Leder

  • Status fra foreningens faggruppe

    Status fra foreningens faggruppe

    Vi ønsker velkommen til vår nye hjemmeside. Vi håper med denne å kunne være en plattform for informasjon, fagartikler og lenker til forskning og andre nettverk som arbeider med det samme opplysningsarbeidet som oss.