Overdødelighet: «Houston we have a problem…»

Tekst: Kjetil Tveit

Den nye studien til Dødsårsaksregisteret i FHI fastslår at overdødeligheten i 2022 var på hele 13,7%, og at hjerte- og karsykdom var svært dominerende.

NRK skrev i juni at mRNA-vaksinen har hele tre forskjellige typer hjertesykdommer på listen over bivirkninger (som alle er potensielt dødelige). Sitat:

«Koronavaksinen har ført til bivirkninger som hjertebetennelse, blodpropp og hjertekrampe hos enkelte.» (1).

Siden vi vet at mRNA-«vaksinens» bivirkninger er dødelige hjertesykdommer, og at folk begynte å dø av dødelige hjertesykdommer da vi begynte å vaksinere, er det enkelte rakettforskere, med ekstra høy intelligens, som har stilt seg spørsmålet om det kan hende at det var mRNA-«vaksinen» som forårsaket den store overdødeligheten relatert til dødelige hjertesykdommer.

Det neste vi trenger, og som mange har påpekt lenge nå, er vaksinestatus i Dødsårsaksregisteret. Med disse tallene kan vi få sikker kunnskap, og enventuelt avverge videre katastrofe ved å stanse vaksineprogrammet umiddelbart.

Den nye studien ble omtalt av Dagbladet tirsdag (2). Sitat:

«Det framgår av den ferske studien at det er «tidsmessig samsvar mellom økende vaksinedekning og økende overdødelighet».

Studien kan likevel ikke gi svar på om coronavaksinene kan være årsaken til at flere enn ventet har dødd av hjertesykdommer og andre årsaker.

– For å finne ut dette må man sammenlikne dødelighet mellom vaksinerte og uvaksinerte. I dødsårsaksregistret har vi ikke slik informasjon. Vi vet jo ikke om de døde var vaksinerte eller ikke, sier Raknes.»

Min kommentar:

Her må det enda mer rakettforskning til.

Grunnen til at vi ikke får slått inn den siste spikeren i kisten, som avslører mRNA-vaksinen som årsak til overdødeligheten, eller eventuelt frikjenner den, er at Dødsårsaksregisteret i FHI, ikke har fått tilgang til SYSVAK (som også hører til under FHI) sine tall på vaksinestatus, og får dermed ikke koblet disse sammen med dødsårsaksregisterets tall.

Vi kan redde ufattelig mange liv hvis vi får tak i årsaken til overdødeligheten. Det er bare gjennom kunnskap vi kan gjøre noe med problemet.

Også i 2023 var overdødeligheten på et nivå man ikke har i fredstid. Særlig siden man normalt forventer underdødelighet etter overdødelighet fordi de mest sårbare da er borte. De eksakte tallene for 2023 er ikke publisert enda.

I 2022 var overdødeligheten mer enn en Utøya-masakre per uke gjennom hele året. La det synke inn…

Houston we have a problem…

Problemet som står i veien, som framstår som en bortimot uoverkommelig utfordring, er at to etater innen FHI ikke kan dele tall med hverandre…

Det vil koste 13,2 milliarder kroner å elektrifisere Melkøya. Men det er ikke nødvendig. Faktisk er det hundre prosent unødvendig.

Hvor mange milliarder vil det koste å ordne det slik at en etat innen FHI får lov til å utveksle et Exel-ark med en annen etat innen FHI?

Skal vi ikke bare prioritere det?

Burde det ikke være av en høyere prioritet å komme til bunns i et folkehelseproblem av denne størrelsen, enn å elektrifisere Melkøya?

Kilder: https://www.nrk.no/buskerud/hjerte–og-karsykdommer-har-kostet-flere-liv-enn-ventet-_-bekymringsfullt-mener-lhl-1.16444005

https://www.dagbladet.no/nyheter/norsk-dodsstudie-forbloffer/80861962

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160590268157702&set=a.10158729200602702

Illustrasjon: adobe

Publisert

i

, ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.