Forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler – 18.08.2020

https://www.frittvaksinevalg.com/horingssvar-forskrift-gmo-vaksiner

Våre myndigheter kan nå komme til å gjøre hastevedtak som kan utsette befolkningen og miljøet for risiko i forhold til lite utprøvde genteknologiske vaksiner. Farmasøytisk industri vil bli gitt fritak fra flere godkjenningsprosesser. 

Nye forskriftsendringer vil sørge for at testing av vaksiner og medisiner med GMO blir fritatt fra krav om miljørisikovurdering og godkjennelse etter GMO-direktivene i forbindelse med corona-krisen. 

Klima- og miljødepartementet har sendt ut på høring et forslag om å endre genteknologiloven i form av forskriftsendring slik at de vanlige krav om kliniske utprøvinger av legemidler med genmodifiserte organismer og krav om godkjenning og risikovurdering etter GMO-regelverket ikke skal gjelde når det kommer til vaksiner eller legemidler for behandling eller forebygging av covid-19.

Den nye forskriften er ment å innrette norsk lov etter en forordning fra EU som ble vedtatt 15. juli i år, og man forventer en rask ikrafttredelse. Formålet med den nye loven er å sørge for at kliniske utprøvinger kan igangsettes raskt uten at det foreligger en miljørisikovurdering eller tillatelse etter GMO-direktivene når det gjelder vaksiner eller medisiner i forhold til covid-19. 

Regjeringen har allerede fått foretatt hasteendringer i lovverket omkring bioteknologi. De har for øyeblikket en lovendring av Genteknologiloven under behandling. Begge disse lovendringene har spesielt fokus på å unnta vaksiner basert på den nye genteknologiske plattformen fra genteknologiloven.
Med dette vil man oppnå å fjerne alle hindringer for testing og også delvis innføring av eksperimentelle vaksiner til mennesker basert på en helt ny vaksineteknologi som aldri tidligere har vært brukt i noen vaksine som er godkjent av noe lands legemiddelverk. De foreslåtte forskriftsendringene må sees i sammenheng med disse bestrebelsene. 

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.