NTB: Globalisering av norsk helsejus – med inngripende følger for individets frihet og Norges suverenitet

Bindersinitiativet inviterer til miniseminar lørdag 27.4. Litteraturhuset i Oslo

I mai 2024 møtes verdens helsebyråkrater i Verdens helseforsamling (World Health Assembly) under WHO for å vedta omfattende endringer i regelverket. Reglene kan få stor betydning for hvordan Norge og andre land må følge opp WHO sine vedtak.

Det foreligger radikale endringsforslag hvor WHO vil kunne gå fra rådgivende til maktutøvende organ. Basale menneskerettigheter og prinsipper som respekt for menneskets verdighet vil i følge forhandlingsutkastet kunne bli tilsidesatt.

Generalsekretæren i WHO vil i følge det som har kommet ut fra de hemmeligholdte forhandlingene, få myndighet til helt på egenhånd å erklære en internasjonal helsekrise.

En slik erklæring vil igjen utløse diktatoriske fullmakter til den samme generalsekretæren.

Det er i endringsforslagene ikke tatt med demokratiske sikringsmekanismer  som gjør at de 194 medlemslandene vil kunne ha overprøvende kontroll med generalsekretæren i WHO.

Det internasjonalt juridiske avtaleverket som i prinsippet muliggjør et sentralisert diktatur, skal stemmes over i mai 2024 av  World Health Assembly. Dette vil kunne medføre uante konsekvenser for alle mennesker verden over.

Advokat Jørgen Heier

«Grunnleggende, konstitusjonelle prinsipper undergraves i norsk rett for å legge til rette for ny global helserett.»

Professor i rettsvitenskap, Morten Walløe Tvedt:

«Endringer i det internasjonale helsereglementet (IHR) og om utkastet til den nye Pandemitraktaten».

Tid: Lørdag 27. april 2024 kl. 12.00 – 14.30 Sted: Litteraturhuset – sal Berner, Wergelandsveien 29, Oslo

Presse og spesielt inviterte gratis.

Mer informasjon:

https://www.litteraturhuset.no/nb/arrangement/globalisering-av-norsk-helsejus

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.