Det burde være lett å forstå økningen i sykemeldinger og dødsfall ved å se på allerede kjente bivirkninger fra mRNA-vaksinen

Av Kjetil Tveit

Verdens største studie på bivirkninger fra mRNA-vaksiner har studert et lite utvalg av bivirkninger, og ble publisert 12 februar (1).

Tallmaterialet de har undersøkt er 99 millioner vaksinerte individer.

Leger må oftest bruke av sin fritid på å reportere bivirkninger, og vaksinebivirkninger har blitt mer og mer tabu i medisinske kretser de senere år. Studien forteller at tallene begrenser seg til innrapporteringer i de enkelte land, og de skriver:

«Potensiell underrapportering på tvers av land kan ha ført til en undervurdering av betydningen av potensielle sikkerhetssignaler.»

FØLGENDE ER FUNN ARTIKKELFORFATTERNE MENER SKYLDES mRNA-VAKSINEN

Nevrologiske

Guillain-Barré syndrom (GBS)

GBS er en tilstand der kroppens immunsystem angriper deler av det perifere nervesystemet, som kan føre til muskelsvakhet og i alvorlige tilfeller av lammelser.

Akutt disseminert encefalomyelitt (ADEM)

ADEM er en inflammatorisk tilstand som påvirker hjernen og ryggmargen, ofte utløst av en viral infeksjon eller vaksinasjoner, og fører til nevrologiske symptomer som feber, tretthet, hodepine, og i alvorlige tilfeller, koma.

Tverrgående myelitt

Tverrgående myelitt er en nevrologisk tilstand der deler av ryggmargen blir betent, noe som kan føre til smerte, muskelsvakhet, lammelse, eller blære- og tarmdysfunksjon.

Bell’s parese

Bell’s parese er en tilstand som forårsaker midlertidig svakhet eller lammelse i ansiktsmusklene, vanligvis på den ene siden, noe som kan føre til at halvparten av ansiktet ser droop ut.

Feberkramper

Feberkramper er anfall som oppstår hos noen barn med feber og er vanligvis ikke assosiert med langvarige helseeffekter.

Generaliserte kramper

Generaliserte kramper involverer elektrisk aktivitet i hele hjernen og kan føre til anfall med tap av bevissthet og muskelkramper.

Kardiovaskulære

Myokarditt

Myokarditt refererer til betennelse i hjertemuskelen, noe som kan påvirke hjertets evne til å pumpe og forårsake symptomer som brystsmerter, kortpustethet, og i alvorlige tilfeller hjertesvikt.

Perikarditt

Perikarditt er betennelse i perikardiet, det doble laget av membran rundt hjertet, som kan forårsake brystsmerter og i noen tilfeller påvirke hjertefunksjonen.

Hematologiske

VST (Cerebral Venous Sinus Thrombosis)

CVST er en form for slag forårsaket av en blodpropp i hjernens venøse sinuser, som kan forhindre normal bloddrenering fra hjernen.

Trombocytopeni

Trombocytopeni refererer til en tilstand med unormalt lave nivåer av trombocytter (blodplater) i blodet, noe som kan føre til økt risiko for blødning.

Immuntrombocytopeni

Immuntrombocytopeni er en autoimmun tilstand der immunsystemet angriper og ødelegger blodplater.

Lungeemboli

Lungeemboli oppstår når en blodpropp blokkerer en av arteriene i lungene, noe som kan være livstruende.

SVT (Superficial Vein Thrombosis)

SVT refererer til en blodpropp i en overfladisk vene, ofte i bena, som kan forårsake rødhet, smerte, og hevelse.

Min kommentar

Med dette bakteppet er det helt ubegripelig at de norske helsemyndighetene tviholder på tallene på vaksinestatus i den store og vedvarende overdødeligheten vi har fått.

Når vi ser på alvoret av dette lille utvalget av bivirkninger, ville det vært ulogisk om vi ikke fikk overdødelighet når vi vaksinerte.

Nå har vi fått overdødelighet.

Slik man burde forvente.

Men man nekter å se på tallene!

Forskere i Dødsårsaksregisteret sier:

«Det framgår av den ferske studien at det er «tidsmessig samsvar mellom økende vaksinedekning og økende overdødelighet».» (2).

Videre forteller forskerne i FHIs dødsårsaksregister at de mangler tallene (som alle etterspør). Nemlig vaksinestatus på de avdøde.

Med disse tallene kunne vi hatt enda mer kunnskap som antageligvis ville ført til at vi hurtigavviklet vaksineringen med mRNA-teknologi… fordi den dreper.

Kilde:

(1) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X24001270?fbclid=IwAR0iNkUdaTt6kEODU2v2RHWNDCk8uLn_5bzqp2YkQ5_hzoo9bFIfhDE1gso

(2) https://www.dagbladet.no/nyheter/norsk-dodsstudie-forbloffer/80861962?fbclid=IwAR00AhhAaa41tBFj1TxvdqYgg84kg59JrxgENkZDFGcfFypaagYDznBbE4Y

Publisert

i

,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.