Oversikt over protokoller og studier på medisinsk behandling av Covid-19

Det finnes i dag trygge, effektive, tilgjengelige og billige legemidler som har vært på markedet i mange årtier. De har få bivirkninger og tolereres godt, også av gravide. Hvis disse tas i bruk tidlig i et sykdomsforløp kan man kanskje forhindre opptil ca 80-85% av alle alvorlige korona-innleggelser.

Det er dessverre en sterk vegring for å ta i bruk forebyggende medisiner fra politisk hold. Norske helsemyndigheter anbefaler ikke bruk av hverken Ivermectin, Hydroxyklorokin eller vitamin D, og norske leger kvier seg for å skrive ut resepter så lenge de ikke anbefales av helsemyndighetene. Syke pasienter på Norske sykehus som ønsker å ta i bruk disse medisinene blir nektet tilgang på disse selv om de sannsynligvis ville kunne forhindret mange alvorlige sykdomsforløp. 
Vi anbefaler at du vurderer disse protokollene i samråd med din lege.

Mye av årsaken til dette er nok at vaksinene kun er godkjente på nødbetingelser. Forutsetningen for at et legemiddel skal få innvilget status under disse helt særegne nødbetingelsene er at det ikke foreligger noen annen velkjent medisin som kan brukes som et alternativ. Man har nå utallige studier som viser at man har virksomme medisiner, hvis disse blir anerkjent for bruk mot Covid-19 vil nødvendigvis vaksinene ikke lenger kunne beholde sin nødgodkjenning, men bli pålagt å gjennomføre sikkerhetsstudier under de samme krav som man har til all annen medisin som får markedsgodkjenning. 

www.C19early.com – er en hjemmeside som fortløpende presenterer og analyserer mer enn 1 263 studier (per 1. jan. 2022) som foreløpig har vært gjort på ulike preparater som kan benyttes for å behandle Covid-19.

ScreenHunter 999

Her er en oversikt over hjemmesider som formidler informasjon og råd om tidlig behandling av Covid-19:

Zelenko Protocols against Covid-19

ScreenHunter 956

Dr. Vladimir Zelenko MD:

Prophylaxis: https://vladimirzelenkomd.com/prophylaxis-protocol/
Early therapy: https://vladimirzelenkomd.com/treatment-protocol/

Dr Vladimir Zelenko discusses his affordable Covid19 treatment and the censorship that followed:https://rumble.com/vkfzi9-dr.-zelenko-discusses-his…

World Council for Health har laget en egen guide for forebyggende, hjemmebasert behandling av tidlige symptomer på Covid-19.

ScreenHunter 1001

This is an up-to-date guide to managing Covid-19 illness effectively at home. Covid should be treated early, with a combination of therapies, and treated aggressively to avoid the more serious consequences of the illness.

As Covid-19 is a new condition, this guide is informed by both established and emerging medical research as well as the clinical experience of international doctor-led groups; it will evolve as new evidence emerges.

The safe, established, and patent-free medicines and supplements included in this guide may have differing availability around the world. For that reason, a variety of medicines are included. Expensive, new drugs (such as monoclonal antibody treatments) are not considered here.

Les mer her

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.