H5N1: Disease X – en brikke i spillet?

enigma

Type A influensavirus H5N1 (fugleinfluensa) har den siste tiden i økende grad ulmet under overflaten i mediebildet. For WHO som stadig møter mer motstand angående IHR-forhandlingene og pandemitraktaten – skal man ikke se bort ifra at H5N1 situasjonen har potensiale som the perfect storm i kampen om globalt helseherredømme.

Ny forskning antyder pandemisk trussel

Virus fra dyr blir først interessante dersom de smitter til og videre mellom mennesker – da helst i luftbåren form. Nå har en ny studie publisert 15.5.24 avdekket at slike forhold langt på vei er sannsynlig i henhold til N5H1-viruset.

Utbrudd av høypatogene H5N1-virus av kundergruppe 2.3.4.4b hos oppdrettsmink og sel kombinert med isolerte infeksjoner hos mennesker tyder på at disse virusene utgjør en pandemisk trussel. For å vurdere denne trusselen bruker vi ildermodellen og viser at et H5N1-isolat fra mink smitter ved direkte kontakt til 75 % av eksponerte ildere, og i studier av luftbåren smitte – smitter viruset til 37,5 % av kontaktene. Sekvensanalyser viser at ingen mutasjoner var forbundet med smitte. H5N1-viruset har også en lav infeksjonsdose og forblir virulent ved lave doser. Dette isolatet er bærer av den adaptive mutasjonen PB2 T271A, og reversering av denne mutasjonen reduserer dødeligheten og luftbåren smitte. Dette er den første rapporten om et H5N1-virus av undergruppe 2.3.4.4b som smitter gjennom direkte kontakt og luftbåren smitte hos ildere. Disse dataene indikerer at de panzootiske (epizootisk) H5N1-virusene har et økt pandemipotensial, og understreker behovet for fortsatt innsats for å kontrollere utbrudd og overvåke virusutviklingen.

Nature 15.5.24

Storfeutbrudd og H5N1 i avløpsvann

CDC informerer om H5N1-smitte hos storfe siden 25. mars i år, samt ett tilfelle hos menneske i nærkontakt med melkekyr. I løpet av april har de stadig funnet H5N1 virus i avløpsvann, uten at det er fastslått hvorvidt funnen stammer fra mennesker, dyr, industri eller ligenende fasiliteter.

Et multistatsutbrudd av HPAI A(H5N1) fugleinfluensa hos melkekyr  ble først rapportert den 25. mars 2024. Dette er første gang fugleinfluensavirus blir funnet hos storfe. CDC bekreftet en human HPAI A(H5N1)-infeksjon i Texas som følge av eksponering for melkekyr. Selv om den antas å være sjelden, er denne eksponeringen for HPAI A(H5N1) fugleinfluensavirus den første forekomsten med sannsynlig overføring fra pattedyr til mennesker.

CDC oppdatert 16.5.24

H5N1 kontaminert vaksinemateriale

Historisk sett lar H5N1-viruset seg knyttet opp mot en nokså spesiell kontaminasjonsskandale et par mnd før svineinfluensapandemien gjorde sin entré våren 2009.

Det farmasøytiske selskapet Baxter hadde den gang distribuert H5N1-kontaminert H3N2-virusmateriale tiltenkt vaksineproduksjon. Fadesen ble oppdaget hos en underleverandør i Østerike da et parti ble testet på ildere; hvorpå alle dyrene døde. I utgangspunktet er H5N1 et langt mer farlig virus enn H3N2 – tidvis estimert med en fatalitetsrate mellom 14 og 33%.

Alarmklokkene ringte i begynnelsen av februar (2009) da forskere hos den tsjekkiske underleverandøren inokulerte ildere med materialet og dyrene døde umiddelbart. Baxter fikk vite om problemet 6. februar, sa Bona fra Deerfield.

Ildere er mottakelige for menneskelige influensastammer, men de dør ikke av disse infeksjonene. Foreløpig undersøkelse fant at materialet var forurenset med H5N1-influensavirus, som er dødelig for ildere.

Nicoll sa at det faktum at ilderne døde støtter arbeidsantagelsen om at det var levende H5N1-virus i materialet Baxter produserte.

Toronto Star 26.02.2009
Adobe

Hybrid killervirus

Ekspertene som var involvert i granskningen av Baxters kontaminasjonsskandale – har understreket at kombinasjonen av de to virusene var ekstremt risikabel. De forteller at eksponerte personer ville fungert som en inkubator for et designvirus med egenskaper i form av stor smitteevne fra H3N2-viruset og dødeligheten fra H5N1. Disse forholdene var allerede kjent fra en studie utført av CDC sommeren 2008.

