Spike-protein fra vaksine versus infeksjon: Hva er forskjellen?

enigma

Det er allerede allment kjent at både mRNA-vaksinen og Covid-19-infeksjon medfører en form for toksisk spikeproteinbelastning. Dessverre går det i ball – selv for tungvekteren Espen R Nakstad, når fenomenet skal forklares. Det kan tidvis synes som man bevisst legger fokus på Covid-19-infeksjon framfor spikeproteinet – og dermed utelukker vaksinebivirkninger når man skal forklare langtidskonsekvensene. Et svært sentralt fenomen belager seg på pseudouridin – selve grunnstenen i mRNA-teknologien og primært skapt for å øke stabiliteten i RNAet. Man vet fortsatt ikke hvordan det syntetiske pseudouridinet blir brutt ned i menneskekroppen – således er det ukjent hvor lenge det implementerte RNAet fortsetter sin produksjon av spikeprotein.

Et lignende gentoksisk risikoaspekt omhandler fenomenet revers transkriptase hvor RNAet omdannes til DNA og integreres i cellas kjernemateriale. Dette forholdet er allerede bevist i relasjon til mRNA-vaksineteknologi, hvor man vil se ytterligere forsterkede konsekvenser dersom kjønnscellene rammes og den genetiske feilkoden overføres til neste generasjon.

I en nylig publisert studie hos Biomedicines: ‘Spikeopathy’: COVID-19 Spike Protein Is Pathogenic, from Both Virus and Vaccine mRNA gjøres det rede for mekanismene vedrørende spikeproteinet både i relasjon til vaksinen og infeksjonen. Peter McCullough har gjennomgått studien.

 • SARS-CoV-2 spikeprotein er et patogen, enten det er fra viruset eller laget fra en genetisk kode i mRNA eller adenovektor DNA-vaksiner.
 • Biodistribusjonsdata fra gnagere viser at vaksinens lipidnanopartikler bærer mRNA til alle organer hvor det også krysser blod-hjerne- og blod-placenta-barrierer. Noen av disse vevene er sannsynligvis ugjennomtrengelige for selve viruset; derfor er de biologiske farene særlig knyttet til vaksinasjon.
 • Lipid-nanopartikler har inflammatoriske egenskaper.
 • Modifikasjonen av mRNA med N1-metylpseudouridin i hensikt av økt stabilitet – fører til produksjon av piggproteiner i flere måneder. Det er usikkert hvor mange celler og fra hvilke organer mRNA-spikeprotein produseres, derfor er nøyaktig effektiv dose levert per vaksineglass ukjent.
 • Den langsiktige skjebnen til mRNA i celler er foreløpig ukjent.
 • mRNA- og adenovektor-DNA-vaksinene fungerer som «syntetiske virus».
 • Hos unge og friske, og til og med hos mange eldre individer, vil de kodingsbaserte COVID-19-vaksinene sannsynligvis transfisere langt flere typer vev enn infeksjon med selve viruset.
 • Bevis tyder på at omvendt transkripsjon av mRNA til en DNA-kopi er mulig. Dette antyder videre muligheten for overføring mellom generasjoner hvis kimlinjeceller inkorporerer DNA-kopien i vertsgenomet.
 • Produksjon av fremmede proteiner som piggprotein på celleoverflater kan indusere autoimmune responser og vevsskade. Dette har dyptgående negative implikasjoner for ethvert fremtidig mRNA-basert stoff eller vaksine.
 • Spikeproteinet utøver sine patofysiologiske effekter (‘spikeopati’) via flere mekanismer som fører til betennelse, trombogenese og endotelitt-relaterte vevsskader, samt prionrelatert dysregulering. Interaksjon av det vaksinekodede spikeproteinet med ACE-2, P53 og BRCA1 antyder et bredt spekter av mulig biologisk interferens med onkologisk potensial (kreft).
 • Bivirkningsdata fra offisielle legemiddelovervåkingsdatabaser, basert på FDA-Pfizer-rapporter, viser høye rater av bivirkniger relatert til flere organsystemer: primært nevrologiske, kardiovaskulære og reproduktive skader.
 • Data fra kliniske utprøvninger utført av Pfizer og Moderna, er uavhegig tolket og fagfellevurdert med henblikk på risiko/nytte. Risiko ved vaksinering av barn overveier klart nytte.
 • Gjentatte COVID-19-vaksineboosterdoser ser ut til å indusere toleranse og kan derav bidra til tilbakevendende COVID-19-infeksjon og «long-COVID».https://petermcculloughmd.substack.com/p/spikeopathy-covid-19-spike-protein

Hovedbilde: Adobe
Skjermbilde: Biomedicines

Artikkel fra Fritt vaksinevalg

Publisert

i

, , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.