Vaksineassosiert myokarditt ga 80% av ungdommene kardiologiske senskader

enigma

I en studie utført på ungdom publisert våren 2023, gjorde man bekreftende funn for kardiologiske senskader hos 80% av de undersøkte 6 mnd. etter gjennomgått vaksineassosiert myokarditt. Ungdommene var i utgangspunktet friske, hadde en snittalder på 16,9 år og hadde utviklet kardiologiske symptomer i løpet av 1-4 dager etter andre dose med Pfizers BNT162b2 mRNA-vaksine.

SENSKADER PÅVIST VED MR

Innledningsvis så man at de akutte inflammatoriske skademarkørene falt, derimot ble det gjort MR funn som viste pågående skadeprosesser i hjertevevet hos deltagerne.Undersøkelsesmetoden som ble brukt i form av tidlig og sen gadoliniumforsterkning viser i hvilken grad hjertemuskelen er skadet. I det tidlige stadiet av undersøkelsen (1-3 min) befinner gadolinium seg primært i blod og friskt hjertevev. I senere faser (5-20 min) vaskes gadolinium ut av det normale vevet, men holdes tilbake i det skadede vevet. Slik kan man fastslå omfanget av arrvev, fibrose og myopati samt estimere forventet utfall i
form av akutt og kronisk hjertesvikt.

BEKYMREDE KARDIOLOGER

Kardiolog Peter McCulloughs bekymring retter seg mot ungdommenes langtidsprognoser, der spørsmålet omkring livskvalitet på sikt er en urovekkende tematikk. Faren for akutt hjertestans og død er tilstede fordi arrvevet og de vedvarende betennelsesprosessene omkring hjertets ledningsnett vil kunne medføre alvorlige og livstruende arrytmier. Hjertemuskelaturen vil også svekkes som følge av myopati, hvor kronisk hjertesvikt er et sannsynlig utfall. Tar man i betraktning at deltagerne i studien hadde en snittalder på 16,9 år, snakker man altså om sannsynlig markant avkortet levealder og betydelige begrensinger knyttet opp mot muligheten til å leve fullverdige liv, blant annet som følge av utfordringer relatert til livslang medisinering med betablokkere og blodfortynnende medikamenter preget av impotens, redusert fruktbarhet, blødningsfare samt generelle begrensinger relatert til arbeids- og familieliv.


«Barmada et al studied a clinical cohort consists of 23 patients hospitalized for vaccine-associated myocarditis and/or pericarditis. The cohort was predominately male (87%) with an average age of 16.9 ± 2.2 years (ranging from 13 to 21 years). Patients had largely noncontributory past medical histories and were generally healthy before vaccination. Most patients had symptom onset 1 to 4 days after the second dose of the BNT162b2 mRNA vaccine. Six patients either first experienced symptoms after a delay of >7 days after vaccination or were incidentally positive for SARS-CoV-2 by polymerase chain reaction (PCR) testing upon hospital admission; these six patients were thus excluded from further analyses, although they potentially reflect the breadth of clinical presentations of vaccine-associated myopericarditis. The remaining cohort of 17 patients showed no evidence of recent prior SARS-CoV-2 infection, with antibodies to spike (S) protein but not to nucleocapsid (N) protein and negative nasopharyngeal swab reverse transcription quantitative PCR at hospital admission.»

«While the authors clearly show high levels of inflammatory markers, my attention was drawn to the follow-up MRI scans. As shown in the figure, only 20% had resolved their abnormalities (late gadolinium enhancement) at over six months (199 days). This paper raises questions: 1) is there ongoing heart damage and inflammation at six months? 2) does the LGE in 80% represent a permanent “scar” putting these children at risk for future cardiac arrest? These data strongly call for large scale research into this emerging problem given the large number of potential young persons at risk


NORSK mRNA-EKSPERIMENT PÅ BARN

Funnene i studien er spesielt urovekkende, tatt et nært forestående norsk mRNA-vaksineeksperiment på barn og unge, i betraktning. Forskningen som ble omtalt hos Fritt Vaksinevalg og Steigan forrige uke, bærer preg av manglende forskningsetisk forstand, hvor man tar sikte på å vaksinere barn ned i 5 års alder eksperimentelt begrunnet i svak hensiktsmessighet, tilsynelatende uteblitt fokus på bivirkninger, samt en juridisk ansvarsfraskrivelse, hvor foreldrene pålegges ansvarsbyrden basert på velvalgt retorikk:


Les flere av Fritt vaksinevalgs artikler omkring barn og vaksinering:

Artikkel fra Fritt vaksinevalg

Hovedbilde: Adobe.
Skjermbilde: Science Immunology
Foto: Privat etter avtale,

Publisert

i

, , , , , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.