccine or COVID-19 https://www.jcehepatology.com/article/S0973-6883(21)00545-4/fulltext.
 1. Cerebral venous sinus thrombosis after vaccination with COVID-19 mRNA of BNT162b2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34796065/.
 2. A case of unusual mild clinical presentation of COVID-19 vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia with splanchnic vein thrombosis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34843991/
 3. Cerebral venous sinus thrombosis following vaccination with Pfizer-BioNTech COVID-19 (BNT162b2): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34595867/
 4. A case of idiopathic thrombocytopenic purpura after a booster dose of COVID-19 BNT162b2 vaccine (Pfizer-Biontech): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34820240/
 5. Vaccine-induced immune thrombotic immune thrombocytopenia (VITT): targeting pathologic mechanisms with Bruton’s tyrosine kinase inhibitors: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33851389/
 1. Thromboembolic events in younger females exposed to Pfizer-BioNTech or Moderna COVID-19 vaccines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34264151/
 2. Thrombosis after adenovirus-vectored COVID-19 vaccination: a concern for underlying disease: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34755555/
 3. Unusual site of deep vein thrombosis after vaccination against coronavirus mRNA-2019 coronavirus disease (COVID-19): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34840204/
 1. Deep venous thrombosis after vaccination with Ad26.COV2.S in adult males: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34659839/.
 2. Clinical and biological features of cerebral venous sinus thrombosis after vaccination with ChAdOx1 nCov-19; https://jnnp.bmj.com/content/early/2021/09/29/jnnp-2021-327340.
 3. COV2-S vaccination may reveal hereditary thrombophilia: massive cerebral venous sinus thrombosis in a young man with normal platelet count: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34632750/
 4. Post-mortemfindings in vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia: https://haematologica.org/article/view/haematol.2021.279075
 1. COVID-19 vaccine-induced thrombosis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34802488/.
 2. Inflammation and platelet activation after COVID-19 vaccines: possible mechanisms behind vaccine-induced immune thrombocytopenia and thrombosis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34887867/.
 1. Anaphylactoid reaction and coronary thrombosis related to COVID-19 mRNA vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34863404/.
 2. Occurrence of splenic infarction due to arterial thrombosis after vaccination with COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34876440/
 3. Deep venous thrombosis more than two weeks after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928773/
 4. Information on ChAdOx1 nCoV-19 vaccine-induced immune-mediated thrombotic thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34587242/
 5. Management of a patient with a rare congenital limb malformation syndrome after SARS-CoV-2 vaccine-induced thrombosis and thrombocytopenia (VITT): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34097311/
 6. Thrombocytopenia and splanchnic thrombosis after vaccination with Ad26.COV2.S successfully treated with transjugular intrahepatic intrahepatic portosystemic shunt and thrombectomy: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajh.26258
 1. Chang, J. C., & Hawley, H. B. (2021). Vaccine-Associated Thrombocytopenia and Thrombosis: Venous Endotheliopathy Leading to Venous Combined Micro-Macrothrombosis. Medicina (Kaunas), 57(11). doi:10.3390/medicina57111163. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34833382
 2. Potential risk of thrombotic events after COVID-19 vaccination with Oxford-AstraZeneca in women receiving estrogen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34734086/
 3. Thrombotic adverse events reported for Moderna, Pfizer, and Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccines: comparison of occurrence and clinical outcomes in the EudraVigilance database: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34835256/
 1. Predicted and observed incidence of thromboembolic events among Koreans vaccinated with the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34254476/
 2. Three cases of acute venous thromboembolism in women after coronavirus 2019 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34352418/
 3. Shazley, O., & Alshazley, M. (2021). A COVID-Positive 52-Year-Old Man Presented With Venous Thromboembolism and Disseminated Intravascular Coagulation Following Johnson & Johnson Vaccination: A Case-Study. Cureus, 13(7), e16383.doi:10.7759/cureus.16383. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34408937

  Kilde forskningsartikler: Dr. Mark Trozzi

  Øvrige kilder: https://trovetandeochvetenskap.se/langa-harda-gummi-liknande-strangar-i-blodet-hos-covid-19-vaccinerade-20/

  https://swebbtv.se/w/e8fa6c5a-766d-4198-9917-85475da59417

  https://rumble.com/v1wcs7o-died-suddenly-2022-full-documentary.html

  Illustrasjon: Richard Hirschman

  Les mer om bivirkninger fra covidvaksinering:

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.