Intervju: Smittevernloven, WHO, teknokrati & globalt diktatur

Fritt vaksinevalg fikk nylig gleden av å intervjue filosof og forfatter Trond Skaftnesmo omkring endringene av smittevernloven og betydningen av dette i sammenheng med Verdens helseorganisasjon (WHO) og International Health Regulation (IHR) som ferdigstilles i mai 2024

Skaftnesmo er blant de i Norge med dypest innsikt i den politiske situasjonen vedrørende WHO og IHR. Han har skrevet boka «Det Globale Helsetyranniet» og artiklene «WHO og Helsediktaturet.» Tilsammen danner disse et solid forståelsesgrunnlag omkring prosessene som nå utspiller seg internasjonalt.

Smittevernloven et teknokratisk verktøy

4. januar 2024 vil de folkevalgte stemme for andre gang omkring endringene i Smittevernloven § 4-3A. Utgangspunktet for disse modifikasjonene handler i stor grad om tilpasninger ovenfor overnasjonale krefter i form av WHO og pandemitraktaten. Stortingets rolle faller bort og beslutningsprosesser omkring isolasjon og karantene kan delegeres direkte fra regjeringen til helsebyråkratene. Vi snakker med andre ord om maktutøvelse på bekostning av grunnlovfestede rettigheter.

Skaftnesmo mener dette minner om et ekspertvelde (teknokrati), hvor en elite av eksperter styrer de ulike samfunnspostene uten forstyrrelser fra de folkevalgte. Som politisk struktur var teknokratiet idealisert av blant annet diktator og fascist Benito Mussolini.

Illustrasjon: Adobe

De stadige juridiske tilpasninger vi stifter bekjentskap med i forhold til pandemihåndteringsprosessene, står i sterk kontrast til dagens demokrati og gir assosiasjoner til mellomkrigstidens politiske bilde i Europa. Ironien er uten sidestykke, da det nettopp er Stortinget selv som stemmer for å avgi sin makt som kontrollorgan.

Monkey Business & Diktatur

Det er ikke kun på det nasjonale planet vi gjenfinner føringer av antidemokratiske karakter. Som kjent er WHO i ferd med å omforme seg selv fra å være et rådgivende til å bli et lovgivende organ med global juridisk makt. Skaftnesmo presiserer at maktstrukturen i WHO undergraver demokratiske prosesser.

Under apekoppeutbruddet i 2022 så vi hvordan Generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus overkjørte sitt eget ekspertpanel og erklærte sykdommen som «allmenfarlig» og på dette grunnlaget en «internasjonal krise» med 9 mot 6 ekspertstemmer. Veien fra rådgivende organ – via teknokrati – til diktatur tilrettelegges altså gjennom WHOs egen maktstruktur.

Illustrasjon: Adobe

Tilliten til WHO utfordres når vi vet at dette organet allerede har manipulert pandemibegrepet slik at det ikke lengre angår dødelighet og sykelighet fra et patogen. En endring foretatt i relasjon til Svineinfluensaen i 2009. Alvorligheten forsterkes ytterligere da WHO privatfinaniseres av krefter som Bill Gates med økonomiske interesser både i tilslutning til vaksineproduksjon og pandemihåndtering.

Vil vi se en oppvåkning?

Situasjonen ser åpenbart mørk ut med tanke på den makten WHO nå tilstreber seg. Bekymringen retter seg mot hvordan våre myndigheter stadig gir etter for overnasjonale organer ved endringer av nasjonalt lovverk. Skaftnesmo mener likevel vi er ved et vippepunkt i oppvåkningen av befolkningen. Det er heller ikke slik at de lovendringene som nå utformes er hugget i stein. De kan heldigvis endres i ettertid, men sannsynligvis noe som vil kreve utmelding fra WHO; så lenge du er medlem må du følge hovedstrømmen, avslutter Skaftnesmo.

Hovedillustrasjon: Adobe

enigma

«Det Globale Helsetyranniet» kan bestilles hos Akademia.

Mer fra Trond Skaftnesmo:

Publisert

i

, , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.