Internasjonale deklarasjoner og opprop mot korona-politikken

Helt siden verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte pandemi i mars 2020 har flere fagmiljløer, immunologer ledende professorer og vitenskapsfolk over hele verden gått sammen for å varsle politikere og myndigheter om den store risikoen man utsetter befolkningen for ved å ensidig satse på omfattende nedstegninger og massevaksinering som eneste strategi for å håndtere koronasituasjonen.

DEKLARASJONER OG OPPROP

De har også uttrykt bekymring over at det blir tatt i bruk metoder for å bremse spredningen av viruset som det å stenge ned hele samfunnet, stengning av skoler og næringsvirksomheter vil gi mer generell skade og uhelse enn om man gikk inn for mer spesifikk beskyttelse av de mest sårbare pasientgruppene. 

Disse varslerne har forfattet deklarasjoner, appeller og skrevet inn til ansvarlige fagmyndigheter og politisk ledelse samt internasjonale organer uten å bli tatt på alvor. I stedet møtes de med sensur og utestengelse fra diverse medieplattformer. Nå har flere av disse initiativene laget egne hjemmesider hvor de presenterer sine synspunkter og man kan også se hvor mange fagpersoner som støtter opp om dette. Ingen kan derfor lenger si at «alle» forskere og fagpersoner støtter opp under myndighetenes koronahåndtering. 

“A lot of what people have come to regard as clear scientific consensus over the last year is nothing of the sort. The voices of scientists with different views have simply not been heard.”
                                                                              Dr John Lee
                                                                              Retired Professor of Pathology

 

The Great Barrington Declaration

ScreenHunter 929

The Great Barrington Declaration ble forfattet og signert 4. oktober 2020 av tre vitenskapsfolk; Dr. Sunetra Gupta, epidemiolog ved Oxford University, Dr. Martin Kulldorff ved Harvard, og Dr. Jay Bhattacharya ved Stanford. 

Frem til nå er erklæringen signert av mer enn 891.000 individer fra hele verden. 

I erklæringen uttrykker en sterk bekymring for de omfattende belastningene som blir påført våre samfunn når man velger å stenge ned samfunnet for å stoppe et virus i å spre seg. De fremhever de at den beste måten å håndtere viruset på er at de som har minimal risiko for å bli alvorlig syk lever så normalt som mulig og bygger opp immunitet ved å gjennomgå sykdommen, mens man samtidig beskytter de med høyest risiko på best mulig måte. Dette blir kalt: «Focused Protection» – fokusert beskyttelse.

Skoler og universiteter bør være åpne for undervisning. Treningsstudioer og andre idrettsaktiviteter må være åpne. Alle voksne med lav risiko bør arbeide som normalt. Utesteder, restauranter og andre bør åpne. Kunst, musikk, sport og andre kulturelle aktiviteter bør ha normal aktivitet. Mennesker som har høyere risiko kan delta om de ønsker det, mens hele samfunnet fokuserer på å beskytte de sårbare ved hjelp av de som har ervervet flokkimmunitet.

Her er et intervju med en av initiativtakerne; Dr. Martin Kulldorff

Nå ser vi at dette initiativet blir utsatt for sensur. Dr. Francis Collins, den avtroppende direktøren for National Institutes of Health (NIH) i USA har nylig henvendt seg til Anthony Fauchi og oppfordret til å ta et initiativ for å stenge ned deklarasjonen. 

Mer om dette i disse artiklene: 

Great Barrington Authors Hit Back At Collins and Fauci

Fauci, Emails, and Some Alleged Science

Kulldorff & Bhattacharya Respond: The Collins and Fauci Attack on Traditional Public Health

 

The Rome Declaration – Global Covid Summit

Rome

We, the physicians of the world, united and loyal to the Hippocratic Oath, recognizing the imminent threat to humanity brought forth by current Covid-19 policies, are compelled to declare the following:

WHEREAS, after 20 months of research, millions of patients treated, hundreds of clinical trials performed and scientific data shared, we have demonstrated and documented our success and understanding in combating COVID-19;

