Det store vaksinebedraget

enigma

I læreboka i Sosialmedisin skrives det: «Årsaken til den reduserte dødeligheten var ene og alene bedring av sosiale forhold, først og fremst i form av mindre trangboddhet, bedre ernæring og bedre hygiene».

Dødeligheten var nesten null da vaksinen ble innført. Grafen nedefor er hentet fra boka og illusterer dette forholdet. Forsterkende offentlig statistisk materiale fremkommer i artikkelen i sin helhet.

Illustrasjon og innledende kilde: Sosialmedisin, 2 utgave, Gyldendal, J G Mæland, K Haug, G Høyer, S Krokstad,

Langtidsfølger av MMR-vaksinering: En informativ tidslinje

Det var ikke meslingvaksinen som fikk ned sykdommens høye grad av dødelighet da den ble innført i 1969. Sykdommens dødelighet hadde vært synkende helt siden slutten av 1800-tallet som følge av bedrede levekår. Naturlig immunitet fra gjennomgått sykdom varer livet ut, mens vaksinens effekt er mer begrenset. Derfor blir målet om å utrydde meslinger ved hjelp av vaksinering urealistisk. I tillegg ser vi at vaksinerte individer ofte er sentrale i større meslingutbrudd. Arikkelen er delt opp i disse avsnittene:

  • Lav dødelighet
  • Utbrudd i fullvaksinert populasjon og usannsynlig langsiktig bekjempelse
  • Smitte fra nyvaksinerte
  • Aldersforskyvning og sårbare grupper
  • Metningspunkt
  • MMR og nevrologisk autoimmunitet
  • Varsler i CDC avslører autisme-MMR assosiasjon
  • Oppsummering

Lav dødelighet

De siste 10 årene før vaksinen ble innført i 1969, så man at det døde i snitt 3 personer per år av meslinger i Norge. Insidens var omkring 20.000 årlige sykdomstilfeller. Dødelighet blir altså 1 per 6500 tilfeller for 60-tallet. På bakgrunn av trend de foregående årene var det ingenting som talte for at fall i dødelighet ville stagnere. Redusert generell dødelighet for meslinger i befolkningen var på omkring 95%, hvor letalitet (dødelighet blant smittede) var sunket med 94% fra 1930-1970. I hvilken grad tilfellene er serologisk bekreftet fremkommer ikke, men man vet at 97% av befolkningen på dette tidspunktet var serologisk positive for meslinger.

FHI, MSIS, 12.03.2002

Lege Donald W Miller jr skriver at mortalitet for meslinger lå på 1 per 1 million tilfeller i forkant av vaksineoppstart, hvor 1 per 100.000 fikk hjernebetennelse:

«With good sanitation and nutrition, the pre-vaccine mortality rate of measles in the U.S. was less than 1 in a million (compared with 14 deaths per 100,000 in 1900); seizures occurred in 1 in 3,000 people; and encephalitis, 1 in 100,000, with full recovery in 75 percent of those cases.»

På link linje med forholdene i Norge, ser man altså at dødelighet falt dramatisk i forkant av vaksineoppstart.

«From 1900 to 1960, with improved sanitation, clean water, and better nutrition fostered by rapid delivery of fresh fruits and vegetables along with affordable refrigerators, the mortality rate from measles in the U.S. dropped more than 95 percent.»

D W Miller, Measles vs MMR vaccine: Risks and Benefits, 12.02.2015

Av omkring 96.500 innrapporterte tilfeller mellom 1993 og 2013 for England og Wales finner vi at 3 døde som følge av akutt meslingeinfeksjon. En var medikamentelt immunkomromittert, en hadde komplisert utfall fra pneumoni, samt et tilfelle hadde medfødt immunologisk sykdom og var uvaksinert. De resterende hadde langtidsfølger av meslinger ervervet på tidligere tidspunkt. Altså en dødelighet på omring 1 av 30.000 for innrapportete tilfeller. Ut fra disse tallene hadde dødelighet falt med 98,5% siden 1940. Og man ser at dødeligheten allerede før vaksineoppstart var sunket med 90%.

