Oversikt over forskning gjort på Ivermectin

Imervectin er et legemiddel er regnet som svært trygt. Det har vært på markedet i nærmere 40 år, og nesten fire milliarder doser er administrert på verdensbasis. Det har i den senere tid blitt utført mange svært lovende studier på dette medikamentet og det fremstår som irrasjonelt at helsemyndigheter har en stor motvilje mot å ta i bruk dette så lenge det oppviser lovende resultater og erfaringsmessig er svært trygt i bruk 

Legemiddelet Ivermectin er et generisk legemiddel, noe som betyr at patentet er utløpt og ikke noe legemiddelfirma har enerett på salg av dette. Det blir solgt for en billig penge og muligheten for profitt er derfor ikke til stede. 
Imervectin blir vanligvis brukt mot alvorlig utbrudd av skabb. Men har under Corona-pandemien vist seg også å kunne være et effektivt medikament mot Corona.

Her er en database over alle studier som har blitt gjort på Ivermectin som behandling av Covid-19. Denne databasen blir fortløpende oppdatert og inneholder nå 139 studier, hvorav 91 er fagfellevurder og 73 studier der man sammenlikner ulike medikamenter og kontrollgrupper.

metaci

BIRD Group er en non-profit organisasjon som fremmer informasjon om bruk av Ivermectin og jobber med å få det medikamentet godkjent til bruk for å behandle og forebygge Covid-19 i hele verden. 

American Journal of Therapeutics har gjennomført en interessant metaanalyse: Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19

Legemiddelverket i Norge tar avstand fra bruken av Ivermectin og støtter sitt standpunkt på europeiske legemiddelkontorets (EMA) beslutning om å avvise bruk av denne medisinen. Food and Drug Administration (FDA) gjør det samme. 
EMA er den samme instansen som har godkjent nødbruk av vaksinene mot Covid. En slik nødgodkjenning er kun mulig å gi hvis det ikke finnes alternative godkjente medikamenter som kan benyttes. 

Overlege i geriatri og indremedisin, Anders Bugge skriver i Aftenposten: «Vi må ta debatten om ivermectin»

«Hverken Norge eller EU ønsker å bruke en lovende medisin mot korona, på grunn av gammel forskning. Hvor rasjonelt er det? … Selvfølgelig ønsker vi oss de virkelig store studiene som kan gi oss alle svar, men foreløpig uteblir disse. I mellomtiden blir våre pasienter syke, og noen dør. Den uforbeholdne avvisningen av å bruke ivermectin mot covid-19 er i mine øyne moden for en offentlig debatt.»

En liten infofilm fra Frontline Covid-19 Critical Care Alliance:
«What is Ivermectin?» 
– Discover the truth about Ivermectin in this enlightening documentary. Director Adrian Ursu travels back in time to share the facts about its natural origins and how it earned the name, “The Wonder Drug.”

Vi har hørt svært lite om dette legemiddelet fra norske medier etter at det kom lovende forskningsresulater allerede i november 2020 på bruken av Ivermectin både som behandling og som forebyggende bruk fra legegruppen i FLCCC. 

Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC)

Denne gruppen består av erfarne leger og klinikere som søkte sammen for å finne frem til effektive behandlingsprotokoller basert på klinisk erfaring og forskning. 

Aftenposten skriver i en artikkel: «Leger oppgitt over ensidig fokus på vaksiner: Mener omstridt medisin kunne bremset covid-19»

«En høring fra Senatet i USA er så kontroversiell at den er blitt sensurert fra Youtube. Dr. Pierre Kory fortalte 8. desember 2020 om medisinen ivermectin. Medisinen er en av verdens mest brukte. Den gis mot en rekke parasittsykdommer, slik som elveblindhet.

Kory er med i en gruppe med velrenommerte forskere og professorer som har utviklet flere protokoller for tidlig behandling av covid-19. Allerede i oktober 2020 anbefalte de utstrakt bruk av ivermectin. Gruppen kaller seg Frontline Covid-19 Ciritcal Care Alliance og inkluderer overlege Eivind Hustad Vinjevoll.

– Hva tror du hadde skjedd om ivermectin hadde blitt tatt i bruk på den måten dere anbefalte allerede i oktober?

