Bivirkninger uten sidestykke

Aldri før i menneskehetens historie har det blitt rapportert så mange og så omfattende skadevirkninger av en enkelt vaksine, sier framtredende japanske forskere.

Tekst: Steigan

Fra de japanske forskernes pressekonferanse

Pressekonferanse ved Japans «Vaccine Issues Study Group», 11. januar 2024.

Professor emeritus Masanori Fukushima fra Kyoto University: En systematisk gjennomgang av litteraturen har avslørt noen overraskende fakta. Tusenvis av artikler har rapportert bivirkninger etter vaksinasjon, som påvirker hvert organ uten unntak. Alt fra oftalmologi (undersøkelse og behandling av øyeskader, o.a.) til allmennmedisin til psykiatri. Disse dokumentene er foreløpig undersøkt av en gruppe frivillige leger. De har sett på hvor mange tilfeller som er rapportert av japanske akademiske miljøer. Denne typen rapportering om legemiddelbivirkninger eller lignende er enestående.

For eksempel har den aldersjusterte dødeligheten for leukemi økt. Og det er betydelige funn for brystkreft, eggstokkreft og så videre. Vi vil dele relevant informasjon med alle mens vi gir råd og ber regjeringen om hvordan de skal gå frem.

Angående medisinsk sensur med vaksinene: Japanske leger prøver hardt, men de møter ulike hindringer. Det er denne negative følelsen av «Hvorfor rapportere noe sånt som vaksineskade?» Det er forstyrrelser. Slike handlinger hindrer i seg selv akademisk frihet, og i enkelte akademiske avdelinger foregår sensur. Slik som i konferansepresentasjoner og studiepublikasjoner. Dette skjer globalt. Noen tidsskrifter praktiserer effektivt sensur.

Angående hjernerelaterte uønskede hendelser: psykiske lidelser, psykiatriske symptomer, depresjon, mani, angst … osv. Om piggproteinsekvensen, innenfor genene, vet du, han (Luc Montagnier, fransk virolog og nobelprisvinner i medisin, o.a.) advarte om at hvis det er en prionlignende sekvens, kan det være veldig farlig. Mange forskere advarte. Jeg sa også at det kunne være farlig på grunn av muligheten for prioner. Jeg diskuterte det med prioneksperter.

Professor Yasufumi Murakami fra Tokyo University of Science: Angående uønskede effekter av vaksinene: En ting jeg vil si innledningsvis er at det er klart hvordan de uønskede effektene oppstår, som fortsatt har mange ofre i dag. Jeg mener det bør stoppes umiddelbart. Mekanismen for uønskede effekter er godt forstått; piggproteinet er giftig. Det er veldig tydelig hva som skjer når du administrerer et giftig gen til et menneske. Et annet poeng er at Lipidnanopartiklene også induserer veldig intense reaksjoner, så dette er også giftig. Det største problemet er at vi injiserer to giftige stoffer i mennesker, hvorav den ene er at menneskeceller produserer piggproteiner. Siden immunsystemet vil angripe dette, fører dette til at det oppstår veldig voldsomme genetiske reaksjoner. Det er tilfeller som oppstår innen én eller to uker etter injeksjon, men det er også mange tilfeller som oppstår etter ett eller to år.

Angående IgG4-antistoff: Vanligvis med vaksiner, hvis et IgG4-antistoff induseres, anses det som en feil, men med de nåværende messenger-type vaksinene induseres en betydelig mengde IgG4. Når dette skjer, spiller det ulike immunfunksjoner et puss. Derfor ønsker vi å undersøke grundig hvilken andel av japanere som induserer dette, og vi tar sikte på å nøye undersøke hvilket nivå av IgG4 som reagerer med piggproteinet som er tilstede i hvert individ.

IgG4-relatert sykdom (IgG4-RD), tidligere kjent som IgG4-relatert systemisk sykdom, er en kronisk betennelsestilstand preget av vevsinfiltrasjon med lymfocytter og IgG4-utskillende plasmaceller, ulike grader av fibrose, o.a.

Angående mislykkede vaksiner: Vaksiner som har mislyktes gis fortsatt, og Helse-, arbeids- og velferdsdepartementet anerkjenner disse mislykkede vaksinene. Så jeg vil gjerne at de slutter med en gang, og selv om jeg uttaler meg forskjellige steder, stopper de ikke i det hele tatt, så vi vil tydelig presentere bevis og publisere det som artikler én etter én.

Professor Masayasu Inoue som er emeritusprofessor ved Osaka City University School of Medicine: Så vi jobber med Dr. Fukushima for å lage denne databasen, og så langt er det rapportert om 201 typer sykdommer og 3071 artikler om bivirkninger. Det er enestående i menneskets historie at det finnes så mye litteratur om en enkelt vaksine.

Med dette planlegger vi å presentere det for nasjonen og den japanske regjeringen i form av solid vitenskap som ingen kan bestride. …du vil finne sykdommer i hjertet, nyrene, skjoldbruskkjertelen, diabetes, lever, hud, øyne, blod, nerver, systemiske sykdommer, hjerne, lunger, sykdommer på tvers av alle medisinske felt har blitt rapportert, og som professor Fukushima sa, karakteristisk for bivirkningene av denne vaksinen er.

Når det gjelder data, når sykdommer som i hjerte, nyre, endokrine og lever tas samtidig med området de oppstår, viser det seg at et enormt antall studier har rapportert svært omfattende om dette.

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.