Hvis noen eksponert for blandingen hadde blitt co-infisert med H5N1 og H3N2, kunne personen ha fungert som en inkubator for et hybridvirus som lett kan overføres til og blant mennesker. Denne blandingsprosessen, kalt reassortment, er en av to måter pandemiske virus skapes på.

Forskning publisert i fjor sommer (2008) av forskere ved US Centers for Disease Control fant at H5N1- og H3N2-virus parret seg lett i laboratoriet. Selv om de var mindre virulente enn H5N1, så det ut til at en rekke av avkomvirusene beholdt minst en del av drapskraften til deres farlige foreldre.

Toronto Star 26.2.2009

Som vi vet besto H1N1-viruset (svineinfluensa) av en fascinerende kombinasjon av genmateriale fra svin-, fugl- og nettopp ordinær sesonginfluensa slik som H3N2. CDC skriver dette på sin nettside.

Våren 2009 dukket det opp et nytt influensa A H1N1-virus hos mennesker. Den ble først oppdaget i USA og spredte seg raskt over hele USA og verden. Dette nye H1N1-viruset inneholdt en unik kombinasjon av gener for svin, fugle- og menneskeinfluensa som ikke tidligere er identifisert hos dyr eller mennesker. Viruset ble betegnet som influensa A (H1N1)pdm09-virus.

CDC

Intervju: Baxter-skandalen

I Nasjonal Biblioteket på New Zealand gjenfinner man Camelot-dokumentaren Swine Flu Genocide i et intervju med den utskjelte journalisten Jane Burgermeister. Selv om ikke forløpet til svineinfluensaen ble like dramatisk som estimert – finner man at en rekke av de politiske og farmasøytiske faremomentene hun den gang beskrev – nærmest kan ansees som en blåkopi av dagens situasjon. Nasjonal Biblioteket omtaler materialet slik:

Svineflu Genoside består av et 55 minutter langt intervju med den østerriksk-irske journalisten Jane Burgermeister, filmet av Project Camelot 8. september 2009 i Wien, Østerrike. Burgermeister anmeldte Baxter International Pharmaceuticals, Verdens helseorganisasjon, FN, USAs regjering, Federal Bureau of Investigation (FBI) og United States Food and Drug Administration (FDA) for bioterrorisme. I februar 2009 distribuerte Baxters østerrikske datterselskap levende H5N1-vaksine (fugleinfluensa) til europeiske laboratorier, noe som førte til en etterforskning av østerriksk politi. Filmet av Project Camelot

Nasjonal Biblioteket NZ 8.9.2009

Biologiske våpen og pandemisk Stockholmsyndrom

Til tross for at det allerede gjentatte ganger er dokumentert at COVID-19 oppsto i et laboratorie finansiert av USA med Dr Fauci i spissen synes det vanskelig for befolkningen å ta denne type tillitsbrudd innover seg:

Elon Musk gjorde fredag krav om at Dr. Anthony Fauci blir arrestert etter at det er avslørt at den amerikanske regjeringen finansierte farlig forskning ved Wuhan-laboratoriet.

Hindustan Time 18.5.24
New York Times

Tillitsbristen forstekes ytterligere i menneskerettighetsadvokat og politiker Robert F Kennedys bok The Wuhan Cover-up der konspirasjonene avkles med dokumentasjon:

Fra New York Times, Wall Street Journal, USA Today, Publishers Weekly bestselgende forfatter av The Real Anthony Fauci kommer en eksplosiv avsløring av dekkhistorien bak den sanne opprinnelsen til COVID-19.

«Gain-of-function»-eksperimenter utføres ofte for bevisst å utvikle svært virulente, lett overførbare patogener med det uttalte formålet å utvikle forebyggende vaksiner mot dyrevirus før de sprer seg til mennesker. Mer lumsk er denne forskningens «dobbeltfunksjon», som er spesielt rettet mot utvikling av biovåpen.

Amazon 5.12.23
Amazone

Tilbake til innledningen og beskyttelsens pris: Er vi villige til å gi et organ tilknyttet biologiske våpenproduksjon vår absolutte tillit? – Og hvilken rolle vil H5N1 viruset få i denne eventuelle tillitserklæringen? Endgame forespeiles å utspille seg 10 mnd etter at IHR og pandemitraktaten er signert ved WHO-toppmøtet i Geneve 27. mai til 1. juni 2024.

Illustrasjon: Adobe

Publisert

i

, , , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.