Viktig foredrag om WHO, IHR og pandemitraktaten 27/4

Globalisering av norsk helsejus – med inngripende følger for individets frihet og Norges suverenitet – Oslo 27. april

Bindersinitiativet inviterer til lørdagsseminar i Oslo 27. April 2024

I mai 2024 møtes verdens helsebyråkrater i World Health Assembly under Verdens

helseorganisasjon (WHO) for å vedta nye globale regler. Reglene kan få stor betydning for

hvordan Norge og andre land må følge opp WHO sine vedtak.

Det holdes to foredrag av våre fremste juseksperter på WHO-saken.

Professor i rettsvitenskap Morten Walløe Tvedt

«Endringer i det internasjonale helsereglementet (IHR) og om utkastet til den nye

Pandemitraktaten.»

Professor Walløe Tvedt presenterer del II av en «Betenkning om rettsutviklingen i

Verdens helseorganisasjon (WHO) – en rettslig gjennomgang og analyse av utkast til

Pandemitraktat og endringsforslagene i Den internasjonale helseregulering»

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.