Åpent brev fra Jan Terje Voilaas til Camilla Stoltenberg

Åpent brev til Administrerende Direktør Camilla Stoltenberg

Folkehelseinstituttet (Foretaksnummer 983 744 516)

Kjære Camilla Stoltenberg

Mitt navn er Jan Terje Voilaas og jeg er en bekymret bestefar fra Kristiansand. Jeg er bekymret for min familie, spesielt for mine tre barnebarn, og en av årsakene er at FHI fremdeles beskriver mRNA-vaksinene mot SARS Cov. 2 (C19) som «trygge og effektive», samtidig som FHI, med bekreftelse fra SSB, forteller det stikk motsatte i sine egne statistikker. Hva er løgn og hva er sannhet?

Jeg henvender meg til deg Camilla, fordi du i 2021 ble hedret som «Årets Forbilde» av magasinet KK og at du da ga følgende svar på spørsmål om hva som var den viktigste lærdommen du tok med deg hjemmefra:

Respekt for alle mennesker-uansett. Og varme, kjærlighet, frihet og engasjement for en bedre verden. Mitt håp er at «respekt for alle mennesker-uansett» også inkluderer en bekymret bestefar fra Kristiansand.

Jeg har mange spørsmål og refleksjoner knyttet til hele sakskomplekset rundt C19 og mRNA-vaksinene, men vil prøve å begrense meg til FHI’s eget slagord; «Trygge og Effektive».

Fra FHI’s egne statistikker

Tallene jeg her vil presentere er hentet fra Worldometer, hvis kilde er VG som har sine tall fra FHI, så dette er dine tall Camilla, ikke mine.

Tabellen til venstre dekker perioden fra 15/2-2020, dagen den første C19-smittede ble registrert i Norge, og frem til og med 30/9-2022. Jeg har delt perioden i tre; 1) fra første smittede til første vaksinedose, 2) fra første vaksinedose til Norge var fullvaksinert 70%+ og 3) tiden etter full-vaksinering.

Datasettet her forteller en god del, f.eks. at C19 før vaksinering kun tok livet av rundt 40% av hva en helt normal influensa ville gjort. Det var først etter at vaksineringen startet at flere og flere ble smittet og døde, til tross for at alle nye virusvariantene ble gradvis mindre farlige. 97,3% av alle C19-smittede og 91,2% av alle C19-døde har kommet ETTER at vaksineringen startet. Sammenlikner vi periode 1 med 3, så viser gjennomsnitts tallet for daglige C19-smittetilfeller og C19-dødsfall en økning på henholdsvis 2,765% og 688%.

Tabellen til venstre dekker perioden 1/7-21 til 20/10-22 og her har jeg sett nærmere på hvor mange som hver måned blir smittet og som dør av C19, ifølge FHI. Som vi ser så varierer tallene en god del, skjønt trenden er klar; flere og flere smittede dør av Covid 19. I august døde 6,1% av samtlige som ble smittet av C19 i Norge. Snittet for KV3-22 gir en «Case Mortality Rate» (CMR) på 5,4% som er 3,500% høyere enn de 0,15% som ble anslått for hele befolkningen i vaksinefrie 2020 (Dr. John Ioannides 2020).

0,15% dødelighet i 2020 skapte uro og delvis panikk. 35 ganger høyere dødelighet i 2022 skaper lite annet enn et gjesp. Ingen stiller spørsmål.

