«Pandemi-X»: Virus-shedding hos 31,7% ebolavaksinerte

enigma

Årets Davos-event i regi av WEF har operert med en rød tråd i form av «Disease-X». Vi vet selvsagt ikke hvilket patogen som vil innta verdens-scenen neste gang. En av favorittene til Bill Gates og Klaus Schwab er som kjent ebolaviruset.

Nylig ble det meldt at sykehusansatte i Colorado ble vaksinert med den levende ebolavaksinen; ERVEBO. En vaksine det er helt uvanlig å eksponere amerikanske helsearbeidere for. I kliniske studier har man gjenfunnet vaksinevirus og RNA i kroppsvæsker inntil 20 dager etter vaksinering hos så mye som 31,7% av de injiserte. Det spekuleres i hvorvidt vaksinekampanjen kan settes i sammenheng med byggingen av et høyrisiko viruslaboratorie i Fort Collins, 65 miles unna sykehuset. En fasilitet som er tiltenkt å huse noen av verdens farligste virus, deriblant ebola.

Viremia: Vaccine viremia was evaluated in 186 participants enrolled in seven clinical studies who were vaccinated with ERVEBO. Vaccine virus RNA was detected by RT-PCR in the plasma of most participants from Day 1 to Day 7 postvaccination with one participant having a positive plasma RT-PCR result 14 days after vaccination. FDA S.10

Shedding: Shedding of vaccine virus into the urine or saliva was evaluated in 359 participants enrolled in 8 clinical studies who were vaccinated with ERVEBO or lower dose formulations. Vaccine virus RNA was detected by RT-PCR in the urine or saliva of some participants at timepoints ranging from Day 1 through Day 14 postvaccination. In the 3 studies that assessed shedding at Day 28, no samples tested positive. In Study 6, 31.7% (19/60) of participants 12 months through 17 years of age enrolled in a substudy shed vaccine virus in saliva following vaccination. Viral shedding was greatest on Day 7 and declined thereafter, with no shedding detected after Day 28. Vaccine virus RNA was detected by RT-PCR in vesicular fluid samples from some participants. In one participant, a sample collected 20 days after vaccination tested positive for vaccine virus RNA by RTPCR. FDA S.10


Gates-finansiert ebolavaksine

Pengestrømmen fra Bill & Melinda Gates Foundation er svært sentral. De har blant annet finansiert Mercks ebolavaksine ERVEBO direkte. I samtidighet bidrar de økonomisk til en rekke vaksinekampanjer i regi av WHO i Afrika.

«In september 2014, kunngjorde Bill & Melinda Gates Foundation at de ville forplikte seg med 50 millioner dollar for å støtte oppskaleringen av nødtiltak for å begrense ebolautbruddet og smitteoverføring i Vest-Afrika.»

Vaksinering ledsaget av ebolautbrudd i Afrika

I hele fem dokumenterte tilfeller har vaksinering i Afrikanske land vært ledsaget av ebolautbrudd. Vaksinekampanjene – ledet av WHO – har vært både ordinære og eksperimentelle. Det har vært rettet mistanke om spredning av smitte på bakgrunn av fenomenet shedding der nylig vaksinerte utsondrer virus-RNA og vaksinevirus i kroppsvæsker opptil 3 uker etter injeksjon:

«Shedding problemet kan forklare hvorfor man i Afrika både i 2016, 2018, 2020, 2021, og 2022 opplevde ebolautbrudd i de samme områdene hvor man nylig hadde vaksinert»

Som man allerede vet beskriver FDAs pakningsvedlegg schedding av vaksinevirus og RNA etter injeksjon med Mercks ERVEBO-vaksine:

«Shedding of vaccine virus into the urine or saliva was evaluated….In Study 6, 31.7% (19/60) of participants 12 months through 17 years of age enrolled in a substudy shed vaccine virus in saliva following vaccination…..» FDA s.10

Økt beredskap og ebolavaksine til «alle»

Høsten 2023 ble ebolavaksinen ERVEBO godkjent for bruk på individer fra 1 års alder både i USA og Europa. Hvorpå WHOs generaldirektør Tedros Ghebreyes i oktober annonserte at de nylig mottok ytterligere finansiering fra Bill Gates i anledning oppskalering av ebolaberedskapen…

Kilder: https://jonfleetwood.substack.com/p/ebola-vaccine-that-sheds-onto-infects

https://jonfleetwood.substack.com/p/same-bill-gates-backed-live-ebola

https://www.fda.gov/media/133748/download

Illustrasjon: adobe

Publisert

i

,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.