Nasjonale og internasjonale bivirkningsregistre

Det finnes store nasjonale og internasjonale meldesystemer for bivirkninger etter vaksinering som allerede har eksisteret i lang tid. Men dessverre er det store svakheter ved de systemene vi har da de er basert på egen innrapportering. I mange år var det kun helsepersonell som kunne legge inn en rapport om bivirkning i disse systemene, men han har de siste årene også åpnet opp for at det er mulig å også rapportere inn en bivirkning på egenhånd. 
Det er svært ujevn kvalitet over registrene som blir ført og mange land i europa  har ikke noe slikt register i det hele tatt. 

Open vears 

https://openvaers.com/

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.