«Prior to 2006, the last death from acute measles was in 1992. In 2006, there was 1 measles death in a 13-year-old male who had an underlying lung condition and was taking immunosuppressive drugs. Another death in 2008 was also due to acute measles in an unvaccinated child with a congenital immunodeficiency, whose condition did not require treatment with immunoglobulin.

In 2013, 1 death was reported in a 25-year-old man following acute pneumonia as a complication of measles. All other measles deaths since 1992 shown above are in older individuals and were caused by the late effects of measles. These infections were acquired during the 1980s or earlier, when epidemics of measles occurred.»

Public Health Enland, Measles Notifications and deaths in England and Wales: 1940-2013, GOV.UK, 10.01.2014

Utbrudd i fullvaksinert populasjon og usannsynlig langsiktig bekjempelse

Debatten handler også om hvor realistisk det er å bekjempe barnesykdommer på lang sikt. Tatt i betraktning kompliserende forhold relatert til kortvarig vaksineimmunitet og potensiell smitte fra nyvaksinerte kan oppgaven synes utfordrende. Enkelte forskere mener at meslinger ikke lar seg utrydde. I henhold til Dr Levy`s kalkyle vil meslinger akselerere frem mot 2050.

«However, despite short-term success in eliminating the disease, long-range projections demonstrate that the proportion of susceptibles in the year 2050 may be greater than in the prevaccine era. Present vaccine technology and public health policy must be altered to deal with this eventuality.»

D. L. Levy The future of measles in highly immunized populations a modeling approachAmerican journal of epidemiology, Jun 1983

Fortsatt har en anselig del av befolkningen livslang naturlig immunitet, dette gjelder i hovedsak befolkning over 50 år. Hva vil skje når den naturlig immune delen av befolkningen dør ut? Vil svakere vaksineimmunitet være tilstrekkelig for å opprettholde flokkimmunitet? Hvor hyppig må man eventuelt vaksinere seg?

Man har gjentatte ganger sett meslingeutbrudd i fullvaksinert befolkning. Det er en kjensgjerning at vaksineimmunitet ikke kan måle seg med naturlig immunitet.

«Outbreak of measles in a highly vaccinated secondary school population: Eighty-seven laboratory-confirmed or clinically confirmed cases of measles were identified (for an attack rate of 7.7%). The measles vaccination rate was 94.2%”

P A Sutcliffe and E Rea,Outbrake of measles in a highly vaccinated secondary school population, CMAJ JAMC, Nov 1996.

“Mild measles and secondary vaccine failure during a sustained outbreak in a highly vaccinated population.”

Edmonson MB et al, Mild measles and secondary vaccine failure during a sustained outbrake in highly vaccinated population, Journal of The American Medical Association, May 1990

“During the Spring of 1978, students with a history of previous measles vaccination accounted for over three-forths of 203 cases of measles in a metropolitan county. Seventy cases occurred in two schools where 99% of the students were vaccinated”

R G Judelsom et al, School-based measles outbrakes: correlation of age at immunization with risk og disease, American Public Health Association, nov 1980

«We conclude that outbreaks of measles can occur in secondary schools, even when more than 99 percent of the students have been vaccinated and more than 95 percent are immune.«

T L Gustafson et alMeasle outbrake in fully immunized secondary-school population, The New England Journal of Medicine, Mar 1987

“During a measles outbreak in Northern Ireland (between October 1988 and March 1989) it was noted that a proportion of cases had occurred in children who had previously been vaccinated against measles. A study was, therefore, set up to provide a rapid estimate of vaccine efficacy. Investigation of the computerised records at 31 December 1991 revealed that 94% of children in the study cohort had received measles vaccine.”

V K Tohani and F D Kennedy, Vaccine efficacy in a measles immunisation programme, Communciable disease report. CDC review, Apr 1992

“specific IgM antibodies were detected in the acute phase serum of only 30 (66.6%), of whom 17 were vaccinated. When the convalescent sera were tested, specific IgM antibodies were detected in 25 of the 28 (89.2%) vaccinated,”

L Sekla et al, An evaluation of  measles serodiagnosis during an outbreak in a vaccinated community, Clinical and Investive Medicine, Aug 1988

«The index case had two doses of measles-containing vaccine. Of 88 contacts, four secondary cases were confirmed that had either two doses of measles-containing vaccine or a past positive measles IgG antibody. All cases had laboratory confirmation of measles infection, clinical symptoms consistent with measles, and high avidity IgG antibody characteristic of a secondary immune response.»

