WHO vil ha full kontroll med hva som blir fortalt – Kritikk blir kriminalisert

I denne artikkelen gjengitt i sin helhet med velvillig tillatelse fra nettavisen Derimot kommer det klart frem hvilket verdenstyranni WHO og dets norske støttespillere forsøker å etablere.

Verdens helseorganisasjon har annonsert planer om å straffe såkalte ‘konspirasjonsteoretikere’ ved å frata menneskerettighetene til alle som sprer ‘desinformasjon’ om dem på internett. WHO la nylig ut nullutkastet til sin internasjonale traktat om pandemien. Avtalen vil gi det ikke-valgte globale organet nye fullmakter til å «slå ned» på alt det anser for å være «falsk, villedende, usant eller feilinformasjon».

WHO vil i hovedsak få nye juridisk bindende sensurfullmakter dersom denne traktaten går igjennom. Helsebyrået tar til orde for vedtak av en avtale fra desember 2021.

De som utarbeider traktaten har til hensikt å presentere en sluttrapport for Verdens helseforsamling (WHA), WHOs beslutningsorgan, i mai 2024. Hvis den blir vedtatt, vil traktaten være juridisk bindende i henhold til folkeretten.

New York, NY – September 23, 2022: WHO Executive Director Tedros Adhanom Ghebreyesus speaks at High level event on the ending COVID-19 pandemic at UN Headquarters

De 194 medlemslandene i WHO (som representerer 98 % av alle land i verden) vil bli pålagt å overholde kravene i traktaten for å bekjempe «desinformasjon».

Nullutkastet ligner på tidligere versjoner av traktaten, og bestemmelser knyttet til desinformasjon er beskrevet i artikkel 17 («Strengthening Pandemic and Public Health Literacy»).

Denne delen av traktaten oppfordrer medlemslandene til å «bekjempe falsk, villedende desinformasjon, inkludert ved å fremme internasjonalt samarbeid». Den oppfordrer også medlemslandene til å administrere «infodemier».

Begrepet ble laget av WHO og refererer til «for mye informasjon, inkludert falsk eller villedende informasjon i det digitale og fysiske miljøet under et sykdomsutbrudd.»

Nærmere bestemt blir medlemslandene bedt om å administrere disse såkalte infodemiene «gjennom effektive kanaler, inkludert sosiale medier».

Omfanget av denne traktaten strekker seg også utover WHOs medlemsbase.

Artikkel 16 («Hele regjeringsapparatets og hele samfunnets tilnærming på nasjonalt nivå») oppfordrer medlemsland til å samarbeide med ikke-statlige aktører og privat sektor som en del av en «hele samfunnets respons i beslutningstaking, utforming, implementering, overvåking og evaluering, så vel som effektive tilbakemeldingsmekanismer.» «

Som med ethvert forsøk på å sensurere innhold som anses som feilinformasjon, reiser denne pandemiavtalen spørsmål om hvordan disse såkalte myndighetene vil avgjøre hva feilinformasjon er.

Eksperter begynner nå å innrømme at mange av påstandene som myndighetene en gang framstilte som sanne, for eksempel påstanden om at Covid-vaksiner vil forhindre infeksjon, er falske.

WHO la ut dette nullutkastet til den internasjonale traktaten om pandemien under sitt 152. møte i hovedstyret som startet 30. januar og avsluttes 7. februar.

Den internasjonale pandemiavtalen vil bli vedtatt under artikkel 19 i WHOs grunnlov dersom den vedtas.

Denne artikkelen tillater WHO å pålegge WHOs medlemsland juridisk bindende konvensjoner med to tredjedels flertall.

Uavhengig av om en tredjedel av WHOs medlemsland stemmer mot den internasjonale avtalen om pandemien, vil den fortsette å gjelde for deres land i henhold til folkeretten.

I tillegg til å begrense politikernes makt til å bestemme lovene som gjelder for sine land, begrenser denne prosessen også borgernes mulighet til å holde politikere ansvarlige ved valgurnene.

Representanter for WHOs medlemsland er stort sett ikke-valgte diplomater som forblir i sine stillinger uavhengig av endringer i regjeringene.

Og flertallet av stemmene som avgjør om folkeretten vil gjelde for et bestemt land, avgis av representanter for andre nasjoner.

Den internasjonale avtalen om pandemien har støtte fra mange vestlige land, inkludert USA (USA), Storbritannia (Storbritannia), Canada, Australia og New Zealand. Det inkluderer også Det europeiske råd (EC) som representerer de 27 medlemslandene i Den europeiske union (EU). Norge har gitt uttrykk for sterk støtte til avtaleteksten.

Disse landene støtter det til tross for den udemokratiske prosessen med å vedta WHO-loven.

Utgivelsen av denne nullutkastet til internasjonal traktat om pandemien kommer dager etter at WHO sa at de måtte takle feilinformasjon.

WHO delte også nylig en video som sier at «antivaksinasjonsaktivisme» er dødeligere enn «global terrorisme».

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Publisert

i

,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.