Sparket intensivsykepleier uttaler seg om COVID-protokoller og vaksineskader

Av: John-Michael Dumais

Childrens Health Defence

Intensivsykepleier Gail Macrae deler sin historie med ChildrensHealthDefence.TV i et eksklusivt intervju som avslører protokoller i konflikt med medisinsk etikk og med pasientskader til følge.

Macrae jobbet ved Kaiser Permanente-hospital i Santa Rosa fra 2015 til hun ble sagt opp i 2021 fordi hun ikke fulgte vaksinemandatet.

I forbindelse med covid-19 -vaksineringen ble Macrae vitne til en dramatisk økning i sykehusinnleggelser med bivirkninger hun aldri tidligere hadde sett. I samtidighet ble utprøvde og anbefalte behandlinger forbudt og journalføringssystemer ble manipulert for å skjule vaksinerelaterte skader og gjennombruddsinfeksjonstilfeller.

Trusler og munnkurv

Sykehuspersonell ble møtt med trusler når de forsøkte å rapportere uønskede hendelser eller protestere mot protokoller som isolerte pasienter og nekter familier tilgang og innspill til behandlingene deres .

Ken McCarthy beskriver lignende erfaringer og forhold i sin bok «What the Nurses Saw«.

Tomme sykehus, streng isolasjon og medias løgner

I følge Macrae var sykehusene i de første månedene av pandemien nesten tomme da elektive prosedyrer ble stoppet – et forhold som stod i sterk kontrast til medias påstander om overbelastning og sprengt kapasitet.

Selv vinteren 2020-2021 så man heller ingen overveldende tilstander som følge av «normale luftveisinfeksjoner» – noe som kunne bekreftes av kolleger over hele USA. «Allmennheten ble løyet for,» forteller hun. «Noe som for alvor åpnet øynene mine»

Macrae rapporterte implementeringen av strenge isolasjonsprotokoller for COVID-19-pasienter som forbød besøk fra pasientfamilier og talsmenn. Hun hevdet at disse restriktive retningslinjene muliggjorde ukontrollert frykt i media, samtidig som de fjernet et støttesystem som ville ha gitt en buffer mot administrativ tvang.

Manipulasjon av behandlingsprotokoller

Til tross for at COVID-19 er «den mest inflammatoriske sykdomsprosessen menneskeheten noen gang har sett», ble erfarne sykehuspersonale blokkert fra å administrere steroider – «den beste behandlingen for en inflammatorisk prosess», sa Macrae.

California var ikke den eneste staten som forbød steroider. I et nylig intervju med AMP News, forteller McCarthy at standard antiinflammatoriske midler som steroider var forbudt under strenge protokoller på sykehus over hele USA

I mellomtiden ble remdesivir administrert med strenge protokoller til tross for å fremme mer skade enn nytte. Macrae antyder bakenforliggende profittmotiver da hver enkelt dose kostet 3000 dollar.

De restriktive retningslinjene og protokollene fikk Macrae til å føle at hun daglig brøt eden sin som sykepleier.

Økning av respirasjon- og hjertestans etter oppstart av vaksinering

Da covid-19-vaksiner ble introdusert tidlig i 2021, opplevde Macrae et dramatisk skifte med 300 % økning i sykehusinnleggelser. Sykehuspersonalet ble overveldet av ukarakteristiske pasienttilstander.

Macrae forteller om respirasjon- og hjertestans opptil 10 ganger pr vakt der man tidligere opplevde 1 tilfelle. «Stans-teamet ble alltid kalt til sykehusets vaksinasjonsklinikk,» forteller hun.

To sykepleiere som administrerte vaksinene fortalte Macrae at de så mellom 10 og 20 episoder med anafylaktisk sjokk hver dag. De fortalte at de ble truet med oppsigelse hvis de sa noe om det offentlig.

I juni 2021 da Macrae jobbet et 16-timers skift på to avdelinger -fikk hun rapport om at alle pasientene – totalt 60 – hadde uvanlige skader som sannsynligvis var et resultat av COVID-19-vaksiner.

Hun beskriver økende frekvens av uvanlige blodpropper , blødninger , hjerteinfarkt, slag og Bells parese de første månedene av vaksinasjonskampanjen.

«Det var alle disse bisarre perifere vaskulære koagulasjonsforstyrrelsene som jeg aldri tidligere hadde sett» forteller hun.

Hun så blant annet 4 Guillain-Barré-syndromtilfeller på kort tid, til sammenligning hadde hun kun sett 2 tilfeller tidligere i hele sin karriere som akuttsykepleier.

Macrae spurte to av pasientene hva de trodde forårsaket tilstanden deres, begge fortalte at de hadde mottatt COVID-19-sprøytene inne 24 timer før symptomdebut.

I løpet av denne tiden fastholdt sykehuset og pressen at det var de uvaksinerte som fylte sykehusene, forteller Macrae.

Rigget kartleggingssystem

Sykehusets kartleggingssystem var også rigget til ikke å vise gjennombruddsinfeksjoner etter vaksinasjon, sa Macrae. «Enhver pasient som ble diagnostisert med COVID, vil automatisk fylles ut som ‘uvaksinert’. Hvis noen prøvde å endre det manuelt, var det eneste andre alternativet «vaksinasjonsstatus ukjent.» Den begrensende funksjonen av Epic-programvaren ble brukt på alle Kaiser Permanente sykehusene og er bekreftet av flere ansatte. «Jeg har snakket med sykepleiere over hele landet som så svindelen med kartleggingssystemene,» forteller Macrae.

Les resten av artikkelen og se intervjuet hos Childrens Health Defence:

Kilde: Childrens Health Defence

Illustrasjon: adobe

Publisert

i

, , , , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.