J B Rosen et al, Outbreak of measles among persons with prior evidence of immunity, New York city 2011, Clinical infectious diseases, Oxford Journals, 10.04.2014

Smitte fra nyvaksinerte

Supplert spørsmål omkring svekket vaksineimmunitet, foreligger det forskningsrapporter som viser til smitte samt smittepotensialet fra nylig vaksinerte med levende virusvaksine. Slike forhold vil også influere når man estimerer sannsynligheten for vellykket bekjempelse av en sykdom.

«Analysis of urine specimens by using reverse transcriptase-PCR was evaluated as a rapid assay to identify individuals infected with measles virus. For the study, daily urine samples were obtained from either 15-month-old children or young adults following measles immunization. Overall, measles virus RNA was detected in 10 of 12 children during the 2-week sampling period. In some cases, measles virus RNA was detected as early as 1 day or as late as 14 days after vaccination. Measles virus RNA was also detected in the urine samples from all four of the young adults between 1 and 13 days after vaccination. This assay will enable continued studies of the shedding and transmission of measles virus and, it is hoped, will provide a rapid means to identify measles infection, especially in mild or asymptomatic cases.»

P A Rota et al, Detection og measles virus RNA in urin specimens from vaccine recipients, Journal of Clinical Microbiology, Sept 1995.

«In the midst of a local measles outbreak, a recently immunized child was investigated for a new-onset measles-type rash. Nucleic acid testing identified that a vaccine-type measles virus was being shed in the urine. Clinically differentiating measles from a nonmeasles rash is challenging, but can be supported by a thorough medical history evaluation. Rashes are expected to occur after immunization; nucleic acid testing can be used when it is difficult to differentiate between wild and attenuated strains.»

L Nestibo et al, Differentiating the wild from the attenuated during a measle outbreak, Paediatrics and Child Health, Apr 2012.

«We describe excretion of measles vaccine strain Schwarz in a child who developed a febrile rash illness eight days after primary immunisation against measles, mumps and rubella. Throat swabs and urine specimens were collected on the fifth and sixth day of illness, respectively. Genotyping demonstrated measles vaccine strain Schwarz (genotype A). If measles and rubella were not under enhanced surveillance in Croatia, the case would have been either misreported as rubella or not recognised at all»

B Kaic et al, Spotlight on measles 2010: excretion of vaccine strain measles virus in urine and pharyngeal secretions of a child with vaccine associated febrile rash illness, Croatia, March 2010. Croatian Institute of Public Health, Department of Infectious Disease Epidemiology, Zagreb, Croatia. Eurosurveillance, 02.09.2010

«We describe a case of vaccine-associated measles in a two-year-old patient from British Columbia, Canada, in October 2013, who received her first dose of measles-containing vaccine 37 days prior to onset of prodromal symptoms. Identification of this delayed vaccine-associated case occurred in the context of an outbreak investigation of a measles cluster.»

M Murti et al, Case of vaccine-associated measles five weeks post-immunisation, Eurosurveillance, 05.12.2013

«Scientific evidence demonstrates that individuals vaccinated with live virus vaccines such as MMR (measles, mumps and rubella), rotavirus, chicken pox, shingles and influenza can shed the virus for many weeks or months afterwards and infect the vaccinated and unvaccinated alike. Furthermore, vaccine recipients can carry diseases in the back of their throat and infect others while displaying no symptoms of a disease.»

Weston A Price foundation, Studies show that vaccinated individuals spread disease, Globe Newswire, 02.02.2015.

Aldersforskyvning og sårbare grupper

I en vaksinepopulasjon vil de aller minste rammes i form av spedbarn. Det er nettopp den gruppen vi aller mest bør beskytte. Tidligere var spedbarn i stor grad beskyttet av immuniteten fra mor som hadde gjennomgått meslinger – og derav hadde adekvate immunstoffnivåer. En passiv immunitet overført i svangerskap og ammefase. Ofte så man at barn først fikk meslinger omkring 4-5 års alder. En rekke studier har sammenlignet immunstoffnivå mellom barn av vaksinerte og naturlig immune mødre. Det viser seg at mødre med naturlig immunitet gir barna bedre immunstoff-nivåer.

