42% økt abortrate ved høyere mRNA-vaksinedose

enigma

Mye peker i retning av at man her omtaler et dose-respons forhold. Et slikt forhold sannsynliggjør en sammenheng mellom mRNA-vaksinering og abort.

Undersøkelsen er fra 2022 og sammenligner aborter hos de som fikk Pfizers vaksine med styrken 30 mcg og de som mottok Modernas vaksine med 50 eller 100 mcg. Pfizer og Modernas mRNA teknologi er nesten identisk.

De gravide kvinnene valgte mellom Pfizer- og Moderna-vaksinen – hvor 12 751 kvinner tok Pfizer og 8 365 kvinner tok Moderna. Utfallet i undersøkelsen var abort, det vil si avbrytelse av svangerskapet før 20 ukers svangerskap. 422 Pfizer-vaksinerte aborterte, mens 395 av de som mottok Moderna vaksinen spontanaborterte.

Kilde: Igor Chudov

illustarsjon: adobe + Igor Chudov

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.