La meg nok en gang få understreke at dette ikke er mine tall. Tallene kommer fra deg Camilla og fra FHI, så om dere ikke har diktet dem opp, så avslører tallene, med mikroskopisk tydelighet, at jo flere vaksinedoser, jo flere smittede dør. Jeg finner det samme mønsteret i de 11 andre landene jeg har data fra. For å være 100% sikker, har jeg dobbelt-sjekket FHItallene med data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Før jeg presenterer tallene fra SSB, la meg gi deg et bakteppe du kan vurdere dem mot:

Gjennom hele okkupasjonstiden fra 9/4-1940 til 8/5-1945 mistet totalt 10,262 norske borgere livet i krigshandlinger. Fra 1945 til og med 2019 opplevde Norge 45 katastrofer som flystyrt, skipshaverier, branner, gruveulykker, ras, terrorangrep etc. Totalt 1,566 mennesker mistet livet i disse katastrofene, som f.eks. Alexander Kielland, Scandinavian Star og Utøya-tragedien, tre katastrofer jeg er sikker på du husker godt. Inkludert WW2 summerer disse 46 katastrofene seg opp til 11,828 katastrofedøde over de siste 80 år.

Siden C19-utbruddet har jeg fulgt SSB-statistikkene 12982, 05531 og 01222, hvor jeg har hentet data tilbake så langt som de er presentert. Jeg har studert en rekke sammenhenger i disse statistikkene, spesielt avvik fra forventede antall døde og fødte. Som forventede tall har jeg brukt gjennomsnittet for de 5 foregående år.

Fra 2005 til og med 2020, har trenden vært underdødelighet, at færre dør enn forventet. Kun i 3 av 16 år har Norge opplevd overdødelighet, med 2012 som det verste året med 382 (0,9%) flere døde enn forventet. Denne positive trenden fortsatt gjennom hele vaksinefrie 2020, men utover første halvår 2021, mens massevaksineringen pågikk, ble underdødeligheten mindre og mindre til den i juli 2021 snudde til overdødelighet.

I 14 av de siste 15 månedene har Norge opplevd overdødelighet, i syv av dem høyere enn i hele 2012. Totalt 5,469 flere har dødd i Norge i denne perioden enn snittet fra 2016-2020. Det gir en overdødelighet på 10,9% for perioden, 12 ganger høyere enn i 2012. Enhver aktuar vil karakterisere dette som en statistisk umulighet med mindre en 200-års katastrofe har inntruffet.

Hver eneste dag de siste 457 dagene har 12 flere dødd enn forventet i Norge, som i snitt tilsvarer 3 Alexander Kielland ulykker hver eneste måned i 15 måneder på rad, og trenden peker oppover, ikke nedover. Hvis dette fortsetter frem til utgangen av 2023, over en periode på 2,5 år, noe som ikke kan utelukkes, så vil 80 år, 46 katastrofer og 11,828 dødsfall bli slått med god margin.

Hva er årsaken?

C19-viruset var i verste fall på linje med en helt normal influensa, noe det i Norge sannsynligvis også var. Norge ble aldri rammet av en pandemi. Alle påfølgende varianter av C19 har vært vesentlig «snillere». C19 kan derfor utelukkes som årsak til dødsbølgen som nå skyller over Norge og alle andre mRNA-vaksinerte land.

Da ingenting annet av betydning har rammet Norge etter 2019 enn C19 og mRNA-vaksinene, og når C19 kan utelukkes, så gir årsaken til dødsbølgen seg selv.

En rekke studier avslører at mRNA-vaksinene ikke bare alternerer den vaksinertes naturlige DNA, men svekker den vaksinertes immunforsvar med opptil 80% etter 3 doser. Det er årsaken til at langt over 90% av dem som nå smittes og dør av C19, er fullvaksinerte.

Jeg ordlegger meg forsiktig her, men har full støtte fra en lang rekke internasjonale eksperter som går mye lenger enn det jeg gjør; Dr. David Martin, Dr. Mike Yeadon, Dr. Sucharit Bhakdi, Dr. Sherri Tenpenny, Dr. Raskid Buttar, Dr. Ryan Cole, Dr. Judy Mikovits, og Karen Kingston er kun 8 blant tusenvis som i lang tid har advart oss på det sterkeste og kan dokumentere og føre urokkelige bevis for at mRNA-vaksinene i realiteten er patenterte bioteknologiske våpen utviklet for å skade og drepe. Om noen fremdeles klamrer seg til konspirasjonsteori-strået, så lytt til hva Karen Kingston avslører og dokumenterer i dette nylige intervjuet. Gjør det mens dere fremdeles har muligheten.