Illustrasjon: adobe: Young woman breastfeeding her little baby at home

«Lower measles antibody titres were observed in children whose mothers had been vaccinated, and these decayed to undetectable values earlier than in children whose mothers had not been vaccinated, and were assumed to have had natural measles.»

P J Jenks et al, Maternally derived measles immunity in children of naturally infected and vaccinated mothers, Epidemiology and Infection, Okt 1988.

«Children of mothers vaccinated against measles and, possibly, rubella have lower concentrations of maternal antibodies and lose protection by maternal antibodies at an earlier age than children of mothers in communities that oppose vaccination. This increases the risk of disease transmission in highly vaccinated populations»

S Waaijenborg et al, Waning of metarnal antibodies against measles, mumps, rubella, and varicella in communities with contrasting vaccination coverageThe journal of infectious diseases, Oxford Journals, 29.05.2013

Aldersforskyvning er tydelig i statistikk fra Beijing fra 1957 til 2011. Man kan se hvordan meslingtilfellene er forskjøvet til mer sårbare aldersgrupper. Tendensen er økende blant spedbarn under 1 år. Det fremkommer også hvorledes eldre voksne i hyppigere grad rammes, det er tvilsomt at dette kan tas til inntekt for vaksinens holdbarhet i et immunologisk perspektiv. Vaksinasjonsdekningen i Beijing er optimal, på 95-99%. Gjentatte forskningsrapporter har vist hvordan vaksineimmunitet er svak og svekkes over tid.

Juan Le et al, A 60 year review on the changing epidemiology of measles in capital Beijing, China, 1951-2011, BMC Public Health, 21.10.2013.

Kusma er også en av komponentene i MMR-vaksinen. Man har også for denne sykdommen registrert uheldig aldersforskyvning. I forbindelse med flere utbrudd har man sett at vaksinerte postpubertale menn blir smittet. Dette er uheldig – fordi det nettopp er denne gruppen vaksinen har til hensikt å beskytte på bakgrunn av faren for testikkelbetennelse, hvilket i neste omgang kan medføre sterilitet. Tidligere var kusma primært en sykdom som rammet prepubertale barn.

«Nearly 6,600 people became sick with the mumps, mostly in eight Midwest states including Nebraska, and the hardest-hit group was college students ages 18 to 24. Of those in that group who knew whether they had been vaccinated, 84 percent had had two mumps shots, according to the study by the Centers for Disease Control and Prevention and state health departments.»

Does mumps vaccine fade by college years, CBSNEWS, 09.04.2008.

«From June 28, 2009, through June 27, 2010, a total of 3502 outbreak-related cases of mumps were reported in New York City, two upstate New York counties, and one New Jersey county. Of the 1648 cases for which clinical specimens were available, 50% were laboratory-confirmed. Orthodox Jewish persons accounted for 97% of case patients. Adolescents 13 to 17 years of age (27% of all patients) and males (78% of patients in that age group) were disproportionately affected. Among case patients 13 to 17 years of age with documented vaccination status, 89% had previously received two doses of a mumps-containing vaccine, and 8% had received one dose.»

A E Barskey, Mumps outbreak in orthodox jewish community in United States, The new England Journal of Medicine, 01.11.2012.

Metningspunkt

Barn eksponeres for stadig flere vaksiner. I USA, som er blant de mest vaksinerte i vesten, ser man at de kommer dårlig ut i henhold til spedbarnsdødelighet målt opp mot land som vaksinerer mer moderat, men med ellers tilsvarende oppvekstsvilkår. Det er for øvrig en rekke forhold som bør tas med i denne betraktningen.

«Despite having one of the most aggressive vaccination policies in the developed world, specifying 22 vaccine doses for a total of 12 diseases by 1 year of age, the United States had higher infant mortality rates in 2009 than 33 other nations.»