– Da tror jeg man kunne fått bedre kontroll på pandemien, sier Vinjevoll.

Han mener det er sørgelig at tidlig behandling ikke har fått særlig mye fokus, slik vaksinene har. I dag finnes det over 20 såkalte randomiserte, kontrollerte studier på bruken av ivermectin mot covid-19. Dette betyr at studien deler en gruppe mennesker tilfeldig inn i to eller flere grupper, behandler disse forskjellig og sammenligner resultatet. Disse mener Vinjevoll viser stor effekt på både smitte og sykdomsforløp, hele 80 prosent reduksjon i dødelighet.

– Dette er blitt så politisert at det ikke handler om vitenskap lenger. Det er andre krefter som hindrer at dette blir vurdert seriøst. Vi føler oss litt motløse, sier Vinjevoll.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, er ikke overbevist av argumentene til Vinjevoll og resten av Frontline Covid-19 Ciritcal Care Alliance.

– De fleste studiene er små og har betydelige metodologiske feil, sier Madsen.

Han trekker frem at mange av studiene er åpne. Det betyr at både pasient og lege visste hva som ble gitt, noe som kan skape skjevhet i resultatene.

– Dokumentasjonen er for svak. Legemiddelverkets oppgave er ikke å vurdere ikke-godkjente behandlinger. Der lener vi oss på institusjoner som amerikanske National Institute of Health og WHO, som har denne oppgaven, sier Madsen.

Også det europeiske legemiddelbyrået advarer mot bruk av ivermectin mot covid-19.

Ivermectin brukes i Norge hovedsakelig til å behandle skabb, men leger kan også skrive ut medisinene for andre ting, for eksempel covid-19. Nå mener Vinjevoll at også ivermectin overses i Norge fordi man stoler for mye på WHO.

– Man burde kunne sette ned et utvalg som ser på dette uavhengig. Det fortjener det norske folk.»

En artikkel på Aftenposten: «For bastant om ivermectin og korona» Overlege i geriatri og indremedisin Anders Bugge skriver: 

«American Journal of Therapeutics har nå publisert en ny metaanalyse. Der er 21 RCT-studier med 2741 pasienter gjennomgått. Konklusjonen er blant annet 86 prosent lavere dødelighet ved tidlig bruk. Og nobelprisvinner Satoshi Omura og forskeren Pasquale Nardelli konkluderer i hver sine studier stikk motsatt av hva NFI gjør.

Overlegene bekymrer seg for hvor trygt ivermectin er. En grundig gjennomgang av forskeren Jacques Descotes konkluderer med at bruk av ivermectin så langt har vært svært trygt hos de fleste menneskepasienter. En oversiktsartikkel fra 2016 i Journal of Drugs in Dermatology gir samme konklusjon.»

En artikkel fra Defender: «Ivermectin Could Have Saved ‘Millions’ of Lives — But Doctors Were Told Not to Use It«

In an interview with Bret Weinstein Ph.D., Dr. Pierre Kory, president and chief medical officer of the Frontline COVID-19 Critical Care Alliance discussed the importance of early treatment of COVID-19 and the shameful censoring of information about ivermectin.

Det kommer stadig nye studier om effekten av Ivermectin. 

Her fra en artikkel på ChildrensHealthDefence: 

«A peer-reviewed study published last month found the prophylactic use of ivermectin reduced COVID mortality by 90% among more than 223,000 study participants in a town in Southern Brazil.

The study, published in the Cureus Journal of Medical Science, also found a 44% reduction in COVID cases among those who took the re-purposed drug.

Between July 7, 2020, and Dec. 2, 2020, all residents of Itajaí were offered ivermectin. Approximately 3.7% of ivermectin users contracted COVID during the trial period, compared with 6.6% of residents who didn’t take the drug.

Based on the results, Dr. Flavio Cadegiani, one of the study’s lead authors, said, “Ivermectin must be considered as an option, particularly during outbreaks.”

Preventive Use of Ivermectin Reduced COVID Mortality by 90%, Study Found

A peer-reviewed study published last month found the prophylactic use of ivermectin reduced COVID mortality by 90% among more than 223,000 study participants in a town in Southern Brazil.»

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.