Tragedie og sensur

Ingen av vaksinene som er brukt i Norge er endelig godkjent. Ingen er langtidstestet og under en nylig høring i EU-Parlamentet, på direkte spørsmål fra MEP Rob Roos, innrømmet Pfizerdirektør J. Small for åpen mikrofon at Pfizer aldri sjekket om mRNA-vaksinen kan stoppe smittespredning. De hadde ikke tid.

Dr. Celia Lourenco, Director General for Health Canada har dertil nylig innrømmet under ed at Covidvaksinene ikke gjennomgikk testing på mennesker, til tross for at dette er et absolutt krav i Canada. Hun forklarte videre at forsøkene nå pågår på over 80% av en intetanende Canadisk befolkning, uten at noen har blir informert om at de deltar i et gigantisk medisinsk eksperiment.

Heller ikke i Norge har noen blitt gitt denne informasjonen og skriftlig gitt «informert samtykke». Det norske folk har i realiteten blitt eksperimentert på med 13,867,511 mRNA-doser hvorav 669,899 har så langt mottatt 4 doser. De få legene som hadde kunnskap, samvittighet, moralsk ryggrad og mot nok til å informere sine pasienter slik de er forpliktet til i henhold til Nuremberg Code, fikk sparken. Hvor mange doser har FHI bestilt til den norske befolkningen? 10 doser som i EU?

I forrige uke ble min trippelvaksinerte lillesøster sent i ambulanse til sykehus med trykkende smerter i brystet. Jeg fikk kontakt med henne og rådet henne til å kreve en D-Dimer test, som CT-fokuserte leger ikke hadde tenkt på. Testen viste forhøyede verdier, som jeg mistenkte, og blodpropper ble påvist i begge lunger. Mikroskopiske og stadig voksende blodpropper forårsaket av det mRNA-genererte spike-proteinet, sirkulerer nå i hele hennes blodomløp, også i hjernen og hjertet.

Ingen vet hvor mange andre dette skjer med i Norge, vaksinerte som enda ikke har oppdaget det. Canadiske Dr. Hoffe fant at dette skjedde for 62% av hans pasienter, umiddelbart etter vaksinering. Felles for mange er at de ikke vil oppdage dette før det er for sent siden ingen blir advart, for mens norske medier kan fylle biblioteker med artikler fra WW2 og de påfølgende 45 katastrofene, så har den pågående katastrofen knapt blitt dekket med et eneste ord. Sensuren er total og ingen tørr å stille et eneste kritisk spørsmål.

Hvor mange er 62% av 4,346,257? Hva vil skje om/når en skade- og dødsbølge rammer et dobbel-, trippel- og snart firedoser-vaksinert helsevesen på samme tid som 80% av befolkningen?

Jeg har lenge tenkt å skrive til deg Camilla, men har ventet på data som først kommer i 2023. Nå som også min søster er rammet, så er ventetiden over. Nå er det krig; min penn mot dine sprøytespisser. Min søster har nemlig jobbet i over 40 år i helsevesenet, et helsevesen hun er stolt av og stolte blindt på. Hun stolte også blindt på deg Camilla, men du og FHI tok feil og løy, med det absurde og groteske resultat at helsevesenet, som vi alle var stolte av og stolte på, ble en intetanende og lydløs drapsmaskin. Hva vil alle våre helse-ansatte si når de oppdager at de ikke bare har blitt brukt som våpen mot en befolkning de hver dag gjør alt de kan for å tjene og hjelpe, men også mot seg selv og sine nærmeste? I Canada har allerede over 80 unge leger plutselig og uventet falt døde om, fordi også de ble løyet til og lot seg mRNA-vaksinere.