E Mumper, Can awareness of medical phatophysiology in autism lead to primary care autism prevention strategies?, Opprinnelig publikasjon: The North American Journal of Medicine and Science, 25.07.2013.

Figur: statistsk fremstilling av vaksiner og dødelighet

Mulig er det slik at det finnes et metningspunkt – også for vaksiner, som med så mange andre forhold. Da må man prioritere hvilke vaksiner som er de viktigste. Dessverre ser man den motsatte trenden. Norge nærmer man seg USA i antall vaksiner, med stadig nye innføringer. Den siste er rotavaksinen, hvilket en rekke fagfolk stilte seg kritisk til. Likevel ble den innført i 2014:

Norsk Barnelegeforening, Prioriteringsrådet sa nei til Rota-vaksine, Norsk Barnelegeforening 2012 (Ny link)

MMR og nevrologisk autoimmunitet

Når det kommer til bivirkninger knyttet til MMR-vaksinen, må man ta hensyn til at det fortsatt finnes forskning som indikerer en mulig sammenheng mellom autisme og meslingekomponenten. Enkelte hevder at debatten ble avsluttet med Wakefield-saken.

Lege og forsker Andrew Wakefield og hans kollegaer var de første som pekte på en mulig relasjon mellom MMR-vaksinen og autisme. Gruppa som ble undersøkt var barn med regressiv autisme og kombinert tarmpatologi i etterkant av MMR-vaksinering. Regressiv autisme handler om symptomatologi oppstått hos barn med tilsynelatende normal utvikling innledningsvis, hvor en trigger tidvis vil utløse symptomatologi, i denne sammenhengen; MMR-vaksinen. Wakefield undersøkte altså ikke alle grupper med autisme. I etterkant har det vært gjennomført en rekke studier som mener at det ikke er noen relasjon. Dette er gjerne studier som ser på alle typer autisme målt opp mot MMR, altså ikke kun gruppen som har normalutvikling fram til 15-18 mnd. alder med komorbiditet i form av tarmsymptomatologi og patologi. Det er naturlig at effekten ikke gjenfinnes i tilsvarende grad der man sammenligner pasienter med autisme uten tilsvarende etiologi og symptomatologi, da autisme kan også settes i sammenheng med genetikk, fødselsskader, meningitt, encefalitt og traumer.

Enkelte forskningsrapporter har sett på en mulig sammenheng mellom autisme og autoimmunstoffer mot sentralnervesystemet i kombinasjon med spesifikke vaksineantistoffer. Man kan mulig anta at enkelte barn har en arvet eller medfødt sårbarhet for utvikling av slike antistoffer. Man kan stille spørsmålstegn ved immunologiske forhold dersom det foreligger sterk immunitet mot et patogen i utgangspunktet.

I enkelte studier har man sett at immunisering av barn før 12 mnd. alder har vært vanskelig nettopp grunnet god immunstatus overført fra mor som har gjennomgått meslinger naturlig. En slik immunitet er avtagende etter fødsel, men langt sterkere enn hva man finner hos barn av vaksinerte. I hovedsak har man sett uteblitt immunologisk reaksjon etter vaksinering. For øvrig kan man også tenke seg at hypersensitivitet og kryssreaksjoner kan forekomme basert på kunnskap omkring generell immunologi og autoimmunitet.

R M Zinkernagel, Maternal antibodies, Childhood infections, and Autoimmune disease, The Ne England Journal of Medicine, 01.11.2001.

Forskeren V. K. Singh har bidratt med en rekke forskningsrapporter som går i dybden av hypotesen omkring MMR og autisme i et autoimmunt perspektiv. Forskningen hans viser til overbevisende funn i denne relasjonen. Det er viktig å understreke at han undersøker sammenhengen mellom spesifikke MMR-antistoffer kombinert med autoimmunantistoffer relatert til sentralnervesystemet. Enkelte mener at forskningen hans er motbevist av rapporter som kun har sett på antistoffer mot meslinger, og derav altså ikke kombinasjonen relatert til autoimmunstoffer, hvilket er kjernen i hans forskning. Singh er dermed ikke motbevist. Under følger utdrag fra hans forskning.