WHEREAS, in considering the risks vs. benefits of major policy decisions, thousands of physicians and medical scientists worldwide have reached consensus on three foundational principles;

NOW THEREFORE, IT IS: RESOLVED, THAT HEALTHY CHILDREN SHALL NOT BE SUBJECT TO FORCED VACCINATION 

International Covid Summit 2021

ScreenHunter 952

The International Covid Summit was created for doctors, lawyers and professionals from all over the world to unite and discuss their experiences with Covid-19. They will be able to gather, share, discuss and analyze their findings in order to find a cure for this disease. These medical professionals have been working tirelessly on the front lines treating Covid patients and they have all documented their various experiences. This research will be instrumental in finding effective treatments for Covid-19 patients around the world and it will be pivotal in getting us all back together safely again.

​ 

THE UNITY PROJECT

ScreenHunter 992

We are a group of concerned families, business leaders, and other professionals that recently joined together to launch The Unity Project to aid a unified movement against forced Covid-19 child vaccines, via unification efforts, resourcing, and the need to amplify the best strategies of the most effective groups already doing tremendous work in this space.

 Front Line COVID-19 Critical Care Alliance 

ScreenHunter 936

Front Line COVID-19 Critical Care Alliance ble dannet av ledende spesialister i akuttmedisin i mars 2020, i begynnelsen av koronaviruspandemien, og er nå en ideell organisasjon dedikert til å utvikle svært effektive behandlingsprotokoller for å forhindre smitte av COVID-19 og for å forbedre resultatene for pasienter som er syke med sykdommen.

Doctors for COVID Ethics

ScreenHunter 937

Vi er hundrevis av leger og forskere fra alle verdenshjørner. Vi har skrevet tre brev til det europeiske legemiddelbyrået, der vi raskt advarer om kortsiktige og langsiktige farer fra covid-19-vaksiner, inkludert koagulering, blødninger og blodplateavvik. Vi begynte først å advare om blodrelaterte risikoer før medieoppslag om koagulering førte til vaksinesuspensjon rundt om i verden.

 

Hart Group

ScreenHunter 938

HART er en gruppe høyt kvalifiserte britiske leger, forskere, økonomer, psykologer og andre akademiske eksperter. De kom sammen om felles bekymringer om retningslinjer og anbefalinger knyttet til covid-19-pandemien.

De er forsatt bekymret for mangelen på åpen vitenskapelig debatt i mainstream media og den bekymringsfulle trenden med sensur og trakassering av de som stiller spørsmål ved fortellingen. Vitenskap uten spørsmål er dogme.

 WORLD DOCTORS ALLIANCE

ScreenHunter 939

De er en uavhengig non-profit allianse av leger, sykepleiere, helsepersonell og ansatte over hele verden som har forent seg i kjølvannet av Covid-19 responsen for å dele erfaringer med sikte på å få slutt på alle nedstengninger og relaterte skadelige tiltak og for å reetablere universell helsebestemmelse for psykologisk og fysisk velvære for hele menneskeheten.

 World Council for Health

ScreenHunter 940

World Council for Health er en verdensomspennende koalisjon av organisasjoner som er opptatt av helse og samfunnsgrupper som søker å økte kunnskaper om folkehelse og ha en meningsutveksling gjennom vitenskap og delt kunnskap. 

 

WORLD HEALTH FORUM 21

ScreenHunter 958

With the upcoming efforts of the pro-COVID-19 vaccine group to intensify their attempts to vaccinate every single person on earth, and even to start the 3rd round of booster vaccinations and vaccinations of children and infants, a coordinated approach of all groups worldwide to provide information e.g. about therapeutic and prophylactic approach is urgently needed.

Therefore, we – a global group of health professionals – have developed the idea of bringing all these professional groups together on a common platform to exchange ideas in a protected environment. The topics covered will include “prophylaxis and therapy protocols for COVID-19” and “therapy protocols for vaccine injuries”.

