Foredrag: «Det globale helsetyranniet er under planlegging – på tide å bråvåkne nå!»

Fritt vaksinevalg arrangerte i samarbeide med exitWHO en markering 18.11.23 hvor Trond Skaftnesmo holdt foredrag omkring de despotiske prosessene i WHO (Verdens helseorganisasjon). Det 1 time og 17 minutter lange foredraget gir grundig bakgrunnsforståelse i relasjon til utviklingen av IHR (International health regulations) og kan fritt ses på vår youtube-kanal.

Vendepunktet

Norge står ved et vendepunkt. Vi risikerer i løpet av kort tid å overgi vår individuelle og nasjonale selvråderett til WHO. Vår helseminister Ingvild Kjerkol har allerede forpliktet Norge i en prosess som omfatter over 300 endringsforslag til Whos styringsinstrument: International Heath Regulations (IHR). Om de blir vedtatt går WHO over fra å være et rådgivende til et maktutøvende organ.

Eneveldig makt

Generalsekretæren i WHO vil få eneveldig myndighet – over regjering og Storting, vår forvaltning og over hvert enkelt menneske. Tilsvarende vil gjelde for alle medlemsland i WHO som ikke aktivt motsetter seg endringsforslagene. Generalsekretæren i WHO vil få eneveldig verdensomspennende makt til å kunne erklære en helsekrise. Uansett om det er en reell, potensiell, fiktiv eller konstruert helsekrise, vil WHO kunne beordre tiltak som vi ikke har noen mulighet til å motsette oss. Det kan være nedstengninger, tvangsvaksinering og tvangsmedisinering, eller tiltak som griper dypt inn og overstyrer livene våre ved f.eks. at WHO erklærer en overhengende klimakrise som en helsetrussel. WHO vil altså gi seg selv makten til å definere hva en slik krise er, og hvilke tiltak de vil kreve gjennomført. Denne suverenitetsavståelsen vil i prinsippet være total og helt Grunnlovsstridig. Den vil overgå langt hva vi har sett tidligere, jfr. diskusjonene rundt EU, EØS og ACER.

Forkaster selvrådretten

Dersom Norge ikke aktivt reserverer seg fra avtalen, vil bordet fange og vi blir tvangsmessig forpliktet. Prosessene er snikende uten at Stortinget behøves å involveres! Våre ansvarlige politikere og myndigheter er i ferd med stilltiende å gi fra seg Norges selvstendighet og våre menneskerettigheter.

Motsetemmer: Trond Skaftnesmo & Jan Terje Voilaas

Trond Skaftnesmo (f. 1959) er naturforvalter fra NMBU og filosof fra UiO. Han arbeider som lærer i Steinerskolen, forfatter og foredragsholder og har utgitt 15 bøker innenfor emner som spenner fra natur og filosofi til esoterikk og maktkritikk. Nevnes kan Folkefiender (2012), Evolusjonens kilder (2017), Vaksinetvang (2020), Dragestrid (2022) og i år Det globale Helsetyranniet – brought to You by WHO – i samarbeid med Jan Terje Voilaas.

Les også:

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.