illustrasjon: adobe

«ELISA analysis showed a significant increase in the level of MMR antibodies in autistic children. Immunoblotting analysis revealed the presence of an unusual MMR antibody in 75 of 125 (60%) autistic sera but not in control sera. This antibody specifically detected a protein of 73-75 kD of MMR. This protein band, as analyzed with monoclonal antibodies, was immunopositive for measles hemagglutinin (HA) protein but not for measles nucleoprotein and rubella or mumps viral proteins. Thus the MMR antibody in autistic sera detected measles HA protein, which is unique to the measles subunit of the vaccine. Furthermore, over 90% of MMR antibody-positive autistic sera were also positive for MBP autoantibodies, suggesting a strong association between MMR and CNS autoimmunity in autism. Stemming from this evidence, we suggest that an inappropriate antibody response to MMR, specifically the measles component thereof, might be related to pathogenesis of autism.»

V K Singh et al, Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism, Journal of biomedical science, Jul-Aug 2002.

«Autoimmunity was demonstrated by the presence of brain autoantibodies, abnormal viral serology, brain and viral antibodies in CSF, a positive correlation between brain autoantibodies and viral serology, elevated levels of proinflammatory cytokines and acute-phase reactants, and a positive response to immunotherapy. Many autistic children harbored brain myelin basic protein autoantibodies and elevated levels of antibodies to measles virus and measles-mumps-rubella (MMR) vaccine. Measles might be etiologically linked to autism because measles and MMR antibodies (a viral marker) correlated positively to brain autoantibodies (an autoimmune marker)–salient features that characterize autoimmune pathology in autism. Autistic children also showed elevated levels of acute-phase reactants–a marker of systemic inflammation.

The scientific evidence is quite credible for our autoimmune hypothesis, leading to the identification of autoimmune autistic disorder (AAD) as a major subset of autism. AAD can be identified by immune tests to determine immune problems before administering immunotherapy. The author has advanced a speculative neuroautoimmune (NAI) model for autism, in which virus-induced autoimmunity is a key player. The latter should be targeted by immunotherapy to help children with autism.»

V K Singh, Phenotypic expression autoimmune autistic disorder (AAD): and major subset of autism, Annals of clinical psychiatry, Jul-Sep 2009.

«The antibody to this antigen was found in 83% of autistic children but not in normal children or siblings of autistic children. Thus autistic children have a hyperimmune response to measles virus, which in the absence of a wild type of measles infection might be a sign of an abnormal immune reaction to the vaccine strain or virus reactivation.»

V K Singh and R L Jensen, Elevated levels of measles antibodies in children with autism, Pediatric neurology, Apr 2003.

«Considering an autoimmunity and autism connection, brain autoantibodies to myelin basic protein (anti-MBP) and neuron-axon filament protein (anti-NAFP) have been found in autistic children. In this current study, we examined associations between virus serology and autoantibody by simultaneous analysis of measles virus antibody (measles-IgG), human herpesvirus-6 antibody (HHV-6-IgG), anti-MBP, and anti-NAFP. We found that measles-IgG and HHV-6-IgG titers were moderately higher in autistic children but they did not significantly differ from normal controls. Moreover, we found that a vast majority of virus serology-positive autistic sera was also positive for brain autoantibody: (i) 90% of measles-IgG-positive autistic sera was also positive for anti-MBP; (ii) 73% of measles-IgG-positive autistic sera was also positive for anti-NAFP; (iii) 84% of HHV-6-IgG-positive autistic sera was also positive for anti-MBP; and (iv) 72% of HHV-6-IgG-positive autistic sera was also positive for anti-NAFP. This study is the first to report an association between virus serology and brain autoantibody in autism; it supports the hypothesis that a virus-induced autoimmune response may play a causal role in autism.»

V K Singh, S X Lin and V C Yang, Serological association of measles virus and herpesvirus-6  with brain autoantibodies in autism, Clinical immunology and immunophatology, Okt 1998.