Sannheten vil presse seg frem

Sannheten om disse mRNA-vaksinene presser seg nå frem i parlamenter og rettsaler over store deler av den vestlige verden og viser at «Trygge og Effektive» er århundrets blankeste løgn. Sannheten vil også presse seg frem i Norge. Det vil stadig flere syke, døende og et kollapsende Norsk helsevesen sørge for.

Men alt dette vet du Camilla, ikke bare fordi dine egne tall i lang tid har fortalt deg dette, men også fordi jeg allerede har sent deg denne informasjonen. Jeg vet at du er godt informert, og jeg vet at FHI har forstått at Norge som sivilisasjon kan være påført et banesår, en innrømmelse godt gjemt og språklig kamuflert på side 66 i denne FHIrapporten. Likevel fortsetter FHI å pushe mRNA-doser som om ingenting har skjedd.

Jeg vet ikke om du og FHI gjør dette med fullt overlegg, i rendyrket satanisk ondskap, eller fordi dere er under press, er kjøpt og betalt, tar ordre fra høyere hold utenfor landet, eller om dere kun er blindet av selvbedrag og av det konsensus dere har hjernevasket dere selv og resten av befolkningen med. Du fremstår som en ansvarlig, seriøs og omsorgsfull person Camilla, det skal du ha, men her spriker handling og inntrykk like mye som slagord og fakta, løgn og sannhet.

Dr. Camilla Stoltenberg; du er nå Administrerende Direktør for hva som allerede er en medisinsk katastrofe, en katastrofe som ikke bare truer med å bli den mest dødelige som noen gang har rammet landet, men som kan komme til å ta livet av flere enn summen av samtlige katastrofer og kriger siden istiden. Ingen vet med sikkerhet om dette vil skje, når det vil skje, før det skjer, men da er det for sent.

La meg minne deg om smittebølgen gjennom KV1-22 da 1,008,104 ble smittet. Kombiner det tallet med CMR fra KV3-22 på 5,4% og 54,400 flere vil dø enn normalt over et enkelt kvartal, 600 hver dag, 25 hver time, og KV1-23 rykker nærmere for hver dag som går. Jeg sier ikke at dette vil skje, kun at det kan.

Vi vet allerede hva som har skjedd de siste 15 månedene, og hva som fortsatt skjer hver eneste dag. Statistikkene lyger ikke og det er mer enn nok grunn til at all mRNA-vaksinering umiddelbart må stoppes, at alle vaksinerte advares og testes for alle mulige synlige og skjulte bivirkninger, at befolkningen grundig og korrekt informeres og at sannheten avdekkes og umiddelbart deles med det norske folk.

Det har lenge vært mistanke og snakk om et planlagt og overlagt globalt folkemord som et skritt på vei mot en kraftig reduksjon av den globale populasjonen. 94% reduksjon er hugget i granitt (Georgia Guidestones). Vis oss med handling at det er en løgn. Vis oss med handling hvem den virkelige Camilla Stoltenberg er, hvem hun jobber for og hva hennes virkelige intensjoner er.

Det skylder du deg selv, din mann, dine sønner, ditt barnebarn, dine foreldre, din lillesøster, min lillesøster, de over 5,400 som allerede er døde, de flere titalls tusen som allerede er skadet for livet, de utallige som allerede har fått sin skjebne beseglet uten å vite det, de utallige pårørende, de 4,346,257 uskyldige og intetanende helsevesenet har løyet til, forledet og utsatt for livsfarlig biologisk eksperimentering og ikke minst alle uvaksinerte som ble presset, stigmatisert og latterliggjort fordi de gjennomskuet løgnene, propagandaen og hjernevaskingen og tok ansvar for sin egen helse.

Det skylder du også en bekymret bestefar fra Kristiansand, som ønsker deg all mulig styrke, mot og lykke i det du vet du nå må gjøre.

Jan Terje Voilaas
voilaas@protonmail.com
25 oktober 2022

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.