De sentrale aktørene i samfunnet

Vi vil her lage en oversikt over de sentrale aktørene i samfunnet når det gjelder beslutninger som taes i forhold til vaksinasjonsprogrammene og hvordan nytt lovverk blir implementer. 

Stortinget
Politiske partier
Helse- og Omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet
Fagmiljøene

Dette dokumentet er under utarbeidelse. Vil bli oppdatert etterhvert. 

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.