Varsler i CDC avslører autisme-MMR assosiasjon

Høsten 2014 gikk en av CDC`s egen ansatte ut med informasjon omkring større feil i en av deres forskningsrapporter som tar sikte på å avvise sammenhengen mellom autisme og MMR-vaksinen. Det ble blant annet funnet at afroamerikanske guttebarn hadde 340% økt risiko for autisme dersom de ble vaksinert med MMR før 36 mnd. alder. Informasjonen ble holdt tilbake av CDC siden 2004.

«And now Dr. William Thompson, a CDC employee-researcher, has come forward recently as a whistleblower, revealing the fact that the CDC has been hiding the truth about vaccine dangers from the public, specifically with regard to MMR vaccine-induced autism. Like an Edward Snowden in the CDC, he has revealed to Dr. Brian Hooker (the Glenn Greenwald of the piece) that the CDC has committed scientific fraud. This occurred in a 2004 paper published in the journal Pediatrics, written by Dr. Thompson and other CDC employees, which hid the finding that the MMR vaccine had caused a 340 percent increased risk of autism in African-American babies. Dr. Hooker revealed this in a 2014 paper published in the journal Translational Neurodegeneration. But typical of the censorship and suppression practiced in today’s medical police state, it forced the editor of that journal to apologize for publishing this paper and retract it (as has been the case with other studies implicating MMR vaccine with autism, notably one by Dr. Andrew Wakefield published in Lancet in 1998). But in a recent development, the President has granted Dr. Thompson “Official Whistleblower Status and Immunity” to testify before Congress»

D W Miller, Measles vs MMR vaccine: Risks and Benefits, 12.02.2015

Dr. Brian Hooker angående CDC, vaksiner og autisme

Oppsummering

I vesten har dødelighet for meslinger falt med nærmere 100% siden slutten av 1800-tallet og fram til i dag. Effekten gjenfinnes i all hovedsak i perioden før vaksineoppstart.

Vaksinering gir ikke livslang immunitet. Erfaring angående denne tematikken gjenfinnes i gjentatte forskningsrapporter som viser smitte og meslingsykdom hos vaksinerte, sist observert under den såkalte «Disneyland-epidemien» i 2015.

Vi har per nå en befolkning hvor de over 50 år i stor grad har solid immunitet i form av naturlig gjennomgått sykdom. Man vet ikke hva som skjer med flokkimmuniteten når denne gruppen tynnes ut.

Grunnet redusert passiv immunitet fra vaksinerte mødre, blir spedbarn en sårbar gruppe.

Aldersforskyvning med tanke på kusma hos postpubertale menn utgjør en annen sårbar gruppe på link linje med spedbarn og eldre relatert til meslinger som følge av MMR.

En matematisk kalkyle viser at meslingetilfeller vil eskalere fram mot 2050.

Det er lite sannsynlig at man kan utrydde meslinger, dette på bakgrunn av ulike genotyper, høy grad av smittsomhet, redusert vaksineimmunitet samt potensiell smitte fra nyvaksinerte.

Det foreligger troverdig forskning som viser en mulig sammenheng mellom MMR og autoimmunitet relater til sentralnervesystemet og autisme. Denne er ikke motbevist.

I 2015 lekket forsker Dr. William Thompson hos CDC, informasjon om funn av assosiasjon mellom MMR og autisme for enkelte grupper. Informasjonen skal være holdt tilbake av CDC siden 2004.Les også Fritt Vaksinevalgs artikkel omkring pågående mRNA-vaksineeksperimenter på norske barn og vaksineassosiert myokarditt hos ungdom

Kilder:

FHI, MSIS-rapport, 12.03.2002

Public Health Enland, Measles Notifications and deaths in England and Wales: 1940-2013, GOV.UK, 10.01.2014

D W Miller, Measles vs MMR vaccine: Risks and Benefits, 12.02.2015

D. L. Levy The future of measles in highly immunized populations a modeling approachAmerican journal of epidemiology, Jun 1983

P A Sutcliffe and E Rea,Outbreake of measles in a highly vaccinated secondary school population, CMAJ JAMC, Nov 1996.

Edmonson MB et al, Mild measles and secondary vaccine failure during a sustained outbreake in highly vaccinated population, Journal of The American Medical Association, May 1990.