American Frontline Doctors

ScreenHunter 942

America’s Frontline Doctors (AFLDS) står opp for hver amerikaner som leter etter helsetjenester av beste kvalitet ved å styrke leger som jobber i frontlinjen av vår nasjons mest presserende helseutfordringer. Vi hjelper til med å forsterke stemmene til bekymrede leger og pasienter over hele landet for å bekjempe de som driver politiske og økonomiske agendaer på bekostning av vitenskap og kvalitetsløsninger i helsevesenet.

DECLARATION OF CANADIAN PHYSICIANS FOR SCIENCE AND TRUTH

ScreenHunter 957

We are a broad and diverse group of Canadian physicians from across Canada who are sending out this urgent declaration to the Colleges of Physicians and Surgeons of our various Provinces and Territories and to the Public at large, whom we serve. 

Covid 19 Assembly

ScreenHunter 941

Covid-19-forsamlingen er alvorlig bekymret over at de Covid-19-relaterte restriksjonene for normalt liv er uforholdsmessige og ble brakt inn basert på uvitenskapelig informasjon. Disse restriksjonene må bringes til en umiddelbar slutt med en grundig undersøkelse utført for å sikre at denne situasjonen aldri skjer igjen. 

 Collateral Global

ScreenHunter 993

Collateral Global is dedicated to researching, understanding, and communicating the effectiveness and collateral impacts of the Mandated Non-Pharmaceutical Interventions (MNPIs) taken by governments worldwide in response to the COVID-19 pandemic.

Utilizing the enduring principles of scientific inquiry, we aim to provide scholarship and research, building an evidence-based understanding of mitigation measures that is both accessible and actionable.

 Covid-19 laissons les médecins prescrire

ScreenHunter 994

Sammenslutningen «COVID19-La leger foreskrive» samler leger, helsepersonell og sykehuspersonell spredt over hele landet som er bekymret for de siste dagers kontroverser om bruken av hydroksyklorokin i behandlingen av Covid-19.

De ønsker at legene skal få en raskt mulighet til behandling med hydroksyklorokin for å behandle de som er smittet som en del av en observasjonsstudie. Hver resept vil være gjenstand for en samling av observasjonsdata som vil kunne evaluere den mulige effektiviteten av denne protokollen.

 #wirzeigenunserGesicht

ScreenHunter 995

«Vi viser vårt ansikt – et initiativ mot Covid-19 vaksinering av barn og ungdom.» 
Et Tyskt initiativ tatt av lege Maria Hubmer-Mogg hvor hun oppfordrer sine kollegier til å stå frem – vise ansikt og starte opp en vitenskapsbasert debatt når det kommer til vaksinering av barn og unge. Det er nå mer enn 120 leger som støtter opp om dette initiativet. Det er vanskelig for leger og vitenskapsfolk å åpent uttrykke standpunkter og funn når det kommer til vaksineringen, man risikerer å bli sensurert og utestengt fra legestanden. De krever blant annet at den nasjonale vaksinasjonskomiteen og Legeforeningen revurderer sine vaksinasjonsanbefalinger.

Läkaruppropet

ScreenHunter 959

Vi 77 läkare, forskare, jurister och akademiker anser att det är viktigt med en allsidig diskussion kring lämpligheten av vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. En sådan diskussion bör baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. I diskussionen bör ett så brett folkhälsoperspektiv som möjligt tas in. Den bör inkludera problematisering av olika åtgärders negativa samhällseffekter på lång sikt.

Även meningsmotståndares åsikter och påståenden behöver bemötas i en sådan diskussion. Vi hoppas kunna bidra med en saklig och nyttig diskussion till nytta för det demokratiska samhället.

The Nordic Covid Declaration

ScreenHunter 953

The Nordic Covid Declaration came about through a Nordic Dialogue of Medical Professionals including some 50 medical doctors from clinical medicine (GPs and Medical Specialists) and Academic Medicine (Epidemiologists, Immunologists and Microbiologists). We are joined by other health professionals (nurses and other health practicioners) and by pharmacists and lawyers.

Publisert

i

, , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.