Vitenskapsakademiet i seng med pharma-lobbyen

enigma

Det Norske Vitenskaps-akademi som mottar grunnbevilgning over statsbudjettet – beskriver sitt virke som en frittstående vitenskaplig organisasjon med høy grad av integritet.

16.11.23 arrangerte Vitenskapsakademiet et foredrag i regi av farmsøytisk industri hvor forskningsdirektøren i BioNTech, dr. med. Özlem Türeci sto for hovedbidraget. Selskapet som sammen med Pfizer sto bak utviklingen av mRNA-vaksinen – bidro ikke uventet med en både utilslørt og uhemmet hyllest til de genterapeutiske vaksinene.

Møtet i Vitenskapsakademiet fungerte som en kampanje for mRNA-teknologien og mRNA-vaksiner i den globale beredskapen mot nye pandemiske infeksjonssykdommer, uten rom for kritiske kommentarer eller innvendinger. Det ble ikke nevnt at folk kan beskyttes mot infeksjonssykdommer på andre måter enn ved vaksinering.

Professor i biologi Jan Raa

Akademia, myndigheter og industri ignorer farene ved mRNA teknologi

Professor i biologi, Jan Raa deltok på det pharmastyrte foredraget i Vitenskapsakademiet og beskriver et pandel blottet for kritiske innvendinger, hvor legemiddelindustrien satt i enhver sentral posisjon. Hans kritikk retter seg mot mRNA teknologien på flere områder med utgangspunkt i:

  • Overdødelighet; som har vært langt høyere i land som vaksinerte hyppig framfor mer moderate nasjoner.
  • Kontaminasjon; hvor man har gjenfunnet DNA plasmider og annet utilsiktet genmateriale med fare for gentoksiske effekter med hittil ukjente konsekvenser hos de vaksinerte.
  • Manglende samsvar mellom orginalteknologi og senere produktlinjer med store avvik mellom ulike batcher.
  • Vedvarende antigeneffekt grunnet bruk av pseudouridin hvor man ikke kjenner til nedbryningstiden og derav skadevirkninger i form av vedvarende spikeproduksjon.
  • Mangefull forståelse for teknologien og derav misvisdende informasjon til publikum fra myndligheter og akademia. Et aspekt som elimiminerer informert samtykke som juridisk fundament.

Jan Raas artikkel kan leses i sin helhet på hans nettside:

Kilder i orginalartikkel:
  1. Aarstad J, Kvitastein OA. Is there a link between the 2021 COVID-19 vaccination uptake in Europe and 2022 excess all-cause mortality? Asian Pacific Journal of Health Sciences 2023; 10: 25-31. https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/handle/11250/3062560
  2. Aarstad J. An update on the link between COVID-19 vaccination and mortality. Preprints 2023: 2023081433
  3. Schmeling M, Manniche V, Hansen PR. Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine. European Journal of Clinical Investigation 2023; 53: e13998. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36997290/
  4. Guetzkow J. Rapid Response: Effect of mRNA vaccine manufacturing processes on efficacy and safety still an open question.  BMJ 2022; 378: 1731
  5. Parry et al. ‘Spikeopathy’: COVID-19 Spike Protein Is Pathogenic, from Both Virus and Vaccine mRNA. Review Biomedicines 2023 Aug 17;11(8):2287. doi: 10.3390/biomedicines11082287

Illustrasjon: Adobe

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.