R G Judelsom et al, School-based measles outbrakes: correlation of age at immunization with risk og disease, American Public Health Association, nov 1980.

T L Gustafson et alMeasle outbrake in fully immunized secondary-school population, The New England Journal of Medicine, Mar 1987.

V K Tohani and F D Kennedy, Vaccine efficacy in a measles immunisation programmeCommunciable disease report. CDC review, Apr 1992.

L Sekla et al, An evaluation of  measles serodiagnosis during an outbreak in a vaccinated community,Clinical and Investive Medicine, Aug 1988

J B Rosen et al, Outbreak of measles among persons with prior evidence of immunity, New York city 2011, Clinical infectious diseases, Oxford Journals, 10.04.2014.

P A Rota et al, Detection og measles virus RNA in urin specimens from vaccine recipients, Journal of Clinical Microbiology, Sept 1995.

L Nestibo et al, Differentiating the wild from the attenuated during a measle outbreak, Paediatrics and Child Health, Apr 2012.

B Kaic et al, Spotlight on measles 2010: excretion of vaccine strain measles virus in urine and pharyngeal secretions of a child with vaccine associated febrile rash illness, Croatia, March 2010. Croatian Institute of Public Health, Department of Infectious Disease Epidemiology, Zagreb, Croatia. Eurosurveillance, 02.09.2010

M Murti et al, Case of vaccine-associated measles five weeks post-immunisation, Eurosurveillance, 05.12.2013

Weston A Price foundation, Studies show that vaccinated individuals spread disease, Globe Newswire, 02.02.2015

P J Jenks et al, Maternally derived measles immunity in children of naturally infected and vaccinated mothers, Epidemiology and Infection, Okt 1988.

S Waaijenborg et al, Waning of metarnal antibodies against measles, mumps, rubella, and varicella in communities with contrasting vaccination coverageThe journal of infectious diseases, Oxford Journals, 2013

Juan Le et al, A 60 year review on the changing epidemiology of measles in capital Beijing, China, 1951-2011, BMC Public Health, 2013.

Does mumps vaccine fade by college years, CBSNEWS, 09.04.2008.

A E Barskey, Mumps outbreak in orthodox jewish community in United States, The new England Journal of Medicine, 01.11.2012.

E Mumper, Can awareness of medical phatophysiology in autism lead to primary care autism prevention strategies?, The North American Journal of Medicine and Science, 29.05.2013.

Figur: Fremstilling av vaksiner og dødelighet

Norsk Barnelegeforening, Priorithttps://www.dagensmedisin.no/politikk-og-okonomi/helseministeren-krever-vaksine-omkamp/205993eringsrådet sa nei til Rota-vaksine, Norsk Barnelegeforening 2012. (Ny link)

R M Zinkernagel, Maternal antibodies, Childhood infections, and Autoimmune disease, The New England Journal of Medicine, 01.11.2001.

V K Singh et al, Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism, Journal of biomedical science, Jul-Aug 2002

V K Singh, Phenotypic expression autoimmune autistic disorder (AAD): and major subset of autism, Annals of clinical psychiatry, Jul-Sep 2009.

V K Singh and R L Jensen, Elevated levels of measles antibodies in children with autism, Pediatric neurology, Apr 2003.

V K Singh, S X Lin and V C Yang, Serological association of measles virus and herpesvirus-6  with brain autoantibodies in autism, Clinical immunology and immunophatology, Okt 1998.

Opprinnelig versjon: Meslinger, dødelighet og sannsynlighet for bekjempelse

For ytterligere informasjon:

Dr Donald W Miller jr. MD. Article: «Measles vs MMR: risks and benefits» 12.02.2015

Dr Robert J Rowen MD. Measles spread by those vaccinated

Dr Suzanne Humphries MD. Article: «Vaccine strain of measles vaccine found i measles outbreak» 11.02.2015

B L Fisher, Report. «The emerging risk of live virus & virus vectored vaccines: Vaccine strain virus infection, shedding and transmission», The National Vaccine Information Center, 2014.

illustrasjon og innledende kilde: Sosialmedisin, 2 utgave, Gyldendal, J G Mæland, K Haug, G Høyer, S Krokstad,

Publisert

i

,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.