Forskning gjort på vitamin D

Vitamin D spiller en viktig rolle i immunforsvaret og gir en generell beskyttelse mot infeksjoner. Det har nå blitt utført flere observasjonsstudier som viser at lavt nivå av vitamin D øker risikoen for å få covid-19. Vitamin D blir ofte kalt for solskinnsvitaminet fordi når vi blir utsatt for sollys klarer kroppen via huden selv å produsere dette vitaminet. Men for oss som bor i land med lite sol i vinterhalvåret er det nødvendig å sørge for å få tilstrekkelig med dette vitaminet gjennom vinteren, enten gjennom kosten eller via tilskudd.

Våre helsemyndigheter har ikke kommet ut med noen ekstra oppfordring om å øke inntaket av vitamin D selv om dette har en sterk forebyggende effekt på alle infeksjoner, og mye tyder på at nordmenn kan lide av lave nivåer av dette vitaminet utover vinteren. De nasjonale anbefalinger om dosering av vitamin D er et tilskudd av 10 mikrogram per dag, noe som tilsvarer en spiseskje med tran. I følge nyere forskning kan dette vise seg å være altfor lave verdier for å holde seg frisk gjennom vinterhalvåret.

Det har de siste årene blitt foretatt ganske omfattende forskning på vitamin D, her er lenker til noe av dette: 

Her er en samling med over 200 leger og forsker som har sett på sammenhengen mellom lave nivåer av vitamin D og Covid-19. De anbefaler at man øker anbefalt nivå ganske drastisk, og at man følger med på D-vitamin statusen på de som har fått Covid.  

https://vitamindforall.org/letter.html

Her er en studie over innlagte med Covid som ble behandlet med høye doser med vitamin D. Resultatet var at de som ikke fikk tilskudd av D-vitamin hadde 25 ganger høyere risiko for å havne på intensivavdeling.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076020302764

En annen studie som gir sterke bevis for at lave nivåer av vitamin D er en forutsetning for å utvikle Covid. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34684596/

Den pensjonerte journalisten John Enebak har bygget opp en svært innholdsrik og faglig sterk hjemmeside der han har spesialisert seg på temaet D-vitamin mangel og forskning som har blitt utført i forbindelse med dette: Mer D-vitamin 

Les mer her

Helsemagasinet skriver i en artikkel: «Fauci tar vitamin D og C kosttilskudd og sier at det kan «redusere din mottakelighet for infeksjon”

Steigan skriver i en artikkel: «Vitaminer mot koronavirus?»

Dr. Fedon Lindberg, spesialist i indremedisin har skrevet en artikkel på hjemmesiden til Hemali: «Graverende at ikke vitamin D-mangel nevnes».

«-Det er intet annet enn fantastisk at norske forskere ikke nevner en meget sannsynlig og signifikant faktor som fører til økt Covid-19 blant innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn…
Er det bare smittevern og vaksine som kan hjelpe oss i pandemien? Eller kan vi med relativt enkle og rimelige tiltak hjelpe vårt immunsystem? Et optimalt vitamin D-nivå er en av de beste strategiene for å unngå alle typer infeksjoner. Mangel på vitamin D er sterkt medvirkende årsak til sykdom av sesonginfluensa og mange andre infeksjoner. I snart to år har vi lært om tiltak som håndvask og isolasjon. Men den virkelige garantien mot korona, influensa og alle infeksjoner, er et immunsystem som fungerer optimalt. Et sterkt immunsystem hjelper deg ikke bare til å holde bakterier og virus på avstand, men du vil også føle deg sunn og frisk hele året. «

Han kommer også med noen nyttige anbefalinger og fakta: 

 • Sjekk vitamin D-nivået ditt (25-OH Vitamin D). Normalt blodnivå er 50-150nmol/l.
 • Uheldig lavt blodnivå av vitamin D, er meget vanlig. Enten deler av året (vinter og vår), eller hele året (eldre, eller som resultat av tildekning).
 • Det optimale vitamin D-nivået for best mulig immunforsvar ser ut til å ligge på 80-150 nmol/l. Det skal mye til før vitamin D kommer opp på toksisk (giftig) nivå (over 375 nmol/l) som resultat av store doser med tilskudd.
 • Få matvarer inneholder vitamin D. Det er heller ikke meningen, fordi Vitamin D er egentlig ikke et vitamin, men et hormon som produseres i huden fra kolesterol i kontakt med sollys.
 • En systematisk gjennomgang og meta-analyse av 25 studier ble publisert i 2017, på alle kliniske randomiserte studier på spørsmål om tilskudd av D-vitamin kunne forhindre akutte luftveisinfeksjoner. Totalt 11 321 deltakere var med i studien, i alderen 0 til 95 år. Tilskudd av vitamin D reduserte risikoen for akutt luftveisinfeksjon blant alle deltakerne med nesten 20%.
 • I undergruppeanalyse ble beskyttende effekter sett hos dem som fikk daglig eller ukentlig vitamin D tilskudd. Blant dem som mottok vitamin D daglig eller ukentlig, var beskyttelseseffekten sterkere hos dem med blodnivå av 25-OH vitamin D på under 25 nmol/l før de begynte med tilskudd, de fikk hele 70% mindre risiko.
 • De med blodnivå av 25-OH vitamin D over 25 nmol/l fikk sin risiko redusert med opptil 40%, men i snitt med 25%.
 • Forskningen som bidro til disse analysene ble vurdert til å være av høy kvalitet.
 • Konklusjonen ble at D-vitamintilskudd var trygt og det beskyttet mot akutt luftveisinfeksjon generelt. Pasienter som var betydelig D-vitaminmangel opplevde mest fordel.
 • Med mindre du har hatt fått en del sollys på kroppen gjennom høsten og vinteren, er det nesten garantert at ditt vitamin D blodnivå er lavt eller veldig lavt.
 • Da kan du først ta ganske høy dose for å fylle kroppen, før du fortsetter med en vedlikeholdsdose.
 • Vitamin D er fettløselig og samler seg gradvis i fettvev i kroppen. Ikke som vannløselige vitaminer (Vitamin B og C) som fjernes gradvis hver dag via urinen og ikke lagres i kroppen.
 • Det innebærer også at overvektige trenger vesentlig større doser for å oppnå optimalt nivå.

Les mer her

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.