Juridisk seier for ytringsfriheten: Kennedy bevisførte ulovlig statlig Covid-sensur

enigma

Menneskerettighetsadvokat Robert Kennedy Jr. seiret massivt i sitt søksmål mot Biden-administrasjonen, som i relasjon til Covid-skandalen hadde samarbeidet tett med sosiale medieselskaper i hensikt av å sensurere han og en rekke andre profilerte kritikere.

RFK Jr. vant en forføyning mot det hvite hus og flere statlige byråer, hvor en føderal dommer fastslo at de hadde manipulert sosiale mediaselskaper og visket ut grensene mellom offentlige og private forhold.

Dommer Doughty sa at Kennedy framla betydelige bevis på at Biden-administrasjonen hadde tvunget selskapene til å undertrykke ytringsfrihet relatert til Covid, valg, gasspriser, klimaendringer, kjønn og abort, hvor han også vektla framtidig samfunnspolitisk sårbarhet:

«It is certainly likely that Defendants could use their power over millions of people to suppress alternative views or moderate content that they do not agree with in the upcoming 2024 national election»

Robert Kennedy jr.

Historisk sett er jurist Robert Kennedy jr mannen som satte en stopper for de kvikksølvbaserte barnevaksinene. For USAs vedkommende skjedde det i 2001. I Norge kom et endelig forbud først i 2008, forøvrig med unntak for flerdosevaksineglass, som i prinsippet likevel ikke berører barnevaksinene, da disse distribueres som singeldoser.

De fleste vaksinene, også i barnevaksinasjonsprogrammet ble fra1920-tallet tilsatt det svært skadelige og nevrotoksiske tilsetningsstoffet Thimerosal, bestående av ca 50% kvikksølv. Ved siden av å redusere IQ, forårsake autisme, ADHD og en rekke nevropsykiatriske tilstander – er kvikksølv kjent for å redusere fertilitet, skade tannhelsen, skjelettet og gastroentestinale forhold. For spedbarn er denne type tungmetaller spesielt skadelig fordi blodhjernebarrieren ennå ikke er ferdig utviklet – med forsterket grad av nevrotoksisk sårbarhet.

Supplert den nevnte bragden, har Kennedy vært en sentral skikkelse i en rekke miljø- og menneskerettighetsspørsmål. På nettsiden Childrens Health Defense jobber han blant annet for frihet vedrørende vaksiner, og har bidratt med flere bøker.

Childrens Health Defense

Hovedillustrasjon: Adobe

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.