Brosjyre til Fremskrittspartiet i 5/2019

Åpent brev til Fremskrittspartiet

Foreningen stilte opp utenfor inngangen på åpningsdagen til landsmøtet til FrP som ble avholdt 3. mai hvor vi delte ut vedlagte brosjyre for å advare mot det store overgrepet som et vedtak om tvangsvaksinering representerer. Vi ønsket å formidle at det kunnskapsgrunnlaget dere og andre partier som går inn for obligatorisk vaksinering, er mangelfullt og dels feilaktig.

Vår oppfordring er derfor å innhente mer fakta om saken fra ulike faglige hold, før dere fatter vedtak med store konsekvenser for den individuelle frihet. Vi har ikke tilstrekkelig kunnskap som gjør at vi kan overskue konsekvensene på både kort og lang sikt. Kunnskapsgrunnlaget har store svakheter og det foreligger en rekke ubesvarte spørsmål. Dette gjør at vedtak om tvangsvaksinering ikke har den faglige basis som kreves.

Vi laget denne brosjyren for å advare Fremskrittspartiet mot å innføre tvangsvaksinering av store deler av befolkningen – vi ble ikke hørt – de vedtok dette med et stort flertall. Sylvi Listhaug ledet møtet. 

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.